Nemokumo proceso (restruktūrizavimo) iniciavimas

Įmonės vadovas turi teisę kreiptis dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, jeigu įmonė turi laikinų finansinių sunkumų, tačiau dar nėra nemoki, bet yra reali tikimybė, kad per artimiausius tris mėnesius gali tapti nemokia.

Restruktūrizavimo byla gali būti inicijuota ir iškelta tik ūkinę veiklą vykdančiai įmonei. Įmonė turi įrodyti sau ir vėliau kreditoriams bei teismui, kad planuojamas ūkinės veiklos rezultatas leistų vykdyti įmonės prievoles ateityje bei užtikrinti, kad bus laiku vykdomi visi įmonės ūkinei komercinei veiklai reikalingi einamieji mokėjimai.

Akcininkams priėmus sprendimą restruktūrizuoti įmonę ir pritarti įmonės restruktūrizavimo plano projektui, įmonės vadovas gali inicijuoti restruktūrizavimo procesą. 

Restruktūrizavimo procesas inicijuojamas išsiunčiant pranešimus kreditoriams. Pranešimuose privalu nurodyti įmonės neįvykdytą prievolę kreditoriams bei pasiūlyti sudaryti susitarimą dėl pagalbos.

Jeigu per 15-30 dienų nuo pranešimų įteikimo kreditoriams dienos susitarimo dėl pagalbos sudaryti nepavyksta,  įmonė įgyja teisę kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Tokiu atveju įmonės vadovas nedelsiant privalo pateikti ieškinį teismui dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

Teismui priėmus nutartį priimti ieškinį dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, įmonė įgyja laikinąją apsaugą nuo kreditorių. Nuo teismo nutarties priimti ieškinį dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, įmonei draudžiama grąžinti pradelstas skolas, įskaityti reikalavimus, įkeisti, parduoti ar kitaip perleisti turtą. Sustabdomas netesybų ir palūkanų skaičiavimas. Antstoliai nutraukia išieškojimą iš įmonės turto.   

Jeigu įmonė nėra nutraukusi ūkinės komercinės veiklos, bet turi laikinų finansinių sunkumų ir laiku neįvykdytų prievolių kreditoriams, kurias ateityje galėtų įvykdyti, siūlome nedelsti ir kreiptis į mus.