Civilinė byla Nr. 2-1583-798/2019

Teisminio proceso Nr. 2-58-3-00059-2017-2

Procesinio sprendimo kategorijos: 3.3.2.5; 3.4.3.7.1 (S)

 

img1 

 

LIETUVOS APELIACINIS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2019 m. lapkričio 11 d.

Vilnius

 

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintaro Pečiulio, Astos Radzevičienės, Antano Rudzinsko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,EKO HOLDINGAS“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 18 d. nutarties dėl kreditoriaus pakeitimo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „EKO HOLDINGAS“ bankroto byloje.

 

Teisėjų kolegija

 

n u s t a t ė :

 

I.                      Ginčo esmė

 

1.       Šiaulių apygardos teismo 2017 m. balandžio 10 d. nutartimi atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „EKO HOLDINGAS“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centras“.

2.        Šiaulių apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi bankroto byloje buvo patvirtintas Vilniaus kredito unijos 106 842,55 Eur hipoteka ir (arba) įkeitimu užtikrintas kreditorinis reikalavimas ir 24 756,96 Eur trečios eilės kreditorinis reikalavimas. Vilniaus kredito unija perleido 131 599,51 Eur kreditorinį reikalavimą UAB „SNP energija“ ir pateikė prašymą dėl kreditoriaus pakeitimo bankroto byloje.

3.       Byloje kilo ginčas, ar Vilniaus kredito unija turėjo teisę perleisti visą teismo nutartimi patvirtintą kreditorinį reikalavimą bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei (toliau – BUAB) „EKO HOLDINGAS“. Bankroto administratorės teigimu, Vilniaus kredito unija      24 756,96 Eur trečios eilės kreditorinio reikalavimo, kuris kilo iš 2013 m. kovo 15 d. laidavimo sutarties, be pagrindinės sutarties, perleisti neturėjo teisės.

II.                      Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

2.       Šiaulių apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 18 d. nutartimi Vilniaus kredito unijos ir jos teisių perėmėjos UAB „SNP energija“ prašymus dėl kreditoriaus pakeitimo BUAB „EKO HOLDINGAS“ bankroto byloje patenkino; pakeitė kreditorių iš Vilniaus kredito unijos į naująjį kreditorių UAB „SNP Energija“ ir patvirtino jai perleistą 131 599,51 Eur dydžio finansinį reikalavimą BUAB „EKO HOLDINGAS“ bankroto byloje. Teismas nurodė, kad 2019 m. kovo 21 d. reikalavimo perleidimo sutartimi 131 599,51 Eur skolininko BUAB „EKO HOLDINGAS“ kreditorinis įsiskolinimas Vilniaus kredito unijai perleistas naujajam kreditoriui UAB „SNP energija“. 2019 m. kovo 21 d. Reikalavimo teisės perleidimo sutarties 2 punkte šalys numatė, kad kreditorius atlygintinai perleidžia naujajam kreditoriui               131 599,51 Eur dydžio reikalavimą į skolininką, patvirtintą Šiaulių apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi, kilusį pagal 2013 m. rugpjūčio 30 d. verslo paskolos sutartį Nr. 526, įskaitant visus sutarties pakeitimus ir (ar) priedus. Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju Vilniaus kredito unijos 24 756,96 Eur reikalavimas, kilęs iš laidavimo sutarties, nėra atskirai nurodytas 2019 m. kovo 21 d. reikalavimo perleidimo sutartyje. Teismas vadovavosi Vilniaus kredito unijos paaiškinimais, kuri nurodė, kad jos valia buvo perleisti visą kreditorinį reikalavimą bankrutuojančiai bendrovei, todėl tai, jog reikalavimo perleidimo sutartyje nebuvo nurodyta, kad dalis reikalavimo atsirado pagal laidavimo sutartį, prašė vertinti kaip netikslumą ir atsižvelgti į šalių valią. Atsižvelgęs į tai, teismas sprendė, kad vien dėl formalaus 1.2 sutarties punkto netikslumo būtų neteisinga atmesti Vilniaus kredito unijos ir jos teisių perėmėjos UAB „SNP energija“ prašymus dėl kreditoriaus pakeitimo BUAB „EKO HOLDINGAS“ bankroto byloje.

III.                      Atskirojo skundo argumentai

1.       Apeliantė BUAB „EKO HOLDINGAS“, atstovaujama bankroto administratorės UAB „Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centras“, pateikė atskirąjį skundą, kuriame prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 18 d. nutartį dalyje, kuria patvirtintas UAB „SNP energija“ trečios eilės 24 756,96 Eur kreditorinis reikalavimas bei išspręsti klausimą iš esmės – atmesti UAB „SNP energija“ prašymą dalyje dėl 24 756,96 Eur kreditorinio reikalavimo, kylančio iš 2013 m. kovo 15 d. laidavimo sutarties, patvirtinimo BUAB „EKO HOLDINGAS“ bankroto byloje. Nurodė, kad sutinka su nutarties dalimi, kuria yra patvirtintas 106 842,55 Eur finansinis reikalavimas, kylantis iš 2013 m. rugpjūčio 30 d. verslo paskolos sutarties Nr. 526. Tačiau pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį visiškai neatsižvelgė į tai, kad 24 756,96 Eur reikalavimas kilo iš 2013 m. kovo 15 d. laidavimo sutarties, kurios pagrindu BUAB „EKO HOLDINGAS“ įsipareigojo solidariai su UAB „SNP energija“ atsakyti Vilniaus kredito unijai už tinkamą UAB „SNP energija“ prievolių pagal 2013 m. kovo 15 d. verslo paskolos sutartį Nr. 486 įvykdymą. Taigi, tiek BUAB „EKO HOLDINGAS“, tiek UAB „SNP energija“ yra solidarūs skolininkai Vilniaus kredito unijos atžvilgiu. Pradinis kreditorius Vilniaus kredito unija iš laidavimo kilusį reikalavimą į solidarų skolininką BUAB „EKO HOLDINGAS“ perleido kitam solidariam skolininkui – UAB „SNP energija“. Po šio sandorio įvyko skolininko ir kreditoriaus sutaptis. Taigi po 2019 m. kovo 21 d. reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo, BUAB „EKO HOLDINGAS“ solidari prievolė pagal 2013 m. kovo 15 d. laidavimo sutartį pasibaigė, o iš jos kylantis ir 2017 m. rugpjūčio 30 d. Šiaulių apygardos teismo nutartimi patvirtintas Vilniaus kredito unijos 24 756,96 Eur reikalavimas turėtų būti išbrauktas iš bankrutuojančios bendrovės finansinių reikalavimų sąrašo.

 

Teisėjų kolegija

 

k o n s t a t u o j a :

IV.                      Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

1.       Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo, pradiniam kreditoriui perleidus kreditorinį reikalavimą į skolininką, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta. Teisėjų kolegija sprendžia, kad byloje nėra pagrindo peržengti atskirajame skunde nustatytas ribas.

Dėl atskirojo skundo tenkinimo iš dalies 

2.       Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismo 2017 m. balandžio      10 d. nutartimi atsakovei BUAB „EKO HOLDINGAS“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centras“. Šiaulių apygardos teismo 2017 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi bankroto byloje buvo patvirtintas Vilniaus kredito unijos 106 842,55 Eur hipoteka ir (arba) įkeitimu užtikrintas kreditorinis reikalavimas ir 24 756,96 Eur trečios eilės kreditorinis reikalavimas (iš viso 131 599,51 Eur).

3.       Vilniaus kredito unijos 106 842,55 Eur hipoteka ir (arba) įkeitimu užtikrintas kreditorinis reikalavimas BUAB „EKO HOLDINGAS“ kilo iš 2013 m. rugpjūčio 30 d. sudarytos tarp Vilniaus kredito unijos ir BUAB „EKO HOLDINGAS“ verslo paskolos sutarties Nr. 526, kuria kreditorė suteikė bendrovei 69 508,80 Eur (240 000 Lt) paskolą iki 2018 m. rugpjūčio 30 d. Siekiant užtikrinti paskolos grąžinimą, tarp kreditoriaus ir atsakovės 2013 m. rugpjūčio 30 d. buvo sudaryta maksimaliojo įkeitimo sutartis. 2016 m. gruodžio 22 d. skolininkui nevykdant įsipareigojimų pagal verslo paskolos sutartį ji buvo nutraukta.

4.       Vilniaus kredito unijos 24 756,96 Eur trečios eilės kreditorinis reikalavimas BUAB „EKO HOLDINGAS“ kilo iš 2013 m. kovo 15 d. laidavimo sutarties, kurios pagrindu BUAB „EKO HOLDINGAS“ laidavo už UAB „SNP energija“ tinkamą prievolių pagal 2013 m. kovo 15 d. verslo paskolos sutartį Nr. 486 įvykdymą kreditoriui Vilniaus kredito unijai.

5.       Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. balandžio 21 d. sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. e2-12255-566/2016 patenkino Vilniaus kredito unijos ieškinį ir solidariai iš atsakovų UAB „SNP energija“ ir BUAB „EKO HOLDINGAS“ priteisė 15 639,48 Eur skolos, 2 430,32 Eur palūkanų, 6 411,66 Eur delspinigių, 8 procentus metinių palūkanų už priteistą 24 481,46 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016 m. kovo 1 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Teismas nustatė, kad įsiskolinimo Vilniaus kredito unijai pagrindas – 2013 m. kovo 15 d. verslo paskolos sutartis Nr. 486.

6.       2019 m. kovo 21 d. Reikalavimo teisės perleidimo sutartimi (toliau –  ir Sutartis) Vilniaus kredito unija perleido 131 599,51 Eur dydžio kreditorinį reikalavimą BUAB „EKO HOLDINGAS“ bankroto byloje naujajam kreditoriui UAB „SNP energija“. Kaip paaiškino Vilniaus kredito unija, Sutartimi ji perleido abu kreditorinius reikalavimus BUAB „EKO HOLDINGAS“ bankroto byloje, nors Sutarties 1.2 ir 2.1 punktuose yra nurodoma, kad perleidžiamas tik vienas kreditorinis reikalavimas, kilęs iš 2013 m. rugpjūčio 30 d. verslo paskolos sutarties Nr. 526.

7.       Nagrinėjamoje byloje nekilo ginčas dalyje dėl 106 842,55 Eur hipoteka ir (arba) įkeitimu užtikrinto kreditorinio reikalavimo perleidimo UAB „SNP energija“. Bankroto administratorė ginčija tik 24 756,96 Eur trečios eilės kreditorinio reikalavimo perleidimą UAB „SNP energija“ motyvuodama tuo, kad po šio sandorio įvyko skolininko ir kreditoriaus sutaptis, todėl 2017 m. rugpjūčio 30 d. Šiaulių apygardos teismo nutartimi patvirtintas Vilniaus kredito unijos 24 756,96 Eur reikalavimas turėtų būti išbrauktas iš bankrutuojančios bendrovės finansinių reikalavimų sąrašo.

8.       Civilinėje teisėje prievolė apibrėžiama kaip teisinis santykis, kurio dalyviai yra dvi šalys, iš kurių viena šalis (skolininkas) privalo atlikti kitos šalies (kreditoriaus) naudai tam tikrus veiksmus arba susilaikyti nuo jų, o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad jis įvykdytų savo pareigą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.1 straipsnis). Prievoliniam teisiniam santykiui yra būdingos dvi šalys: aktyvioji šalis – kreditorius ir pasyvioji šalis – skolininkas, kurias sieja tarpusavio teisės ir pareigos. Kreditoriaus reikalavimo teisė atitinka skolininko pareigą. Dėl to ši teisė negalima be pareigos, pabrėžtina – kito asmens pareigos. Jei asmenų nesieja jų tarpusavio teisė ir pareiga, reiškia, kad jie nėra prievolinio teisinio santykio dalyviai.

9.       Prievolė baigiasi, kai nelieka kurio nors iš jai būtinų elementų: nelieka bent vienos iš prievolės šalių; baigiasi skolininko pareiga ir kreditoriaus reikalavimo teisė. Taigi nelikus šių prievolės elementų, negali išlikti ir pati prievolė. 

10.       Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, neatsižvelgė į tai, kad Vilniaus kredito unijos 24 756,96 Eur dydžio finansinis reikalavimas bankrutavusiai bendrovei kilo iš 2013 m. kovo 15 d. laidavimo sutarties, kurios pagrindu BUAB „EKO HOLDINGAS“ įsipareigojo solidariai su UAB „SNP energija“ atsakyti Vilniaus kredito unijai už tinkamą UAB „SNP energija“ prievolių pagal 2013 m. kovo 15 d. verslo paskolos sutartį Nr. 486 įvykdymą. Byloje nustatyta, kad UAB „SNP energija“ (naujasis kreditorius bankroto byloje) ir BUAB „EKO HOLDINGAS“ (UAB „SNP energija“ laiduotojas pagal prievolę) yra solidarūs skolininkai kreditoriaus Vilniaus kredito unijos atžvilgiu. Taigi byloje susiklostė tokia situacija, kuomet pagrindinis kreditorius Vilniaus kredito unija perleido vienam iš solidarių skolininkų – UAB „SNP energija“ savo finansinį reikalavimą į laiduotoją BUAB „EKO HOLDINGAS“. Darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju solidarus skolininkas ir kreditorius (UAB „SNP energija“) sutapo viename asmenyje.

11.       CK 6.13 straipsnio 1 dalis numato, kad jeigu pareiga yra solidarioji, o skolininkas ir kreditorius tas pats, kitų bendraskolių prievolė šio skolininko dalyje pasibaigia. To paties straipsnio 2 dalyje numatyta, kad šio straipsnio 1 dalyje nustatyta taisyklė taikoma ir kai yra solidarioji reikalavimo teisė. Teisėjų kolegija sutinka su bankroto administratorės teiginiu, kad skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas nevertino aplinkybių, ar po 2019 m. kovo 21 d. reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo, BUAB „EKO HOLDINGAS“ solidari prievolė pagal 2013 m. kovo 15 d. laidavimo sutartį pasibaigė, ar ne. Todėl šiuo atveju būtina išsiaiškinti, ar yra teisinis pagrindas atleisti BUAB „EKO HOLDINGAS“ nuo laidavimo sutarties vykdymo bei išbraukti UAB „SNP energija“ 24 756,96 Eur dydžio reikalavimą iš kreditorinių reikalavimų bankrutavusiai bendrovei sąrašo.

12.       Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad Sutarties 2.1 punkte yra numatyta, jog pradinis kreditorius atlygintinai perleidžia naujajam kreditoriui 131 599,51 Eur dydžio reikalavimą į skolininką , naujasis kreditorius įsipareigoja atsiskaityti su kreditoriumi, kaip numatyta šioje Sutartyje ir jos prieduose. Pagal į bylą pateiktą 2019 m. kovo 21 d. susitarimą dėl atsiskaitymo už reikalavimo teisės perleidimą (Priedas Nr. 1 prie reikalavimo teisės perleidimo sutarties) nustatyta, kad naujajam kreditoriui (UAB „SNP energija“) prievolė į BUAB „EKO HOLDINGAS“ perleista už 68 971,35 Eur, kurie sumokami Vilniaus kredito unijai dalimis pagal sutartą mokėjimo grafiką iki 2024 m. kovo 21 d. (1 punktas). Sutarties kainos sumokėjimas yra užtikrinamas kilnojamojo turto, t. y. 150 kW saulės jėgainės CIGS moduliais (180 000 Eur vertės), įkeitimu kreditoriui Vilniaus kredito unijai (2 punktas). Šios nutarties apeliacinės instancijos teisme priėmimo dieną pagal Kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafiką (Priedas Nr. 3) jau turėjo būti sumokėtos 7 įmokos Vilniaus kredito unijai. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad byloje nėra duomenų bei skundžiamoje nutartyje teismas nenustatė, ar reikalavimo perleidimo sutarties sąlygos pradėtos vykdyti, ar vykdomos tinkamai, ar įvyko nurodytos jėgainės įkeitimo sandoris ir pan. 

Dėl procesinės bylos baigties

13.       Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad pagal CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacinės instancijos teismas turi teisę perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, kai nustatomos šioje teisės normoje nustatytos jos taikymo sąlygos, būtent: kad bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme nebuvo atskleista jos esmė ir kad pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima iš esmės išnagrinėti apeliacinės instancijos teisme. Bylos esmė suprantama kaip svarbiausios faktinės ir teisinės bylos aplinkybės. Sprendžiant, ar yra CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo sąlygos, turi būti atsižvelgiama į neištirtų aplinkybių apimtį ir pobūdį, įrodymų gavimo galimybes. Jeigu dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimties ir pobūdžio būtų pagrindas padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reikštų, jog būtų pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme kaip pagrindą perduoti bylą nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-683-686/2015).

14.       Apeliacinės instancijos teismas turi teisę ir pareigą išnagrinėti visas bylos faktines ir teisines aplinkybes bei išspręsti ginčą iš esmės, tačiau tokia apeliacinės instancijos teismo teisė ir pareiga nereiškia, kad apeliacinės instancijos teismas gali ir turi pakeisti pirmosios instancijos teismą (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-484-823/2017). Apeliacinio proceso metu tikrinamas pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas, nagrinėjant tiek teisės, tiek fakto klausimus, tačiau tai nėra ir negali būti bylos nagrinėjimas iš naujo visa apimtimi.

15.       Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nustatytas aplinkybes, konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nevertino 24 756,96 Eur reikalavimo atsiradimo aplinkybių, solidaraus skolininko ir kreditoriaus sutapimo viename asmenyje įtakos bankrutavusios bendrovės skoliniams įsipareigojimams, solidaraus skolininko atleidimo nuo prievolės pagrindų bei reikalavimo perleidimo sutarties faktinio vykdymo aplinkybių. Esant tokioms aplinkybėms, byla dėl ginčijamų reikalavimų apeliacinės instancijos teisme turėtų būti nagrinėjama iš esmės visa apimtimi, vertinant argumentus ir įrodymus, kurių pirmosios instancijos teismas netyrė. Bylos nagrinėjimas tokia apimtimi apeliacinėje instancijoje reikštų jos išnagrinėjimą apeliacinės instancijos teisme, todėl tai neatitinka apeliacijos paskirties (patikrinti pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties teisėtumą ir pagrįstumą) bei apriboja šalių teisę į apeliaciją.

16.       Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis spręstina, kad buvo padarytas proceso teisės normų pažeidimas, kuris apeliacinėje instancijoje negali būti ištaisytas, todėl skundžiama nutartis dalyje, kuria patvirtintas UAB „SNP energija“ trečios eilės 24 756,96 Eur kreditorinis reikalavimas dėl kreditoriaus pakeitimo naikintina ir klausimas dėl kreditoriaus pakeitimo perduodamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 338 straipsnis).

 

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

 

n u t a r i a:

 

Šiaulių apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 18 d. nutarties dalį, kuria patvirtintas uždarosios akcinės bendrovės „SNP energija“ trečios eilės 24 756,96 Eur kreditorinis reikalavimas uždarosios akcinės bendrovės „EKO HOLDINGAS“ bankroto byloje, panaikinti ir klausimą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

 

Teisėjai                                Gintaras Pečiulis

 

 

                                Asta Radzevičienė

 

 

                                Antanas Rudzinskas