Įmonės nemokumas

Įmonių bankroto įstatymas:

  • Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.
  • Įmonės vadovas, savininkas privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu įmonė yra nemoki, įmonė vėluoja išmokėti darbuotojams atlyginimus, negali ir negalės atsiskaityti su kreditoriais.
  • Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika: 2011-03-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011, 2011-05-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-228/2011

Viena svarbiausių sąlygų, lemiančių sėkmingą įmonės veiklą, yra mokumas, t.y. sugebėjimas turimomis priemonėmis (grynaisiais pinigais, atsargomis, gautinomis sumomis, kitu turtu) padengti turimus trumpalaikius ir ilgalaikius įsipareigojimus. Visi su įmone susiję partneriai suinteresuoti palaikyti verslo ryšius tik sėkmingai dirbančia, finansiškai stabilia, t.y. mokia įmone.

Siekiant išvengti įmonių bankrotų ir jų sukeliamų pasekmių, reikia nustatyti, įvertinti ir spręsti įmonėse iškilusias problemas gerokai anksčiau, nei paaiškėja, kad įmonės yra nemokios ir joms reikia kelti bankroto bylą.

Bankroto prognozavimo metodiką galima suskirstyti į 4 grupes:

  • Įmonės išorės ir vidaus aplinkos tyrimas;
  • Absoliutinių finansinių rodiklių tenkinimas;
  • Santykinių finansinių rodiklių skaičiavimas ir vertinimas;
  • Bankroto prognozavimo modelių taikymas.

Santykinių finansinių rodiklių skaičiavimas yra vienas iš paprasčiausių ir tiksliausių būdų bankroto tikimybei apskaičiuoti. Siūlome pasitikrinti Jūsų įmonės mokumo rodiklį.

Bankroto tikimybės prognozavimo modelio pagalba galima nustatyti bankroto grėsmę, tendencijas. Atlikti tyrimai rodo, kad galima nuspėti bankroto grėsmę net likus 2 metams iki bankroto. Siūlome pasitikrinti Jūsų įmonės bankroto riziką. Atkreiptinas dėmesys, kad bankroto prognozavimo modeliai yra tik vienas iš būdų pasitikrinti bendrovės finansinę situaciją. Gautus rezultatus gali įtakoti jūsų įmonės veiklos šakos specifika, kitos priežastys. Todėl norint tiksliai įvertinti įmonės finansinį stabilumą, reikia atlikti pilną įmonės aplinkos, finansinių rodiklių studiją. Jums gali padėti mūsų specialistai.