Restruktūrizavimo plano vykdymas

Restruktūrizavimo plano įgyvendinimo trukmė negali būti ilgesnė kaip 4 metai nuo restruktūrizavimo plano patvirtinimo teisme dienos. Šį terminą teismas gali vieną kartą pratęsti, bet ne ilgiau kaip vieneriems metams.

Restruktūrizavimo planas gali būti keičiamas.

Restruktūrizavimo plano įgyvendinimo  metu įkaito turėtojo reikalavimai tenkinami pirmiausia iš įkeisto turto. Pirmąja eile tenkinami kreditorių, suteikusių naują ir (ar) tarpinį finansavimą, reikalavimai; su darbo santykiais susiję darbuotojų reikalavimai. Antrąja eile tenkinami visi likusieji kreditorių reikalavimai.

Kreditorių reikalavimai tenkinami dviem etapais. Pirmuoju etapu tenkinami kreditorių reikalavimai be priskaičiuotų palūkanų ir netesybų. Antruoju etapu tenkinama likusi kreditorių reikalavimų dalis (palūkanos ir netesybos).

Restruktūrizavimo plano įgyvendinimo metu kreditoriams ne rečiau kaip kas ketvirtį turi būti teikiamos restruktūrizavimo plano vykdymo ataskaitos.

Svarbu pažymėti, kad restruktūrizavimo planu įmonė turi numatyti realiai įvykdytinus įsipareigojimus kreditoriams. Įmonei ilgiau kaip 4 mėnesius nevykdant restruktūrizavimo plane numatytų įsipareigojimų ir (ar) nevykdant einamųjų mokėjimų (jų dalies), teismas nutraukia restruktūrizavimo ir iškelia bankroto bylą.