Restruktūrizavimas

Įmonių restruktūrizavimą reglamentuoja 2010 m. spalio 1 d. įsigaliojęs LR Įmonių restruktūrizavimo įstatymas ir kiti teisės aktai.

Biuras į įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašą įrašytas Nr. JA12, įrašymo į sąrašą data: 2002-04-15.

Šiandien biuras administruoja 18 įmonių restruktūrizavimo procedūrų.

Įmonės restruktūrizavimas – procedūra, kuria siekiama išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto, gaunant įmonės kreditorių pagalbą, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones. Įmonės restruktūrizavimo trukmė nustatoma restruktūrizavimo plane. Restruktūrizavimas negali tęstis ilgiau kaip 4 metus. Teismas arba teisėjas gali pratęsti restruktūrizavimo trukmę, bet ne ilgiau kaip vieniems metams.

Restruktūrizavimas gali būti pradėtas, jeigu įmonė:

  • turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius;
  • nėra nutraukusi veiklos;
  • nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi;
  • įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos;
  • nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą (kai visi kreditoriai atsisako savo reikalavimų ir teismas patvirtina jų atsisakymus arba restruktūrizuojama įmonė anksčiau, negu buvo nustatyta restruktūrizavimo plane, patenkino visų kreditorių reikalavimus ir restruktūrizavimo administratorius pateikė teismui tai patvirtinančius įrodymus) įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai.

Įmonės, atitinkančios aukščiau nurodytus kriterijus ir siekiančios, kad būtų pradėtas jos restruktūrizavimas, valdymo organas turi parengti įmonės restruktūrizavimo plano metmenis, kuriuos patvirtina įmonės dalyvių susirinkimas, savininkas arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

Pareiškimas dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo teikiamas vietovės, kurioje yra įmonės buveinė, apygardos teismui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo įmonė įgyja restruktūrizuojamos įmonės statusą.

Įmonių restruktūrizavimo teismų praktiką galite peržiūrėti čia .

Įmonių restruktūrizavimo naujienos

2012 05 16
2010 m. spalio 1 d. įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo redakcija (toliau – Nauja restruktūrizavimo įstatymo redakcija), pakeitusi ilgiau nei devynerius metus galiojusią ankstesnę Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo redakciją (toliau – Ankstesnė restruktūrizavimo įstatymo redakcija). Pažymėtina, kad per visą Ankstesnės restruktūrizavimo įstatymo redakcijos galiojimo laikotarpį buvo iškeltos tik 145 restruktūrizavimo bylos, o tuo...
Skaityti
2012 05 16
Krizei įsibėgėjus, schemų, kaip nuvaryti įmonę iki bankroto ir atsikratyti kreditorių, prikuriama vis naujesnių, tačiau jų išaiškinimas nelengvėja. „Prireikė likviduoti įmonę, nes spaudžia kreditiniai įsipareigojimai? Ne bėda. Mes jums surengsime specialius mokymus. Išmokysime, kaip be padarinių atsikratyti skolų arba kaip „pigiai“ išmesti darbuotojus. „Tokie skelbimai spausdinami laikraščiuose, siunčiami elektroniniu paštu, plinta tarp verslininkų iš lūpų į lūpas. Konsultantų,...
Skaityti
2012 05 16
Įstrigusios statybos, įšalę vilniečių pinigai ir dūžtančios svajonės – tokie batalijų dėl sostinėje statomo komplekso “Dangaus miestas” rezultatai. Gali tapti vaiduokliu Sostinės Laisvės prospekte statomas “Dangaus miestas” gali tapti vienu didžiausių Vilniaus nekilnojamojo turto vaiduoklių. Statybos nejuda jau keletą mėnesių, visi darbai įšaldyti, o kompleksą valdančiai bendrovei “Sostinės būstai” prašoma iškelti bankroto bylą. “Sostinės būstų” bankroto siekiama net dviem...
Skaityti
2012 05 16
Šiau­lių sta­ty­bos bend­ro­vė „Ro­ton­da“ ta­po vie­na iš ap­skri­ties įmo­nių, ku­ri ban­do gel­bė­tis nuo fi­nan­si­nių sun­ku­mų rest­ruk­tū­ri­za­ci­jos bū­du. Va­kar teis­mas iš­kė­lė „Ro­ton­dai“ rest­ruk­tū­ri­za­vi­mo by­lą. Eks­per­tai sa­ko, jog tai – tar­si lai­ki­na su­tar­tis tarp įmo­nės ir jos kre­di­to­rių. Apsk­ri­ty­je šiuo me­tu rest­ruk­tū­ri­zuo­ja­ma 17 įmo­nių. Net 246 įmo­nių vyk­do­mos bank­ro­to pro­ce­dū­ros. Sko­los abi­pu­sės UAB „Ro­ton­da“ dar per­nai...
Skaityti
2012 05 16
Nuo šių metų spalio 1 d. įsigalios Ūkio ministerijos parengta nauja Įmonių restruktūrizavimo įstatymo pakeitimo įstatymo redakcija. Įstatymo pakeitimais sudarytos palankesnės sąlygos finansinių sunkumų turinčioms įmonėms pasinaudoti restruktūrizavimo teikiamomis galimybėmis: daugiau įmonių galės išvengti bankroto ir tęsti veiklą, atsiskaityti su kreditoriais, išsaugoti darbo vietas. „Finansinių sunkumų turinti įmonė turi du kelius: bankroto ir restruktūrizavimo. Pastarasis įmonei...
Skaityti
2012 05 16
Seimas svarstys Įmonių restruktūrizavimo įstatymo pataisas, kurios numato, kad restruktūrizavimo procesas galėtų būti pradėtas tik įmonei, kuri įsteigta ne mažiau kaip prieš trejus metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo padavimo dienos, taip pat, kuriai nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutraukti ją įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip dešimt metų. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Seimui...
Skaityti
2012 05 16
Teismui nutraukus statybų bendrovės „Ranga IV“ restruktūrizavimo bylą, jos savininkas verslininkas Laimutis Pinkevičius bandys gelbėti įmonę nuo bankroto iš naujo pradėjęs savo ūkio pertvarką. L.Pinkevičius „Lietuvos rytui“ patvirtino ketinąs iš naujo pradėti „Rangos IV“ restruktūrizavimo procedūrą. Teismui bus pateiktas patikslintas „Rangos IV“ kreditorių sąrašas, rašo dienraštis. Būtent dėl šio sąrašo kilus abejonių praėjusią savaitę Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT)...
Skaityti
2012 05 16
Vyriausybė siūlo Seimui keisti Įmonių restruktūrizavimo įstatymą, sudarant sąlygas finansinių sunkumų turinčioms įmonėms labiau pasinaudoti restruktūrizavimo teikiamomis galimybėmis. Optimizavus įmonių restruktūrizavimo procedūras, didesniam skaičiui įmonių atsiras galimybė išvengti bankroto, atsiskaityti su kreditoriais ir išsaugoti darbo vietas, teigiama pranešime spaudai. Šiuo metu įmonė laikoma turinčia laikinų finansinių sunkumų ir jai gali būti pradėtas...
Skaityti
2012 05 16
Ūkio viceministras Rimantas Žylius pateikė naujos redakcijos Įmonių restruktūrizavimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIP-1515 ES. Nutarta pritarti projektui po pateikimo ir pradėti jo svarstymo procedūrą. Balsavo: už – 48, prieš – 5, susilaikė 26. Pagrindiniu komitetu projektui svarstyti paskirtas Ekonomikos komitetas, papildomais – Audito ir Socialinių reikalų ir darbo komitetai. Projektą numatoma svarstyti pavasario sesijos metu. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas finansinių...
Skaityti
2012 05 16
Vyriausybė siūlo Seimui keisti Įmonių restruktūrizavimo įstatymą, sudarant sąlygas finansinių sunkumų turinčioms įmonėms labiau pasinaudoti restruktūrizavimo teikiamomis galimybėmis. Optimizavus įmonių restruktūrizavimo procedūras, didesniam skaičiui įmonių atsiras galimybė išvengti bankroto, atsiskaityti su kreditoriais ir išsaugoti darbo vietas. Šiuo metu įmonė laikoma turinčia laikinų finansinių sunkumų ir jai gali būti pradėtas restruktūrizavimo procesas, jeigu įmonė negali...
Skaityti