Bankroto inicijavimas

SĄLYGOS BANKROTO BYLOS IŠKĖLIMUI

 1. Pareiškimą teismui iškelti bankroto bylą fizinis asmuo gali pateikti, jeigu jis negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų kreditoriams ir nėra kitų atsisakymo iškelti bankroto bylą pagrindų:
  • skolinių įsipareigojimų mokėjimo terminai turi būti suėję;
  • skolinių įsipareigojimų suma turi viršyti 25 MMA (23 100 Eur), tačiau į šią sumą nėra įskaitomi kreditorių reikalavimai: 
   • atlyginti žalą dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, ar mirties;
   • piniginės lėšos vaikui išlaikyti;
   • baudos, paskirtos už administracinės teisės pažeidimus ar nusikalstamas veikas.
 2. Teismas atsisakys iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu nustatys, kad asmuo tapo nemokus, t.y. asmens skolos atsirado:
  • dėl  fizinio asmens veiksmų, kurie galėtų būti laikomi nesąžiningais kreditorių atžvilgiu;
  • dėl savo žalingų įpročių;
  • dėl nusikaltimų ar baudžiamųjų nusižengimų finansų sistemai, ekonomikai ir verslo tvarkai.
 3. Teismas atsisakys iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu nustatys, kad:
  • nuo fizinio asmens bankroto proceso nutraukimo ar pabaigos nepraėję 10 metų;
  • yra iškelta bankroto byla fizinio asmens individualiai įmonei.

 

PAREIŠKIMAS IŠKELTI BANKROTO BYLĄ

 1. Fizinis asmuo  ne vėliau kaip prieš mėnesį iki pareiškimo iškelti bankroto bylą pateikimo teismui dienos apie tai raštu turi pranešti visiems savo kreditoriams.
 2. Fizinis asmuo pareiškimą iškelti bankroto bylą pateikia vietovės, kurioje yra fizinio asmens gyvenamoji vieta, apylinkės teismui.
 3. Pareiškime iškelti bankroto bylą teismui nurodoma:
  • nemokumą sukėlusios priežastys;
  • fizinio asmens duomenys ryšiams palaikyti;
  • pasiūloma bankroto administratoriaus kandidatūra;
  • prie pareiškimo pridedami nemokumą pagrindžiantys dokumentai.
 4. Jeigu bankroto bylos siekia sutuoktiniai, ruošiamas vienas ieškinys ir keliama viena bankroto byla.
 5. Bendro turto ir/ar bendrų prievolių kreditoriams siejami fiziniai asmenys gali bankrutuoti pagal vieną bylą. Bankrutuoti pagal vieną bylą siekiantys asmenys gali teismui pateikti bendrą pareiškimą iškelti jiems bankroto bylą ar iki mokumo atkūrimo plano patvirtinimo kito fizinio asmens inicijuotoje byloje pateikti teismui prašymą įstoti į bylą.
 6. Mes patarsime, padėsime Jums paruošti pranešimus kreditoriams bei ieškinį teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Dėl patarimų ir pagalbos ruošiant ieškinį kreipkitės tel. Nr. 8-620-13875. Konsultacijos nemokamos.

 

BANKROTO ADMINISTRATORIUS

 1. Fizinio asmens bankroto administratoriaus kandidatūrą teismui turi teisę siūlyti:
  • fizinis asmuo;
  • fizinio asmens kreditorius (kreditoriai);
  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija, jeigu fizinis asmuo nepasiūlo.
 2. Taikant supaprastintą bankroto bylos iškėlimo tvarką fizinis asmuo privalo siūlyti teismui bankroto administratoriaus kandidatūrą.
 3. 2013-03-01 įsigaliojus Fizinių asmenų bankroto įstatymui, Biuras buvo paskirtas pirmojo Lietuvoje bankrutuojančio asmens administratoriumi. Šio asmens bankroto byla pirmoji Lietuvoje buvo pabaigta. 2019 m. kovo mėn. duomenimis biuras vykdo 60 asmenų bankroto procedūras ir yra baigęs 33 asmenų bankroto bylas. Biuro specialistai atsakys į visus Jūsų klausimus, paruoš reikiamus dokumentus, sąžiningai, atsakingai ir kvalifikuotai atliks visus bankroto proceso veiksmus,  todėl kreipiantis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo Jūsų administratoriumi rekomenduojame siūlyti paskirti UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą.
 4. Dėl sutikimo teikti bankroto administravimo paslaugas kreipkitės tel. Nr. 8-620-13875.
 5. Sutikimą teikti fizinio asmens bankroto administravimo paslaugas išduodame nemokamai.

 

PAREIŠKIMO DĖL BANKROTO BYLOS IŠKĖLIMO NAGRINĖJIMAS TEISME

 1. Bankroto bylą nagrinėja ir iškelia teismas žodinio proceso tvarka.
 2. Apie priimtą pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo teismas praneša antstoliams, vykdantiems išieškojimus iš fizinio asmens.
 3. Nuo pranešimo apie priimtą pareiškimą gavimo dienos antstoliai sustabdo asmens turto realizavimą ir (ar) išieškojimą, įskaitant išieškojimą ne ginčo tvarka.
 4. Teismas ne vėliau kaip per mėnesį priima nutartį iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją iškelti.
 5. Nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėja per 7 dienas nuo jos priėmimo, jeigu nebuvo apskųsta.

 

SUPAPRASTINTA FIZINIO ASMENS BANKROTO BYLOS IŠKĖLIMO TVARKA

 1. Bankroto byla gali būti iškeliama supaprastinta tvarka, kai:           
  • iki bankroto bylos iškėlimo parengiamas mokumo atkūrimo planas (toliau - Planas);
  • paruoštas Plano projektas pateikiamas visiems kreditoriams;
  • paruošiami dokumentai, įrodantys, kad Plano projektui kreditoriai pritarė arba nepritarė;
  • kartu su pareiškimui dėl bankroto bylos iškėlimo teismui pateikiamas kreditorių pritartas arba nepritartas Planas.
 2. Teismas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo ieškinio gavimo dienos priima nutartį iškelti bankroto bylą, patvirtinti Planą ir paskirti administratorių arba atsisakyti iškelti bankroto bylą.
 3. Teismui iškėlus bankroto bylą supaprastinta tvarka, laikoma, kad šia nutartimi taip pat patvirtinami kreditorių reikalavimai.           
 4. Šiuo procesu siūlome pasinaudoti tais atvejais, kai yra vienas ar keli kreditoriai, kurie neprieštarautų asmens bankrotui, iš anksto pateiktų savo sąlygas Plano projektui, su kreditorių pasiūlytomis sąlygomis asmuo sutiktų ir galėtų jas įgyvendinti. Nerekomenduojame kelti bankroto bylą supaprastinta tvarka, jeigu kreditorių tarpe yra UAB „Būsto paskolų draudimas“.