Bankroto procesas ne teismo tvarka

Pagal Juridinių asmenų nemokumo įstatymą nemokios įmonės vadovas, nustatęs, kad įmonė yra nemoki, privalo nedelsiant apie tai informuoti įmonės akcininkus ir siūlyti spręsti įmonės mokumo atkūrimo klausimą.

Akcininkams nepriėmus sprendimo atkurti įmonės mokumą, įmonės vadovas privalo nedelsiant inicijuoti nemokumo procesą.

Inicijuojant nemokumo procesą įmonė pirmiausia privalo pasiūlyti kreditoriams įmonės bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka.

Bankroto procesas ne teismo tvarka naudingas įmonei ir jos kreditoriams, nes tik kreditoriai sprendžia visus klausimus, susijusius su įmonės bankroto procedūromis, kontroliuoja administratoriaus veiklą ir gali daug greičiau pasiekti savo pagrindinį tikslą – viso ar dalies finansinio reikalavimo patenkinimą. Tai efektyvus procesas, leidžiantis  operatyviai ir su mažiausiais nuostoliais likviduoti nepavykusį verslą.

Sprendimas įmonės bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka laikomas priimtu, jeigu jam pritarė kreditoriai, kuriems skolos sudaro ne mažiau kaip 75 % visų įmonės skolų. Priimdami sprendimą dėl bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka kreditoriai tuo pačiu sprendimu paskiria nemokumo administratorių.

Nuo kreditorių sprendimo bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka įmonė įgyja bankrutuojančios statusą, įmonę perima kreditorių paskirtas nemokumo administratorius ir pradeda vykdyti įmonės bankroto procedūras. Bankroto procesą vykdant ne teismo tvarka, teismo kompetencijai skirtus klausimus sprendžia kreditorių susirinkimas.

Svarbu pažymėti, kad kuo anksčiau pradedama bankroto byla, tuo didesnė tikimybė patenkinti kreditorių finansinius reikalavimus. Jeigu bankroto proceso metu pilnai patenkinus kreditorių reikalavimus dar lieka turto ir (ar) piniginių lėšų,  šis turtas grąžinamas įmonės akcininkams.

Jeigu per 15-30 dienų nuo pranešimų įteikimo kreditoriams dienos kreditoriai nepriima sprendimo bankroto procedūrą vykdyti ne teismo tvarka,  įmonė įgyja teisę kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Tokiu atveju įmonės vadovas nedelsiant privalo pateikti ieškinį teismui dėl bankroto bylos iškėlimo.

Jeigu esi ar gali būti nemokus, siūlome nedelsti ir kreiptis į mus.