Skelbimai

2023 01 05 BAB "INTER RAO Lietuva"

DĖL BUHALTERINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO

Nemokumo administratorius kviečia buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančias įmones pateikti pasiūlymus dėl bankrutuojančios AB "INTER RAO Lietuva" (sankcionuota įmonė https://www.fntt.lt/lt/tarptautines-finansines-sankcijos/4166) buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugų teikimo vadovaujantis LR galiojančiais įstatymais, bendraisiais buhalterinės apskaitos principais, kitais norminiais aktais ir Juridinių asmenų nemokumo procesą reglamentuojančiais teisės aktų reikalavimais.
Teikiamos paslaugos apimtų visapusišką bankrutuojančios AB "INTER RAO Lietuva" buhalterinės apskaitos tvarkymą ir kitas su tuos susijusias paslaugas (įskaitant: metinės finansinės ataskaitos, likvidavimo pradžios ir likvidavimo pabaigos finansinių ataskaitų rinkinių, bankroto ataskaitų parengimą, taip pat duomenų per AVNIS Nemokumo procesų informacinio portalo interneto sąsają teikimą ir kt.).

Pasiūlymai (nurodant kainą) priimami iki 2023 m. sausio 10 d. UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biure (Jonavos g. 16A, Kaunas) arba el. paštu: a.valaitis@adminbiuras.lt. Platesnė informacija teikiama tel.: 8 687 45864.