Įmonių bankrotas

Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų Sąrašo Nr. B-JA006 , įrašymo į Sąrašą data 2001-10-22

Šiandien Adminbiuras visoje Lietuvoje administruoja daugiau kaip 180 įmonių bankroto procedūrų. Per savo veiklos metus bankroto administratorius yra užbaigęs 476 įvairių teisinių formų bei įvairiuose verslo sektoriuose (tekstilės, farmacijos, tranporto, žemės ūkio, draudimo, statybos ir kitose) veikusių įmonių likvidavimo ir bankroto procedūras.

Bankrotas – nemokios įmonės būsena, kai įmonei teisme yra iškelta bankroto byla arba kreditoriai įmonėje vykdo bankroto procedūras ne teismo tvarka. Vidutiniškai bankroto procedūra trunka nuo 12 iki 24 mėnesių.

Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Plačiau apie įmonių mokumą .

Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei pateikti teismui turi teisę:

  • kreditoriai;
  • savininkas;
  • įmonės administracijos vadovas;
  • likvidatorius.

Pareiškimas dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo teismui gali būti pateiktas, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

  • įmonė laiku nemoka darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų;
  • įmonė laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), negrąžina kreditų ir nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų;
  • įmonė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų;
  • įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų;
  • įmonė neturi turto ar pajamų, iš kurių galėjo būti išieškomos skolos, ir dėl šios priežasties antstolis grąžino kreditoriui vykdomuosius dokumentus.

Pareiškimai pateikiami vietovės, kurioje yra įmonės buveinė, apygardos teismui raštu Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Taip pat siūlome pasidomėti įmonių bankroto teismų praktika

Įmonių bankroto naujienos

2013 07 04
Bankroto atvejų statistika labiausiai augo paslaugų, transporto ir prekybos verslo sektoriuose, o žemės ūkio ir maitinimo bendrovių bankrotų – sumažėjo. Neigiamas bendros bankrotų statistikos tendencijas didžiaja dalimi lėmė 57% padažnėję paslaugų įmonių bankrotai. Šiek tiek mažesnis augimas stebėtas transporto – 28% ir prekybos 16% sektorių bankrotų statistikoje. Bankrotų vidutiniškai ketvirtadaliu sumažėjo žemės ūkio ir maitinimo sektoriuose: nuo 19 iki 13 žemės ūkio...
Skaityti
2013 05 28
Parlamentaras, socialdemokratas Algimantas Salamakinas antradienį pranešė, kad kreipėsi į prokurorus, kad būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto iššvaistymo vykdant nacionalizuoto banko „Snoras“ bankroto procedūrą. Tuo metu Seime lankęsis Lietuvos banko (LB) valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas teigė esantis tikras, kad banko „Snoras“ bankrotui skirtos lėšos yra naudojamos pagrįstai ir tinkamai.„Kreipiausi į prokuratūrą dėl turto iššvaistymo atliekant bankroto procedūrą „Snore“, –...
Skaityti
2013 05 21
Transporto sistemos pertvarka būtina ne dėl sostinės mero Artūro Zuoko pomėgio žavėtis naujovėmis, o todėl, kad miesto viešajam transportui gresia bankrotas. Tai tikina Vilniaus meras. Pastarosiomis dienomis merui A. Zuokui dažnai tenka kalbėti apie naują viešojo transporto sistemą, kuri įsigalios nuo liepos 1 dienos. Meras ramina: nuo liepos vilniečiams teks dažniau persėdinėti, bet kelionės tikslą jie pasieks greičiau. O privatūs vežėjai galės dalyvauti ne tiktai konkurse dėl...
Skaityti
2013 05 14
Kredito unijai „Laikinosios sostinės kreditas“ nevykdant kapitalo pakankamumo ir kai kurių kitų riziką ribojančių normatyvų, įsipareigojimams gerokai viršijus turto vertę ir jos vadovams pripažinus, kad jie nebeturi galimybių atkurti unijos veiklos stabilumą, Lietuvos banko valdyba pripažino šią kredito uniją nemokia ir visam laikui atšaukė jai išduotą veiklos licenciją. „Licencijos atšaukimas – griežčiausia Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatyme nustatyta poveikio priemonė, kurią...
Skaityti
2013 05 08
2013 m. buvo itin aktyvūs bankroto teisės kontekste. 2013 m. kovo 1 d. pradėjo veikti LR fizinių asmenų bankroto įstatymas, taip pat šį pavasarį buvo patvirtinti net 2 svarbūs LR įmonių bankroto įstatymo (ĮBĮ) pakeitimų paketai, kurie numato esminių bankroto proceso pertvarkymų. Administratoriaus parinkimo ginčus spręs kompiuteris Pirmojo ĮBĮ pakeitimais bus iš esmės pertvarkyta bankroto administratorių skyrimo administruoti bankrutuojančias bendroves tvarka. Pagal šiuo metu...
Skaityti
2013 05 02
Lietuvos premjeras pareiškė, kad Ūkio banko bankrotas gali tapti kliūtimi šaliai siekiant 2015 metais įvesti eurą. Algirdas Butkevičius sako po lygiai vertinantis Lietuvos galimybes po dvejų metų prisijungti ir neprisijungti prie euro zonos. „Galiu pasakyt, kad aš irgi esu 50 ant 50 dėl to, kad šiek tiek mums padidino tam tikrą riziką šiek tiek netikėtas Ūkio banko bankrotas“, – ketvirtadienį „Lietuvos ryto“ televizijos žurnalistams sakė A.Butkevičius Premjeras sako, kad Ūkio...
Skaityti
2013 04 27
  Ūkio banko laikinojo administratoriaus pateiktoje išvadoje teigiama, kad nėra realių galimybių atkurti jo veiklos stabilumą ir patikimumą. Lietuvos premjeras pareiškė, kad Ūkio banko bankrotas gali tapti kliūtimi šaliai siekiant 2015 metais įvesti eurą. Algirdas Butkevičius sako po lygiai vertinantis Lietuvos galimybes po dvejų metų prisijungti ir neprisijungti prie eurozonos. „Galiu pasakyt, kad aš irgi esu 50 ant 50 dėl to, kad šiek tiek mums padidino tam tikrą riziką šiek tiek...
Skaityti
2013 04 18
Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ro­rai ir Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mų tar­ny­bos (FNTT) pa­rei­gū­nai at­sklei­dė ga­li­mai vyk­dy­tą nu­si­kals­ta­mą vei­ką Jo­niš­kio ra­jo­no kiau­li­nin­kys­tės bend­ro­vė­je „Si­dab­ra“. Įta­ria­ma, kad, pa­si­tel­kę fi­nan­si­nes ma­chi­na­ci­jas, šios bend­ro­vės va­do­vai ga­lė­jo iš­veng­ti pen­kių mi­li­jo­nų li­tų ža­los at­ly­gi­ni­mo kre­di­to­riams. Kal­tę ban­dy­ta su­vers­ti kri­zei Bau­džia­mą­ją by­lą dėl...
Skaityti
2013 04 15
Ieškinyje buvęs bankininkas teigia, kad valstybė ir Lietuvos bankas jį apgavo ir reikalauja priteisti patirtą žalą – reikalaujama suma gali siekti 70 mln. Lt.Neoficialiomis žiniomis, V.Romanovas ieškinyje tvirtina, kad visi „Ūkio banko“ sunkumai, dėl kurių Lietuvos bankas jį uždarė, centriniam bankui buvo žinomi dar prieš du metus, o po „Snoro” žlugimo su Lietuvos banku buvo suderintas priemonių planas. Jame esą buvo numatyta, ką turi padaryti „Ūkio bankas”, kad išvengtų...
Skaityti
2013 04 05
Suskaidžius Ūkio banką – į „gerąjį“ ir „blogąjį“, darbuotojai liko nuošalyje, tiesa jiems mokamas 6 litų už kiekvieną prastovos valandą atlygis. Tokį atlygį Ūkio banko darbuotojams patvirtino laikinasis Ūkio banko administratorius Adomas Ąžuolas Audickas. Darbuotojai turi teisę išeiti iš darbo ir gauti dviejų vidutinių darbo užmokesčių atlygį, bet šie vis dar laukia, tikėdamiesi, kad paklius į „gerojo“ banko darbuotojų sąrašą. Vis dėlto, kai kurie teisininkai įžvelgia Ūkio...
Skaityti