Administravimo išlaidos

ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

  1. Ketinantį bankrutuoti fizinį asmenį paprastai supažindiname su žemiau nurodytomis išlaidomis, kurias asmuo patirs bankroto proceso iniciavimo ir vykdymo metu.
  2. Fizinis asmuo patirs išlaidas už advokato paslaugas ruošiant ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo ir atstovaujant teisme keliant bankroto bylą.
  3. Fizinio asmens išlaidos už bankroto administratoriaus paslaugas laikotarpiu nuo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos iki nutarties dėl plano patvirtinimo dienos (nuo 4 iki 6 menesių laikotarpis) sudarys ne daugiau kaip 1.140,00 Eur.
  4. Fizinis asmuo patirs išlaidas už advokato paslaugas atstovaujant fizinį asmenį teisme dėl mokumo atkūrimo plano patvirtinimo (tais atvejais, kai kreditoriai planui nepritaria).
  5. Išlaidos už bankroto administratoriaus paslaugas laikotarpiu nuo nutarties dėl plano patvirtinimo įsiteisėjimo dienos iki fizinio asmens bankroto proceso pabaigos (3 metų laikotarpis) arba nutarties nutraukti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos sudarytų nuo 80,00 Eur iki 130,00 Eur per mėnesį.
  6. Gali būti ir kitos papildomos administravimo išlaidos, priklausomai nuo fizinio asmens situacijos (turto vertinimo, varžytynių skelbimo, kreditorių susirinkimų įpareigojimų vykdymo ir t.t.), kurias būtina aptarti su bankroto administratoriumi proceso pradžioje.
  7. Administravimo išlaidos apmokamos iš fizinio asmens visų rūšių lėšų. Mokėjimai atliekami tik bankiniais pavedimais. Mes netoleruojame pasiūlymų atsiskaityti „GRYNAIS“, nes tik skaidrumas, atvirumas ir sąžiningumas yra sėkmingo bankroto proceso garantas, užtikrinantis teisingą fizinio asmens ir jo kreditorių interesų pusiausvyrą.
  8. SVARBU: kiekvieną mėnesį kreditoriams kaupiamos lėšos nėra administravimo išlaidos; sukauptas kreditoriams lėšas administratorius ne rečiau kaip kartą per pusę metų išmoka kreditoriams.
  9. Konsultacijos dėl galimų administravimo išlaidų dydžių teikiamos tel. Nr. 8-620-13875. Konsultacijos nemokamos.