Dėl pareiškimo iškelti įmonės bankroto bylą priėmimo

Teismas: Vilniaus apygardos teismas
Bylos tipas: Civilinė byla
Pranešimo tipas: Dėl pareiškimo iškelti įmonės bankroto bylą priėmimo
Pranešimo paskelbimo laikas: 2018-01-19 14:00:50
Pranešimo būsena : Aktualus
Pranešimą paskelbė: Donata Matuževičienė
Bylos nr.: eB2-2954-864/2018
Teismo proceso nr: 2-55-3-00086-2018-0
Paskirtas teisėjas: Ramunė Mikonienė

Vilniaus apygardos teisme (Gedimino pr. 40/1, Vilnius) yra priimtas ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Verslo ekspresas“ (įm. kodas 125570532, buveinės adresas: Ateities g. 10a, Vilnius), trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Teismui priėmus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu dėl įmonės buvo priimtas teismų ir kitų institucijų sprendimai ir pagal juos išduoti vykdomieji dokumentai, įmonės turtas (lėšos) pagal šiuos vykdomuosius dokumentus gali būti areštuojamas, tačiau šio turto realizavimas ir išieškojimas sustabdomas. Teismas arba teisėjas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo pareiškimo gavimo dienos priima nutartį iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją iškelti. Teismas turi teisę dėl svarbių priežasčių pratęsti pasirengimo nagrinėti bankroto bylą teisme terminą, bet ne ilgiau kaip vienam mėnesiui