Turto administravimas

Turto administravimas nustatomas teismo nutartimi, įstatymu arba sandoriu, taip pat gali būti nustatomas administraciniu aktu. Turto administratoriumi gali būti fizinis ar juridinis asmuo, kuriam teisės aktai leidžia teikti turto administravimo paslaugas.

Turto administravimo rūšys:

  • turto paprastasis administravimas, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus turtui išsaugoti arba jo naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti;
  • turto visiškas administravimas, kai administratorius ne tik turi išsaugoti turtą, bet taip pat privalo jį gausinti, tvarkyti taip, kad jis duotų pajamų, bei naudoti tokiam tikslui, kuris yra palankiausias naudos gavėjui.

 

Turto administratorius skiriamas:

  • kai į palikimą įeina turtas, kurį reikia tvarkyti (individuali (personalinė) įmonė, ūkininko ūkis, vertybiniai popieriai ir kt.);
  • kai palikėjo skolos gali viršyti palikimo vertę;
  • kai kyla ginčas dėl juridinio asmens dalyvių ir (ar) valdymo organų pasikeitimo, perleidus ar paveldėjus bendrovės akcijas, paskyrus naują vadovą ir kt.;
  • kai pasibaigia juridinio asmens valdymo organų narių įgaliojimai;
  • kai juridinis asmuo, juridinio asmens valdymo organai ar jų nariai veikia netinkamai;
  • ir kitais įstatymų numatytais atvejais.

 

Susisiekite: +370 37 30 89 45 arba el. paštu: biuras@adminbiuras.lt