Bankrotas vadovo iniciatyva

Įmonė laikoma nemokia, kai laiku negali vykdyti prievolių arba jos visi įsipareigojimai viršija visą balansinio turto vertę.

Įmonės vadovas, nustatęs, kad įmonė yra nemoki, privalo nedelsiant apie tai informuoti įmonės akcininkus ir siūlyti spręsti įmonės mokumo atkūrimo klausimą.

Akcininkams nepriėmus sprendimo atkurti įmonės mokumą, įmonės vadovas privalo nedelsiant inicijuoti nemokumo procesą. Nemokumo procesas inicijuojamas išsiunčiant pranešimus kreditoriams. Pranešimuose privalu nurodyti įmonės neįvykdytą prievolę kreditoriams bei pasiūlyti sudaryti susitarimą dėl pagalbos arba priimti sprendimą įmonės bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka.

Jeigu per 15-30 dienų nuo pranešimų įteikimo kreditoriams dienos susitarimo dėl pagalbos sudaryti nepavyksta arba kreditoriai nepriima sprendimo bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka,  įmonė įgyja teisę kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Tokiu atveju įmonės vadovas nedelsiant privalo pateikti ieškinį teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus 7 dienoms nuo registruoto laiško išsiuntimo dienos.

Svarbu pažymėti, kad jeigu įmonė negali laiku vykdyti turtinių prievolių arba įmonės įsipareigojimai viršija įmonės turto vertę, reiškia įmonė yra nemoki ir įmonės vadovas privalo Juridinių asmenų nemokumo įstatyme nustatyta tvarka inicijuoti nemokumo procesą.

Įmonės vadovas privalės atlyginti žalą kreditoriams, jeigu įmonei esant nemokiai neinicijuos nemokumo proceso ir dar labiau blogins įmonės būklę. Nemokios įmonės akcijų pardavimas ir (arba) vadovo pakeitimas nepanaikins buvusio vadovo atsakomybės už laiku neinicijuotą nemokumo procesą.

Už vadovo pareiškimą dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo žyminio mokesčio mokėti nereikia.

Jeigu įmonė turi pradelstų skolų, gauna kreditorių raginimus dėl skolų grąžinimo ir nežino, ką jiems atsakyti, buvo pradėti išieškojimai iš įmonės teismo ir (arba) ne teismo tvarka, įmonė susidūrė su kitais finansiniais sunkumais, siūlome nedelsti ir kreiptis į mus.