Likvidavimas

Įmonių likvidavimas – tai juridinio asmens veiklos pasibaigimas išregistruojant jį iš Juridinių asmenų registro.

Sprendimą dėl juridinio asmens likvidavimo priima juridinio asmens dalyviai (akcininkai, dalininkai, savininkas).

Priimdami sprendimą dėl juridinio asmens likvidavimo, juridinio asmens dalyviai privalo paskirti likvidatorių. Likvidatoriumi gali būti tik fizinis asmuo. 

Prieš priimant sprendimą likviduoti juridinį asmenį, būtina įsitikinti, ar juridinio asmens turto pakaks grąžinti skolas visiems juridinio asmens kreditoriams. Jeigu juridinio asmens turimo turto nepakaktų skolų grąžinimui, būtina inicijuoti nemokumo procesą.

Jeigu juridinis asmuo kreditorių neturi, visas likviduojamo juridinio asmens turtas likvidavimo proceso metu perduodamas įmonės dalyviams (išskyrus teisės aktuose numatyta išimtis).  

Jeigu nusprendėte nutraukti vykdomą ūkinę komercinę veiklą  ir juridinį asmenį likviduoti, siūlome nedelsti ir kreiptis į mus:

  1. Paruošime juridinio asmens likvidavimo planą;
  2. Esant poreikiui, sutvarkysime buhalterinę apskaitą;
  3. Paruošime dalyvių sprendimo dėl juridinio asmens likvidavimo projektus;
  4. Pasiūlysime juridinio asmens likvidatorių;
  5. Operatyviai ir profesionaliai atliksime visas juridinio asmens likvidavimo procedūras pagal iš anksto suderintą planą;
  6. Nuolat informuosime juridinio asmens dalyvius apie likvidavimo eigą;
  7. Atsakysime į visus klausimus, susijusius su likvidavimo procesu.
  8. Konsultuojame ir patariame nemokamai.

 

Likvidavimo procesas

 

Susisiekite: +370 37 30 89 45 arba el. paštu: biuras@adminbiuras.lt