Restruktūrizuojamai įmonei draudžiama

Nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą arba nutraukti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos įmonei draudžiama:

  1. vykdyti įmonės finansines prievoles, neįvykdytas iki teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos, įskaitant mokesčių, palūkanų ir netesybų mokėjimą;
  2. išieškoti skolas iš įmonės;
  3. įskaityti reikalavimus, išskyrus priešpriešinius vienarūšius reikalavimus, kurie tenkina abi šias sąlygas: atsirado iki teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos ir toks įskaitymas galimas pagal mokesčių įstatymuose nustatytas mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymo nuostatas;
  4. skaičiuoti netesybas ir palūkanas už juridinio asmens prievoles, atsiradusias iki teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos;
  5. nustatyti priverstinę hipoteką, servitutus, uzufruktą;
  6. įkeisti turtą, suteikti garantiją, laiduoti ar kitais būdais užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą;
  7. parduoti ar kitaip perduoti restruktūrizuojamo juridinio asmens turtą, reikalingą jo gyvybingumui išsaugoti.

 

Teismas gali leisti netaikyti visų ar dalies aukščiau nurodytų apribojimų, jeigu tai palengvintų sprendimo dėl restruktūrizavimo plano priėmimą arba paaiškėjus, kad restruktūrizavimo plano projektui nepritars juridinio asmens dalyviai arba bent viena kreditorių grupė ir dėl to kreipiasi įmonė, nemokumo administratorius arba įkaito turėtojas.

Iškėlus restruktūrizavimo bylą įmonė privalo mokėti visus einamuosius mokėjimus.