Bankrotas kreditoriaus iniciatyva

Pagal Juridinių asmenų nemokumo įstatymą bankroto procesą gali inicijuoti kreditorius, kuriam prievolės įvykdymo terminas yra suėjęs.

Nemokumo procesas inicijuojamas išsiunčiant pranešimą skolininkui. Pranešime privalu nurodyti skolininko neįvykdytą neginčijamą prievolę kreditoriui informuojant, kad  jeigu per pranešime nurodytą terminą prievolė nebus įvykdyta, nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba priimtas sprendimas įmonės bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, kreditorius kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Pranešimas laikomas įteiktu skolininkui praėjus 7 dienoms nuo jo išsiuntimo registruotu laišku dienos.  

Jeigu per 15-30 dienų nuo pranešimo įteikimo skolininkui dienos skolininkas savo prievolės neįvykdo,  nesudaromas susitarimas dėl pagalbos, kreditoriai nepriima sprendimo bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka,  kreditorius įgyja teisę kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo kreditorius turi teisę per 3 mėn. nuo teisės kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsiradimo dienos.

Jeigu skolininkas du ar daugiau mėnesių delsia vykdyti savo prievoles, nebendrauja ir nebendradarbiauja su kreditoriumi, nepasiūlo laiku neįvykdytų prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijų, nesudaro susitarimo dėl pagalbos, siūlome nedelsti ir inicijuoti skolininkui bankroto bylą. Kuo anksčiau nemokiam skolininkui bus iškelta bankroto byla, tuo didesnė tikimybė kreditoriaus finansinio reikalavimo ar jo dalies patenkinimui. Jeigu skolininkas du mėnesius vėluoja vykdyti savo prievoles, siūlome nedelsti ir kreiptis į mus:

  1. Paruošime pranešimą skolininkui dėl nemokumo proceso inicijavimo;
  2. Paruošime susitarimą su skolininku dėl pagalbos;
  3. Paruošime ieškinį teismui dėl bankroto bylos iškėlimo;
  4. Atsakysime į visus klausimus, susijusius su bankroto procesu;
  5. Konsultuojame ir patariame nemokamai.

 

Už pareiškimą dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo kreditorius turės sumokėti penkių šimtų eurų žyminį mokestį.