Civilinė byla Nr. eB2-2072-392/2015

       (Teisminio proceso Nr. 2-55-3-02073-2014-4)

            Procesinio sprendimo kategorija: 126.8.

(S)

 

 

VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS

 

S P R E N D I M A S

Lietuvos Respublikos vardu

             

2015 m. gegužės 13 d.

Vilnius

 

 

 

Vilniaus apygardos teismo teisėjas Virginijus Kairevičius, sekretoriaujant Santai Guiskytei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs bankrutavusios UAB „Namolita“ ir Ko administratoriaus UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ prašymą dėl įmonės pabaigos civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Noble Group“ ieškinį dėl bankroto bylos UAB „Namolita“ ir Ko iškėlimo,

 

n u s t a t ė:

 

Teisme gautas bankroto administratoriaus UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ prašymas dėl bankrutavusios UAB „Namolita“ ir Ko pabaigos. Kartu su prašymu administratorius teismui pateikė 2015-04-27 balansą, 2015-04-28 likvidacinį aktą, LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2015-04-16 raštą „Dėl pažymos išdavimo“.

 

Prašymas tenkintinas.

Vilniaus apygardos teismo 2014-11-07 nutartimi UAB „Namolita“ ir Ko iškelta bankroto byla, įmonės administratoriumi paskirta UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“.

Vilniaus apygardos teismo 2014-11-20 nutartimi patvirtinta BUAB ,,Namolita“ ir Ko administravimo išlaidų sąmata.

Vilniaus apygardos teismo 2015-02-02 nutartimi patvirtintas BUAB „Namolita“ ir Ko kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas.

Vilniaus apygardos teismo 2015-02-13 nutartimi bankrutuojančiai BUAB „Namolita“ ir Ko nutarta taikyti supaprastintą bankroto procesą.

Vilniaus apygardos teismo 2015-03-04 nutartimi patvirtinta BUAB ,,Namolita“ ir Ko administravimo išlaidų sąmata, įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto bei patvirtinta supaprastinto bankroto proceso trukmė.

Bylos medžiaga patvirtina, kad įmonė veiklos nebevykdo, jos mokumas neatstatytas, patvirtinti ir likę nepatenkinti kreditoriniai reikalavimai sudaro 3 381,56 Eur. Įmonė turto neturi. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO matyti, kad neišnagrinėtų bylų, susijusių su bankrutavusia įmone, kituose teismuose nėra. LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2015-04-16 rašte „Dėl pažymos išdavimo“ nurodyta, jog Agentūra neturi duomenų, kad bankrutuojančioje UAB „Namolita“ ir Ko sukauptos atliekos, užterštas dirvožemis ar gruntas.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas laiko, kad LR Įmonių bankroto įstatymo nustatytos bankroto procedūros bendrovės atžvilgiu iki sprendimo dėl įmonės pabaigos stadijos yra atliktos.

Esant tokioms aplinkybėms, pripažintina, kad yra įvykdyti LR Įmonių bankroto įstatymo 32 str. 4 d. reikalavimai, ir yra pagrindas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos.

Vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 32 str. 4 d. ir 5 d., CPK 259 str. – 268 str., teismas

 

n u s p r e n d ė:

 

Pripažinti bankrutavusios UAB „Namolita“ ir Ko (j. a. k. (duomenys neskelbtini)) veiklą pasibaigusia.

Pavesti administratoriui UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ atlikti veiksmus, numatytus LR Įmonių bankroto įstatymo 32 str. 5 d. bei informuoti kreditorius apie priimtą sprendimą.

Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

 

 

 

 

Teisėjas                                                                                                                   Virginijus Kairevičius