Civilinė byla Nr. e2-638-407/2019

Teisminio proceso Nr. 2-59-3-00195-2017-4

Procesinio sprendimo kategorijos 3.3.2.1; 3.4.3.11

 (S)

 

img1 

 

LIETUVOS APELIACINIS TEISMAS

NUTARTIS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2019 m. liepos 18 d.

Vilnius

 

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis

teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens A. A. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2019 m. vasario 22 d. nutarties, kuria netenkintas prašymas atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti, uždarosios akcinės bendrovės „Betomiksas“ bankroto byloje.   

 

Teismas

 

n u s t a t ė :

I.       Ginčo esmė

 

1.       Panevėžio apygardos teismo 2017 m. birželio 23 d. nutartimi UAB „Betomiksas“ iškelta bankroto byla. 2017 m. spalio 23 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. 

2.       BUAB „Betomiksas“ akcininkas A. A. kreipėsi į teismą su prašymu atnaujinti terminą atskiriesiems skundams dėl Panevėžio apygardos teismo 2017 m. birželio 23 d. ir 2017 m. lapkričio 7 d. nutarčių paduoti, kaip praleistą dėl svarbių priežasčių.

3.       Nurodė, kad nuo 2013 m. buvo išvykęs iš Lietuvos, todėl jam nebuvo žinoma apie bankroto bylos atsakovei UAB „Betomiksas“ iškėlimą ir teismo nustatytą įpareigojimą perduoti bankroto administratorei įmonės turtą, įmonės dokumentus bei už įpareigojimo nevykdymą 2017 m. lapkričio 7 d. nutartimi jam paskirtą baudą. Teigiama, kad apie tai jis sužinojo tik 2019 m. vasario 8 d. gavęs civilinės bylos Nr. e2-324-212/2019 dokumentus. 2017 m. birželio 23 d. nutartimi nepagrįstai nustatyta, kad jis buvo UAB „Betomiksas“ vadovu, nes juo buvo A. S., o jis akcininku buvo paskirtas formaliai. Nurodė, kad po direktoriaus paskyrimo įmonės akcijas perleido T. L..

 

II.       Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

 

4.       Panevėžio apygardos teismas 2019 m. vasario 22 d. nutartimi netenkino A. A. prašymo atnaujinti dėl svarbių priežasčių praleistą terminą atskirajam skundui paduoti ir atskirąjį skundą atsisakė priimti.

5.       Teismas nustatė, kad 2017 m. birželio 23 d. UAB „Betomiksas“ iškelta bankroto byla, o akcininkui A. A. nustatytas 10 dienų terminas nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratorei UAB „Acountera“ įmonės turtą ir finansinės apskaitos dokumentus. 2017 m. birželio 5 d. nutartimi buvo nustatytas 14 dienų terminas įmonei bei vadovui A. S. atsiliepimui į pareiškimą bei dokumentams apie įmonės finansinę būklę pateikti. 2017 m. birželio 5 d. apie priimtą pareiškimą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo buvo paskelbta viešai internetinėje svetainėje www.teismai.lt. Taip pat byloje nustatyta, kad 2010 m. kovo 18 d. nutraukta darbo sutartis su A. S., todėl teismo įpareigojimas pateikti įmonės dokumentus buvo išsiųstas įmonės akcininkui A. A., jo gyvenamosios vietos adresu. Be to, 2017 m. birželio 23 d. nutartis dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo buvo išsiųsta įmonės buveinės bei akcininko A. A. gyvenamosios vietos adresais. Įvertinęs minėtas aplinkybes, teismas darė išvadą, kad apie bankroto bylos iškėlimą bei nustatytus įpareigojimus, tiek įmonė, tiek jos akcininkas buvo tinkamai informuoti (CPK 123 straipsnis).

6.       Teismas atmetė A. A. argumentus, kad jis buvo formaliu akcininku, nes šią aplinkybę paneigė 2010 m. kovo 15 d. sprendimas atleisti iš darbo darbuotojas L. G. ir D. R..

7.       Teismas sprendė, kad A. A. buvo žinoma įmonės finansinė padėtis, todėl jis, būdamas vieninteliu akcininku ir faktiniu bendrovės vadovu privalėjo užtikrinti, jog juridinio asmens registracijos adresu siunčiami dokumentai būtų priimami. Be to, A. A., būdamas išvykęs į užsienį, privalėjo rūpintis, domėtis įmonės finansine padėtimi, teikiamais įpareigojimais, tačiau šių pareigų nevykdė. Teismas darė išvadą, kad A. A. išvykimas į užsienį nesudaro pakankamo pagrindo atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui dėl 2017 m. birželio 23 d. nutarties pateikti.

8.       Teismas vertino, kad Panevėžio apygardos teismo 2017 m. lapkričio 7 d. nutartis, kuria įmonės akcininkui paskirta bauda, nėra skundžiama.

 

III.        Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

 

9.       Atskirajame skunde suinteresuotas asmuo A. A. prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismas 2019 m. vasario 22 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atnaujinti terminą skundui paduoti, arba grąžinti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

9.1.                      Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad suinteresuotas asmuo nepateikė duomenų apie akcininko pasikeitimą, jam buvo žinoma įmonės finansinė padėtis ir išvykęs į užsienį privalėjo domėtis įmonės veikla. Taip pat teigiama, kad 2010 m. kovo 15 d. sprendimas atleisti darbuotojus yra suklastotas.

9.2.                      Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas prašymą pripažino, kad A. A. nebuvo Lietuvoje, tačiau rėmėsi formaliu įstatyme nustatytu pranešimo būdu (viešas paskelbimas). Teigia, kad suinteresuoto asmens išvykimas buvo deklaruotas, todėl visi teismo procesiniai sprendimai turėjo būti jam siųsti kaip užsienyje gyvenančiam asmeniui. Neatnaujinus termino skundui paduoti yra pažeistos A. A. teisės į teisminę gynybą.

10.       UAB „Betomiksas“ bankroto administratorė atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti. Sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis. A. A. kartu su atskiruoju skundu pateikė 2009 m. gruodžio 21 d. akcijų pirkimo-pardavimo sutarties kopiją, kaip naują įrodymą. Šie įrodymai nagrinėjamoje byloje neturi teisinės reikšmės, nagrinėjant klausimą dėl atsisakymo priimti jo prašymą dėl proceso atnaujinimo. A. A. privalėjo pateikti bankroto administratorei įmonės turtą ir dokumentus įstatymų ir teismo sprendimo nustatyta tvarka, tačiau šios pareigos neįvykdė. Bankroto administratorė nepasisako dėl A. A. teiginių apie suklastotus dokumentus.

Teismas

k o n s t a t u o j a :

 

IV.        Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

 

11.       Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

12.       Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas prašymas atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

13.       Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 13 dalį nutartis iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją kelti, priimta rašytinio proceso tvarka, įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos, jeigu ji nebuvo apskųsta.

14.       Nagrinėjamu atveju BUAB „Betomiksas“ bankroto byla iškelta Panevėžio apygardos teismo 2017 m. birželio 23 d. nutartimi. Šia nutartimi teismas taip pat įpareigojo įmonės akcininką A. A. per 10 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratorei įmonės turtą ir dokumentus. Nutartis įsiteisėjo 2017 m. liepos 3 d. Apeliantas prašymą atnaujinti terminą atskirajam skundui dėl Panevėžio apygardos teismo 2017 m. birželio 23 d. nutarties dalies dėl jam skirtų įpareigojimų panaikinimo pateikė 2019 m. vasario 14 d., t. y. praėjus dviem metam nuo įmonės bankroto procedūrų pradžios. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad apeliantas, kaip įmonės savininkas, nors ir būdamas išvykęs į užsienį, privalėjo domėtis įmonės finansine padėtimi, teikiamais įpareigojimais bei imtis veiksmų, siekiant užtikrinti paskirtų įpareigojimų įvykdymą.

15.       ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas numato, kad jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui turtą ir visus dokumentus, turto ir dokumentų neperduoda arba perduoda ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas arba teisėjas gali skirti jam iki 2 896 eurų baudą. ĮBĮ nereglamentuoja teismo paskirtų baudų panaikinimo ar sumažinimo procesinės tvarkos, todėl šis klausimas sprendžiamas pagal CPK nuostatas.

16.       Pagal CPK 107 straipsnio 1 dalį tik asmuo, kuriam yra paskirta bauda, gali prašyti teismą, paskyrusį baudą, ją panaikinti arba sumažinti. Remiantis minėto straipsnio 2 dalimi, atskirasis skundas gali būti paduodamas tik asmens, kuriam bauda paskirta, ir tik dėl teismo nutarties, kuria pareiškimas panaikinti ar sumažinti baudą, paduotas CPK 107 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, atmetamas.

17.       Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad apeliantui A. A. Panevėžio apygardos teismo 2017 m. lapkričio 7 d. nutartimi paskirta 500 Eur bauda už Panevėžio apygardos teismo 2017 m. birželio 23 d. nutartimi nustatytų įpareigojimų nevykdymą. Apeliantas 2019 m. vasario 14 d. kreipėsi į pirmosios instancijos teismą, prašydamas atnaujinti terminą atskiriesiems skundams dėl 2017 m. birželio 23 d. ir 2017 m. lapkričio 7 d. nutarčių paduoti.

18.       Įvertinus nustatytas aplinkybes, sprendžiama, kad apeliantas, prašydamas atnaujinti terminą atskirajam skundui dėl Panevėžio apygardos teismo 2017 m. lapkričio 7 d. nutarties (paskirta bauda) paduoti, nepasinaudojo CPK 107 straipsnio 2 dalyje numatyta baudos panaikinimo ar sumažinimo tvarka. Dėl šios priežasties Panevėžio apygardos teismas atsisakė priimti atskirąjį skundą dalyje dėl baudos panaikinimo.

19.       Apeliacinės instancijos teismas išaiškina, kad ši apeliacinės instancijos teismo nutartis neužkerta kelio apeliantui A. A. kreiptis į teismą, paskyrusį jam baudą, su prašymu dėl baudos panaikinimo ar sumažinimo (CPK 107 straipsnio 2 dalis). Skiriant baudą ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu yra siekiama priversti bankrutuojančios įmonės valdymo organus įvykdyti įpareigojimus ir perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą ir finansinės apskaitos dokumentus. Jeigu apeliantas pateiks prašymą pirmosios instancijos teismui dėl baudos panaikinimo, teismas gali atnaujinti praleistą prašymo pateikimo terminą. Tokiu atveju, nagrinėdamas prašymą iš esmės, teismas vertintų, ar asmeniui, išvykusiam gyventi į užsienį bei oficialiai deklaravusiam savo išvykimą, ir kuriam, pranešimas apie įpareigojimą perduoti dokumentus įteiktas viešo paskelbimo būdu, baudos paskyrimas už įpareigojimo nevykdymą, galėtų pasiekti ĮBĮ numatytus baudos paskyrimo tikslus.

20.       Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, naikinti ją atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

 

Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

n u t a r i a: 

Panevėžio apygardos teismas 2019 m. vasario 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

 

 

Teisėjas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Vigintas Višinskis