Restruktūrizavimas

Nuo 2020-01-01 įsigaliojo naujas Juridinių asmenų nemokumo įstatymas,  kuris reglamentuoja restruktūrizavimo bylų inicijavimo ir iškėlimo tvarką, restruktūrizuojamos įmonės, jos kreditorių ir nemokumo administratoriaus teises ir pareigas, restruktūrizavimo plano svarstymo, pritarimo ir tvirtinimo tvarką, kreditorių finansinių reikalavimų tenkinimo tvarką.

Pagal įstatymą  restruktūrizavimo byla gali būti keliama, jeigu asmuo yra nemokus  arba yra reali tikimybė, kad taps nemokus per artimiausius 3 mėnesius, tačiau vykdo ūkinę komercinę veiklą, leisiančią jam vykdyti savo prievoles ateityje, ir nėra likviduojamas dėl bankroto.

Restruktūrizavimo bylos iškėlimo gali siekti ir bankrutuojančios įmonės.

Atkreiptinas dėmesys , kad dar tik esant tikimybei, jog įmonė taps nemoki per artimiausius 3 mėnesius, įmonės vadovas turi pareigą nedelsdamas apie tai informuoti įmonės dalyvius ir imtis veiksmų kreditorių interesams apsaugoti. Vadovas taip pat turi vengti tyčinių ar didelio neatsargumo veiksmų, kuriais būtu keliamas pavojus įmonės veiklai.

Jeigu įmonė nėra nutraukusi ūkinės komercinės veiklos, bet turi laikinų finansinių sunkumų ir laiku neįvykdytų prievolių kreditoriams, kurias ateityje galėtų įvykdyti, siūlome nedelsti ir kreiptis į mus:

  1. Įvertinsime įmonės restruktūrizavimo galimybę;
  2. Paruošime restruktūrizavimo plano projektą;
  3. Paruošime pasiūlymus akcininkams dėl pritarimo įmonės restruktūrizavimo planui;
  4. Paruošime pranešimus kreditoriams dėl restruktūrizavimo proceso inicijavimo;
  5. Paruošime pasiūlymus kreditoriams dėl pagalbos įmonės finansiniams sunkumams įveikti;
  6. Paruošime susitarimo dėl pagalbos su kreditoriais projektus;
  7. Paruošime ieškinį teismui dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo;
  8. Atsakysime į visus klausimus, susijusius su restruktūrizavimo procesu.
  9. Konsultuojame ir patariame nemokamai.

Susisiekite: +370 37 30 89 45 arba el. paštu: biuras@adminbiuras.lt

Įmonių restruktūrizavimo naujienos

Šiuo metu svetainės naujienų nėra