Dėl pareiškimo iškelti įmonės bankroto bylą priėmimo

Teismas: Vilniaus apygardos teismas
Bylos tipas: Civilinė byla
Pranešimo tipas: Dėl pareiškimo iškelti įmonės bankroto bylą priėmimo
Pranešimo paskelbimo laikas: 2018-01-19 13:41:42
Pranešimo būsena : Aktualus
Pranešimą paskelbė: Jadvyga Martunaitė
Bylos nr.: eB2-2914-640/2018
Teismo proceso nr: 2-55-3-00055-2018-6
Paskirtas teisėjas: Rūta Veniulytė-Jankūnienė

,,Vilniaus apygardos teisme (Gedimino pr. 40/1, Vilnius) yra priimtas ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „SUNKALA“ (įmonės kodas: 125921180, registracijos adresas: M. Katkaus g. 8-1, Vilnius). Teismui priėmus ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu dėl įmonės buvo priimtas teismų ir kitų institucijų sprendimai ir pagal juos išduoti vykdomieji dokumentai, įmonės turtas (lėšos) pagal šiuos vykdomuosius dokumentus gali būti areštuojamas, tačiau šio turto realizavimas ir išieškojimas sustabdomas. Teismas arba teisėjas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo ieškinio gavimo dienos priima nutartį iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją iškelti. Teismas turi teisę dėl svarbių priežasčių pratęsti pasirengimo nagrinėti bankroto bylą teisme terminą, bet ne ilgiau kaip vienam mėnesiui. Teismo sudėtis: teisėja Rūta Veniulytė - Jankūnienė. Informacijos teirautis 8(5) 2688055.“