Restruktūrizavimo plano tvirtinimas

Kreditoriai savo reikalavimus restruktūrizuojamai įmonei turi pateikti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo informacijos apie restruktūrizavimo bylos iškėlimą paskelbimo internetinėje svetainėje www.avnt.lt.

Svarbu pažymėti, kad jeigu kreditorius nepateikia reikalavimo per nustatytą terminą, jo reikalavimo teisė pasibaigia, išskyrus įstatyme nustatyta išimtis.

Nemokumo administratorius gautus kreditorių reikalavimus patikrina ir ne vėliau kaip per 30 dienų pateikia teismui tvirtinti ir (ar) ginčija nepagrįstus kreditorių reikalavimus.

Teismas ne vėliau kaip per 20 dienų nemokumo administratoriaus pateiktus neginčijamus kreditorių finansinius reikalavimus patvirtina.

Restruktūrizavimo plano projektas teismui tvirtinti turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos. Šį terminą teismas gali pratęsti, jeigu pagrindžiama akivaizdi pažanga svarstant restruktūrizavimo plano projektą. Bendras restruktūrizavimo plano projekto pateikimo teismui tvirtinti terminas negali būti ilgesnis kaip 6 mėnesiai.

Restruktūrizavimo plano projektui turi pritarti įmonės akcininkai ir kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas.

Dėl pritarimo restruktūrizavimo planui kreditoriai balsuoja grupėse. Kreditoriai skirstomi į dvi grupes: įkeitimu ir hipoteka užtikrintų kreditorių reikalavimų grupę ir kitų kreditorių grupę. Kiekvienoje grupėje turi planui pritarti ne mažiau kaip pusę visų grupės reikalavimų turintys kreditoriai.

Teismas nepatvirtins restruktūrizavimo plano ir nutrauks restruktūrizavimo bylą bei nustatęs įmonės nemokumą iškels bankroto bylą, jeigu:

  1. restruktūrizavimo planas neatitiks įstatymo nustatytų reikalavimų;
  2. nustatytais terminais teismui nepateikiamas tvirtinti restruktūrizavimo plano projektas;
  3. restruktūrizavimo plano projekte numatytos priemonės akivaizdžiai nepadės įmonei įveikti finansinių sunkumų, išsaugoti gyvybingumo ir išvengti bankroto;
  4. nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos juridinis asmuo nemokės mokesčių.

 

Svarbu pažymėti, kad nuo 2021-07-15 įsigaliojo Juridinių asmenų nemokumo įstatymo pakeitimai, kuriais buvo suteikta galimybė teismui patvirtinti restruktūrizavimo planą net ir nepritarus įmonės akcininkams ar vienai iš kreditorių grupių, jei yra tenkinamos tam tikros įstatyme nustatytos sąlygos.

Teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą apskundimas nestabdo restruktūrizavimo plano vykdymo.