Civilinė byla Nr.eB2-679-425/2018.

               Procesinio sprendimo kategorija 126.2.

 (S)

 

img1 

PANEVĖŽIO APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2018 m. gruodžio 14 d.

Panevėžys

 

        Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Laimantas Misiūnas,

viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Motelis Zarasuose“ direktoriaus Ž. E. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Motelis Zarasuose“,

 

n u s t a t ė :

 

        Pareiškėjas UAB „Motelis Zarasuose“ direktorius Ž. E. 2018-11-22 su pareiškimu kreipėsi į teismą, prašydama iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Motelis Zarasuose“. Savo prašymą argumentavo, kad remiantis Ilgalaikio turto nusidėvėjimo pažyma nustatyta, kad atsakovės UAB „Motelis Zarasuose“ turtas 15 087,50 Eur vertės, o įmonės įsipareigojimai kreditoriams sudaro 26 594,98 Eur sumą, t.y. įmonės įsipareigojimai kreditoriams viršija pusę įmonės turto vertės. Atsakovė UAB „Motelis Zarasuose“ neturi debitorinių skolų. Atsakovė UAB „Motelis Zarasuose“ neturi galimybės atsiskaityti su tiekėjais, biudžetu, pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės, dėl sunkios finansinės padėties nevykdo ir nevykdys ateityje finansinių įsipareigojimų kreditoriams. UAB „Motelis Zarasuose“ vadovas pripažįsta ir prašo iškelti bankroto bylą UAB „Motelis Zarasuose“.

 

        Pareiškimas tenkintinas, atsakovei UAB „Motelis Zarasuose“ iškeltina bankroto byla.

        LR Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis įmonės nemokumą apibrėžia kaip įmonės būseną, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 5 dalis nustato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų, kad: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

UAB „Motelis Zarasuose“ 2018-10-31 Balansu nustatyta, kad bendrovė balanse apskaito 15 088 Eur vertės pastatus ir statinius, o įsipareigojimai kreditoriams sudaro 26 665 Eur, tarp kurių 15 200 Eur finansinės skolos, 7 717 Eur skolos tiekėjams, 2 736 Eur skolos. Balanse apskaitytas 8 656,98 Eur dydžio ankstesnių metų nuostolis. UAB „Motelis Zarasuose“ pateiktame 2018-10-31 Kreditorių sąraše apskaitė 26 594,98 Eur dydžio įsipareigojimus kreditoriams.

Iš pareiškėjo pateiktų Balanso duomenų, kreditorių sąrašo nustatyta, kad UAB „Motelis Zarasuose“ yra nemoki, faktiškai nebevykdanti jokios ūkinės-finansinės veiklos įmonė, jos pradelsti įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, įmonė neturinti jokių realių galimybių atsiskaityti su kreditoriais, todėl atsakovės įmonė pripažintina bankrutavusia, jai iškeltina bankroto byla.

Nenustatyta pagrindų dėl kurių bankroto byla atsisakytina iškelti (LR Įmonių bankroto įstatymo 10str.3 d.).

Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 11 str. nustatyta tvarka, naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, UAB „Motelis Zarasuose“ bankroto administratoriumi parinktas V. G. (sąrašo eilės Nr. (duomenys neskelbtini)).

Teismas vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalimi,

 

n u t a r ė :

 

1. UAB „Motelis Zarasuose“ (juridinio asmens kodas (duomenys neskelbtini), registracijos adresas: (duomenys neskelbtini)) pripažinti nemokia ir iškelti bankroto bylą.

2. Paskirti V. G. (sąrašo eilės Nr. B-FA553) bankrutuojančios UAB „Motelis Zarasuose“ bankroto administratoriumi.

3. Nustatyti terminą bankrutuojančios UAB „Motelis Zarasuose“ kreditoriams per 45 dienas, įsiteisėjus šiai teismo nutarčiai, pareikšti savo finansinius reikalavimus bankrutuojančiai UAB „Motelis Zarasuose“, juos perduodant teismo paskirtam bankroto administratoriui V. G..

4. Iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos areštuoti UAB „Motelis Zarasuose“ (juridinio asmens kodas (duomenys neskelbtini), registracijos adresas: (duomenys neskelbtini)) priklausantį nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialų turtą, pinigines lėšas bankų sąskaitose ir įmonės kasoje, pas trečiuosius asmenis.

5. Nustatyti, kad ne vėliau kaip per 10 dienų, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, bankrutavusios UAB „Motelis Zarasuose“ administracijos vadovas arba kitas įgaliotas asmuo privalo perduoti teismo paskirto bankroto administratoriui V. G. arba jo įgaliotam asmeniui bendrovės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo duomenimis, įmonės antspaudą ir visus dokumentus.

6. Pranešti Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmams, kad UAB „Motelis Zarasuose“ (juridinio asmens kodas (duomenys neskelbtini), registracijos adresas: (duomenys neskelbtini)) iškelta bankroto byla, todėl teisme nagrinėjamos civilinės bylos, kuriose atsakovei UAB „Motelis Zarasuose“ pareikšti turtinio pobūdžio reikalavimai, sustabdytinos ir perduotinos Panevėžio apygardos teismui, prijungimui prie bankroto bylos.

7. Pavesti bankrutuojančios UAB „Motelis Zarasuose“ bankroto administratoriui V. G. atlikti kitus veiksmus, numatytus LR Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose.

8. Pavesti bankrutuojančios UAB „Motelis Zarasuose“ bankroto administratoriui V. G. nustatyta tvarka sušaukti pirmąjį bankrutuojančios UAB „Motelis Zarasuose“ kreditorių susirinkimą.

9. Įsiteisėjus šiai teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą UAB „Motelis Zarasuose“, panaikinti visų teismų, institucijų ir pareigūnų taikytus areštus ir apribojimus UAB „Motelis Zarasuose“ (juridinio asmens kodas (duomenys neskelbtini), registracijos adresas: (duomenys neskelbtini)) kilnojamam ir nekilnojamam turtui bei piniginėms lėšoms, esančioms įmonės kasoje, bankų sąskaitose ar pas trečiuosius asmenis.

10. Šios nutarties nuorašus nusiųsti atsakovės UAB „Motelis Zarasuose“ direktoriui Ž. E., BUAB „Motelis Zarasuose“ bankroto administratoriui V. G., Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmams ir šio teismo veiklos teritorijoje dirbantiems antstoliams.

        Ši nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą Panevėžio apygardos teisme.

 

 

teisėjas        

.

                                  Laimantas Misiūnas