Laikinoji apsauga nuo kreditorių

Pagal Juridinių asmenų nemokumo įstatymą įmonė privalo laiku vykdyti savo turtines prievoles kreditoriui arba nedelsiant sudaryti susitarimą su kreditoriumi, jeigu prievolės laiku nėra vykdomos.

Įmonė, turinti finansinių sunkumų, t.y. laiku nevykdanti arba per artimiausius tris mėnesius nevykdysianti  savo turtinių prievolių kreditoriams, bet siekianti išsaugoti vykdomą ūkinę komercinę veiklą, atsiskaityti su kreditoriais, atstatyti mokumą bei išvengti bankroto, privalo inicijuoti restruktūrizavimo procesą.  

Restruktūrizavimo procesas inicijuojamas išsiunčiant pasiūlymus kreditoriams sudaryti sutarimą dėl pagalbos. Susitarimu dėl pagalbos įmonė gali siūlyti kreditoriui atidėti turtinės prievolės vykdymo terminą, atsisakyti dalies prievolės, neįvykdytą turtinę prievolę pakeisti kita prievole ir t.t.

Susitarimas dėl pagalbos turi būti sudarytas per ne trumpesnį kaip 15 dienų ir ne ilgesnį kaip 30 dienų terminą, skaičiuojamą nuo pranešimo kreditoriui sudaryti susitarimą dėl pagalbos įteikimo dienos.

Įmonė susitarimo dėl pagalbos derybų laikotarpiui gali prašyti teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. stabdyti lėšų nurašymą iš juridinio asmens sąskaitos, stabdyti areštuoto turto realizavimą ir išieškojimą, leisti vykdyti einamuosius mokėjimus ir pan.

Jeigu per 15-30 dienų nuo pranešimų įteikimo kreditoriams dienos susitarimo dėl pagalbos sudaryti nepavyksta,  įmonė įgyja teisę kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

Teismui priėmus nutartį priimti ieškinį dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, sustabdomas areštuoto įmonės turto ir lėšų realizavimas ir (ar) išieškojimas, leidžiant įmonei vykdyti einamuosius mokėjimus. Šios laikinosios apsaugos priemonės galioja iki teismo nutarties atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos arba iki nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos.

Nuo 2021-07-15 įsigaliojus Juridinių asmenų nemokumo įstatymo pakeitimams, kreditoriai iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos negalės nutraukti esminių sutarčių, kurios būtinos įmonės veiklos tęstinumui užtikrinti arba keisti jų sąlygų įmonės nenaudai, išskyrus įstatyme nustatyta išimtis.

Laikinąją apsaugą nuo kreditorių įmonė gali gauti:

  • teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones susitarimo dėl pagalbos sudarymo terminui - 30 dienų;
  • teismui priėmus nutartį priimti ieškinį dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo - 30 dienų;
  • teismui iškėlus restruktūrizavimo bylą - 180 dienų.

 

Svarbu pažymėti, kad laikinoji apsauga nuo kreditorių įmonės neišgelbės nuo bankroto, jeigu restruktūrizavimo procesas bus inicijuotas pavėluotai, laikinosios apsaugos nuo kreditorių laikotarpiu įmonė nesugebės laiku vykdyti savo einamųjų mokėjimų ir toliau didins skolas, įmonei nepavyks sutarti su kreditoriais dėl pritarimo restruktūrizavimo plano projektui.

 

Susisiekite: +370 37 30 89 45 arba el. paštu: biuras@adminbiuras.lt