Įmonių bankrotas

Nuo 2020-01-01 įsigaliojo naujas Juridinių asmenų nemokumo įstatymas, kuris reglamentuoja juridinio asmens nemokumo sąvoką, bankroto bylų inicijavimo ir iškėlimo tvarką, bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių ir nemokumo administratoriaus teises  ir pareigas, kreditorių finansinių reikalavimų tenkinimo tvarką, bankroto proceso trukmę, vadovo atsakomybę už pavėluotai inicijuotą arba neinicijuotą bankroto procesą.

Svarbu pažymėti, kad įmonės vadovui kyla tiesioginė atsakomybė , jei įmonei tapus nemokia, jis apie tai neinformuoja įmonės akcininkų siūlydamas spręsti nemokumo atkūrimo klausimą ir nedelsdamas neinicijuoja nemokumo proceso.

Pagal įstatymą privaloma pirmiausia pasiūlyti kreditoriams bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka.

Jeigu įmonė turi pradelstų skolų, gauna kreditorių raginimus dėl skolų grąžinimo ir nežino, ką jiems atsakyti, buvo pradėti išieškojimai iš įmonės teismo ir (arba) ne teismo tvarka, įmonė susidūrė su kitais finansiniais sunkumais siūlome nedelsti ir kreiptis į mus:

  1. Sutvarkysime buhalterinę apskaitą ir nustatysime įmonės mokumą/nemokumą;

  2. Suorganizuosime kreditorių susirinkimą dėl bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka;

  3. Paruošime pasiūlymus akcininkams dėl mokumo atkūrimo arba nemokumo proceso inicijavimo;

  4. Paruošime pranešimus kreditoriams dėl nemokumo proceso inicijavimo;

  5. Paruošime pasiūlymus kreditoriams dėl bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka;

  6. Paruošime pasiūlymus kreditoriams dėl pagalbos įmonės finansiniams sunkumams įveikti;

  7. Paruošime ieškinį teismui dėl bankroto bylos iškėlimo;

  8. Atsakysime į visus klausimus, susijusius su bankroto procesu;

  9. Konsultuojame ir patariame nemokamai.

Susisiekite: +370 37 30 89 45 arba el. paštu:  biuras@adminbiuras.lt

Įmonių bankroto naujienos

Šiuo metu svetainės naujienų nėra