Civilinė byla Nr. eB2-3907-912/2019

Teisminio proceso Nr. 2-55-3-01130-2019-2

Procesinio sprendimo kategorija 3.4.3.4

 (S)

 

img1 

 

VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS

 

NUTARTIS

 

2019 m. rugpjūčio 28 d.

Vilnius

 

Vilniaus apygardos teismo teisėjas Tomas Venckus, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus ieškinį atsakovėms IĮ „Verslera“, I. B. dėl bankroto bylos IĮ „Verslera“ iškėlimo; trečiasis asmuo – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

 

Teismas

 

n u s t a t ė :

 

1.       Ieškovė prašo iškelti atsakovei bankroto bylą, nurodė, atsakovė skolinga valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 1 168,21  Eur.

2.       Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 4 straipsnio 3 punktu, galima kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, jeigu įmonė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų. Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą, bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojams atlyginimą. Įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis).

3.       Juridinių asmenų registre įmonė įregistruota 2008 m. spalio 16 d., atsakovės savininkė ir direktorė – atsakovė I. B.. Juridinių asmenų registre nėra duomenų, kad įmonė įstatymų nustatyta tvarka būtų pateikusi finansinės atskaitomybės dokumentus registro tvarkytojui. VĮ „Registrų centras“, VĮ „Regitra“ duomenimis, atsakovės neturi nuosavybės teise registruoto nekilnojamojo turto, transporto priemonių.

4.       IĮ „Verslera“ savininkė nevykdė Valstybinio socialinio draudimo įstatyme nustatytos pareigos mokėti valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo mokesčius, todėl skolinga 1 168,21 Eur. Ieškovė, siekdama išieškoti skolą, 2010 m. spalio 25 d., 2011 m. liepos 28 d., 2012 m. birželio 28 d. siuntė atsakovei raginimus, tačiau įmonės savininkė į juos nereagavo. Ieškovė nurodo, kad bendrovei taikytos priverstinio poveikio priemonės, bet skola neišieškota, antstolis vykdomuosius dokumentus grąžino su 2019 m. liepos 16 d. skolos išieškojimo negalimumo aktu.

5.       Atsakovės nepateikė aktualių duomenų, pagal kuriuos teismas galėtų įvertinti įmonės finansinę padėtį. Byloje nėra duomenų, kad įmonė gautų pajamų, turėtų apyvartinių lėšų. Viešaisiais valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis, įmonėje dirbančių asmenų nėra. Esant pirmiau nurodytoms aplinkybėms, teismas vertina, kad įmonė nemoki ir nevykdo veiklos.

6.       Įvertinus pradelstų įsipareigojimus ir duomenis apie atsakovei priklausantį turtą, darytina išvada, kad įmonė nemoki, todėl jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 2 punktas, 2 straipsnio 8 punktas).

7.       ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą teismas privalo paskirti bankroto administratorių. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, bankroto administratorių teismas parenka naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Pastarąja atrinkta bankroto administratorė MB „Tavix“, kuri pareiškė sutikimą teikti atsakovei bankroto administravimo paslaugas. Nėra duomenų apie tai, kad administratorės kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalies normoms.

 

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsniu, Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

 

n u t a r i a :

        

Iškelti IĮ „Verslera“ (kodas 302059534; buveinė Trakuose, Mindaugo g. 6-3) bankroto bylą.

Įmonės administratoriumi paskirti MB „Tavix“ (bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA340).

Areštuoti bankrutuojančios IĮ „Verslera“ (kodas 302059534; buveinė Trakuose, Mindaugo g. 6-3) nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį turtą. Areštas galioja iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminą bankrutuojančios įmonės kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti.

Pavesti paskirtam bankroto administratorei:

1) atlikti ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus;

2) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti;

3) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą;

Įpareigoti paskirtą bankroto administratorių, sužinojus apie iškeltas bylas ar antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. 

Nutarties dalį dėl nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto arešto vykdyti skubiai.

Išsiųsti nutarties nuorašą Turto arešto aktų registrui ir Juridinių asmenų registrui.

Nutarties dalis dėl bankroto bylos iškėlimo, per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą. Kita nutarties dalis neskundžiama.

 

 

Teisėjas                                                                                                                  Tomas Venckus

(parašas)

Kopija tikra

teisėjas

 

Tomas Venckus

2019 m. rugpjūčio 28 d.

 

 

 

-->