Civilinė byla Nr. B2-1639-345/2015

Teisminio proceso Nr. 2-55-3-02879-2014-8

Procesinio sprendimo kategorija: 126.2., 126.3.

(S)

 

VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS

N U T A R T I S

2015 m. vasario 13 d.

Vilnius

 

Vilniaus apygardos teismo teisėjas Henrichas Jaglinskis rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Skolų departamentas“ pareiškimą atsakovui UAB „Išskirtinės pertvaros“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

 

n u s t a t ė :

 

Ieškovas kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašo iškelti UAB „Išskirtinės pertvaros“ bankroto bylą, įmonės administratoriumi paskirti UAB „Bankrotas ir restruktūrizavimas“. Nurodo, kad atsakovas nustatytu terminu nėra atsiskaitęs su pradiniu kreditoriumi UAB „Trukmė“ iš kurio teisės ir pareigas į atsakovo įsiskolinimą yra perėmęs ieškovas. Atsakovas į raginimus sumokėti nereaguoja.

Atsakovas UAB „Išskirtinės pertvaros“ vadovas nepateikė LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 1 d. numatytų įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų, atsakovo atsiliepimas į pareiškimo reikalavimus dėl bankroto bylos iškėlimo taip pat negautas.              

Prašymas iškelti bankroto bylą tenkintinas.

            LR ĮBĮ 9 str. 7 d. numato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojams atlyginimą arba 2) įmonė viešai paskelbė ar kitaip pranešė kreditoriams, kad negali atsiskaityti su kreditoriais ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

Iš viešojo registro duomenų matyti, kad atsakovas finansinių dokumentų nuo pat įmonės įsteigimo  Juridinių asmenų registrui neteikė (CPK 179 str. 3 d., LR Akcinių bendrovių įstatymo 37 str. 12 d. 6 p.). Valstybinio socialinio draudimo fondo prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, įmonė turi vieną darbuotoją. Atsakovo vardu nekilnojamojo turto ir transporto priemonių įregistruotų nėra. Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, Vilniaus miesto apylinkės teisme priimtas ieškovo UAB „Skolų departamentas“  ieškinys atsakovui UAB „Išskirtinės pertvaros“ dėl 182,92 EUR skolos priteisimo. Taip pat Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-11-10 sprendimu už akių priteisė iš atsakovo UAB „Išskirtinės pertvaros 1 863,40 Lt skolos, 8,40 proc. palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2014-10-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 677 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovo AB „Titnagas“ naudai. Taigi, iš byloje esančių rašytinių įrodymų darytina išvada, kad yra pagrindas atsakovui iškelti bankroto bylą, nes atsakovas UAB „Išskirtinės pertvaros“ laiku neatsiskaito su kreditoriais, tikėtina, jog įmonė apskritai veiklos nevykdo, nemoka mokesčių valstybei ir  nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų (LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 1 d. 2 p., 3 p.), kas leidžia teismui daryti išvadą, kad UAB „Išskirtinės pertvaros“ yra nemoki, todėl atsižvelgiant į šias aplinkybes ir vadovaujantis LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 7 d. 1 p. įmonei yra keltina bankroto byla.

Ieškovas prašo įmonės bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankrotas ir restruktūrizavimas“, tačiau teismas pažymi, kad vadovaujantis LR Įmonių bankroto įstatymo l1 straipsnio 2 dalies (straipsnio redakcija nuo 2015-01-01) nuostatomis, numatančiomis, jog bankroto administratoriaus kandidatūrą iš asmenų, įrašytų į asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo ir LR ĮBĮ nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones), parenka bankroto bylą nagrinėjantis teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2014 m. liepos 9 d. nutarimu, todėl nustatyta tvarka atlikus bankroto administratoriaus atranką, bankroto administratoriumi skirtinas  UAB „BRANKRO“ (sąrašo eilės Nr. B-JA134).

Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 9 str. 7 d. 1 ir 2 p., 10 str. ir LR Civilinio proceso kodekso 290, 291 str.,

 

n u t a r i a :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

              Iškelti UAB „Išskirtinės pertvaros“ (juridinio asmens kodas 303120883, buveinės adresas – Ramybės g. 4-70, Vilnius) bankroto bylą.

              Įmonės administratoriumi paskirti UAB „BRANKRO“ (sąrašo eilės Nr. B-JA134).

              Areštuoti visą UAB „Išskirtinės pertvaros“ kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei pinigines lėšas, esančias banko sąskaitose, iki nutarties įsiteisėjimo dienos.

            Įpareigoti administratorių atlikti veiksmus, numatytus LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p., o šiai nutarčiai įsiteisėjus – veiksmus, numatytus šio įstatymo 10 str. 7 d. 8 p.

             Nustatyti 45 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo.

            Nustatyti 15 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį įmonės  valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

            Įpareigoti administratorių per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą su lėšų suma, kurią administratorius turės teisę naudoti bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidoms apmokėti, kol kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą.

            Įpareigoti administratorių sudaryti ir pateikti teismui tvirtinti visų įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą ir pavesti jam sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

Nutartis per 10 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

 

             

Teisėjas                                                                      Henrichas Jaglinskis