Civilinė byla Nr. eB2-2766-324/2017

Teisminio proceso Nr. 2-56-3-01121-2017-1

Procesinio sprendimo kategorija

(S)

3.4.3.2.2.1.; 3.4.3.4.

 

 

KAUNO APYGARDOS TEISMAS

 

NUTARTIS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2017 m. lapkričio 10 d.

Kaunas

 

Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Ligida“,

 

nustatė:

 

bankroto bylą prašoma iškelti Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 3 punkte numatytu pagrindu. Ieškovas nurodo, kad 2017 m. rugsėjo 15 d. atsakovės įmonės skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui sudarė 11024,91 Eur. Siekdamas išieškoti skolą, ieškovas atsakovės įmonei taikė priverstinio poveikio priemones – nurodymus kredito įstaigoms nesumokėtas socialinio draudimo įmokas nurašyti iš draudėjo sąskaitų kredito įstaigose. Paskutinį kartą iš atsakovės valstybinio socialinio draudimo įmoką gavo 2017 m. rugsėjo 14 d. Atsakovei siuntė raginimus geruoju sumokėti skolą, tačiau įsiskolinimas nebuvo padengtas. Atsakovės įmonė neturi nekilnojamojo turto ir transporto priemonių. Dėl nurodytų aplinkybių mano, kad atsakovė yra nemoki.

2017 m. spalio 27 d. iš atsakovės įmonės vadovės E. D. gauti duomenys apie atsakovės turtinę padėtį. Nurodo, kad įmonės padėtis sunki, susidarė didelės skolos, kurių įmonė greitu laiku padengti negalės. Sutinka dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Ligida“.

Pareiškimas patenkintinas.

Iš atsakovės 2017 m. kovo 30 d. sudaryto balanso matyti, kad 2016 metais ji turėjo turto už 76512 Eur, per vienerius metus mokėtinų skolų dydis sudarė 31156 Eur, iš 2017 spalio 26 d. sudarytų įmonės finansinės ataskaitos duomenų – kad 2017 m. rugsėjo 30 d. įmonės balanse įrašytas turtas vertas 22148 Eur, per vienerius metus mokėtinos sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų dydis yra 28307 Eur. Pagal atsakovės įmonės vadovo pateiktą kreditorių sąrašą atsakovės įmonės pradelsti įsipareigojimai sudaro 28306,96 Eur. Minėti duomenys pagrindžia, jog tokia UAB „Ligida“ būsena atitinka Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Šios aplinkybės sudaro pagrindą tenkinti kreditoriaus pareiškimą ir iškelti UAB „Ligida“ bankroto bylą (Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 2 punktas, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas). Administruoti įmonės bankroto procedūrą skirtina bankroto administratorė UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“, kurios kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2, 4 dalys).

Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, CPK 291 straipsniu,

 

nutaria:

 

iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Ligida“, įmonės kodas 303336870, esančiai J. Šimkaus g. 19, Garliavoje, Kauno r. sav.

Įmonės bankroto administratore paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“, įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA084. 

Uždėti įmonės nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos. Nutarties kopiją išsiųsti Turto arešto aktų registrui, po nutarties įsiteisėjimo tai padaryti pakartotinai.

Nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo išsiųsti ieškovui, atsakovei, administratorei.

Įpareigoti administratorę ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti apie iškeltą bankroto bylą juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonei, kreditoriams, Lietuvos bankui, jeigu bankroto byla iškelta įmonei, kuri yra Lietuvos banko pagal Atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatymą skelbiamame sistemų dalyvių sąraše, taip pat jeigu bankroto byla iškelta draudimo įmonei, perdraudimo įmonei, finansų maklerio įmonei, valdymo įmonei, investicinei bendrovei arba akcinei bendrovei, kuri laikoma vertybinių popierių emitentu pagal Vertybinių popierių įstatymą.

Įpareigoti administratorę ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pranešti juridinių asmenų registrui apie įsiteisėjusią nutartį iškelti bankroto bylą ir paskirto administratorės duomenis (vardą, pavardę (pavadinimą), asmens kodą (juridinio asmens kodą), gyvenamąją vietą (buveinę).

Įpareigoti administratorę per 10 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos raštu pranešti apie įsiteisėjusią nutartį iškelti bankroto bylą kreditoriams, visiems asmenims, išsinuomojusiems, pasiskolinusiems, saugantiems arba kitais pagrindais naudojantiems ar valdantiems įmonės turtą, Finansų ministerijai, jeigu įmonė yra paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų arba paskolos, kuriai suteikta valstybės garantija, gavėja, mokesčių, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo administratoriams, kredito įstaigoms, finansų maklerio įmonėms ir draudimo įmonėms, aptarnaujančioms šią įmonę, valstybės, savivaldybės bankrutuojančios įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai, kitiems teismams, nagrinėjantiems bylas, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir susiję su darbo santykiais, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, prokuratūrai ar teismams, jeigu baudžiamosiose bylose pareikšti bankrutuojančios įmonės kreditorių civiliniai ieškiniai, jeigu baudžiamosiose bylose areštuotas bankrutuojančios įmonės turtas, antstolių kontoroms, kurioms yra pateikti vykdomieji dokumentai dėl išieškojimo iš šios įmonės ar dėl jos turto arešto.

Įsiteisėjus teismo nutarčiai, administratorė ne vėliau kaip kitą darbo dieną po įsiteisėjusios nutarties iškelti įmonei bankroto bylą nuorašo kartu su įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašų, kuriuose nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinio, informacijos apie įmonei teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus kopijų gavimo dienos privalo atvykti į bankrutuojančios įmonės buveinę, nurodytą teismo nutartyje iškelti įmonei bankroto bylą, ir organizuoti įmonės turto bei jos dokumentų perėmimą ir apsaugą Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 9 punkte nustatyta tvarka.

Nustatyti, kad įmonės valdymo organai privalo perduoti administratorei įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

Nustatyti, kad kreditoriai per 40 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

Nurodyti, kad administravimo išlaidų sąmatą administratorė turi pateikti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

Nutartis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos, jei ji nebus apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

 

 

Teisėja                Virginija Gudynienė