Fizinių asmenų bankrotas

Jus slegia nepakeliama skolų našta?

Įsipareigojimai kreditoriams sudaro ne mažiau nei 25 MMA, t.y. 13875 Eur?

Antstoliai areštavo jūsų banko sąskaitą bei pradėjo turto pardavimo procedūrą?

Išeitis yra – tai fizinio asmens bankrotas.

a

Fizinių asmenų bankroto įstatymą galite rasti  lrs.lt svetainėje .

Registruokitės nemokamoms konsultacijoms dėl fizinių asmenų bankroto .

Fizinių asmenų bankroto naujienos

2013 04 18
Klaipėdoje dar nepradėta nė viena fizinio asmens bankroto byla. Nors įstatymas įsigaliojo nuo kovo 1 dienos, balandžio 4-ąją paaiškėjo, kad šias bylas spręs apylinkių teismai. Tačiau kol kas nė vienos tokio pobūdžio bylos Klaipėdos apylinkės teisme dar negauta. Antstolių duomenimis, vien Klaipėdoje nuo šių metų vasario iš varžytinių parduodami 82 privatiems asmenims priklausantys butai. Tačiau, pasak antstolių, jei turtas parduodamas iš varžytinių, dar nereiškia, kad...
Skaityti
2013 04 05
2013 m. kovo 1 d. pradėjo veikti dar 2012 pavasarį priimtas LR fizinių asmenų bankroto įstatymas. Įsigaliojus šiam įstatymui Lietuva prisijungė prie valstybių, kuriose vienokia ar kitokia tvarka yra leidžiamos fizinio asmens bankroto procedūros ir į kurias iki šiol dažnai krypdavo asmenų, norinčių nusimesti įsipareigojimus, žvilgsniai. Nors kol kas dar sunku vertinti, kiek toks teisės aktas bus praktiškas ir lengvas taikyti praktikoje, galima pastebėti, kad įstatymo formuluotės...
Skaityti
2013 04 02
Teismus jau pasiekė pirmosios fizinių asmenų bankroto bylos. Teisininkai džiaugiasi, kad šis įstatymas pagaliau priimtas, bet perspėja apie itin dideles administravimo išlaidas, kurios bankroto procesą gali padaryti ekonomiškai neracionalų. Bendrovės „Creditinfo“ duomenimis, šiuo metu fizinio bankroto įstatymu Lietuvoje galėtų pasinaudoti apie 12 tūkst. asmenų. Teismus jau pasiekė pirmosios bankroto bylos. Įstatymas numato, kad bankrutuoti gali tie asmenys, kurių skolinių...
Skaityti
2013 03 25
Ūkio ministerijos rengtas, Teisingumo ministerijos, bankininkų ir stambiųjų žemvaldžių tobulintas Fizinių asmenų bankroto įstatymas ūkininkams nepadeda, atvirkščiai – įteisina jų žlugimą. Apie kovo pradžioje įsigaliojusį Fizinių asmenų bankroto įstatymą, kuris taikomas ir ūkininkams, „Valstiečių laikraščio“ pašnekovai kalbėjo atsargiai. Pasak jų, geriausia ūkininkauti taip, kad nekiltų bankroto pavojus. Tačiau susiklosčius nenumatytoms aplinkybėms gali paaiškėti, kad pagaliau...
Skaityti
2013 03 22
Kovo 1 d. įsigaliojus Fizinių asmenų bankroto įstatymui bankrutuoti galės gyventojai, kurių skolos yra 25 tūkst. litų ar daugiau. Ekonomistai pripažįsta, kad tokio įstatymo reikia, tačiau baiminasi paskolų gavėjų piktnaudžiavimo. Tikimasi sąžiningų bankrotų Įstatymo iniciatoriai pabrėžia, kad įstatymas suteiks galimybę bankrutuoti tik sąžiningiems fiziniams asmenims. Nustačius, kad bankrutuojantis asmuo veikė nesąžiningai, pradėtas fizinio asmens bankroto procesas bus...
Skaityti
2013 03 12
Jau šią savaitę kai kuriuos Lietuvos komercinius bankus pasieks žinia apie jų bankrutuojančius klientus. Nelaimėliai sieks per teismą atsikratyti skolų. Dalis skolininkų su nekantrumu laukia pirmosios kalendorinio pavasario dienos ir ketina iškart paskelbti apie savo nemokumą. Kovo 1-ąją Lietuvoje įsigalios Fizinių asmenų bankroto įstatymas. „Lietuvos ryto” žiniomis, pirmieji mūsų šalyje gali bankrutuoti mokytoja ir ūkininkas. Sąraše yra ir kitų profesijų atstovų. Bankrutuoti...
Skaityti
2013 03 12
Jau šį penktadienį, kovo 1 d., įsigalios Fizinių asmenų bankroto įstatymas, kurio pagrindinis tikslas – atkurti asmens mokumą. Įstatymas užtikrins subalansuotą kreditorių reikalavimų tenkinimą siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. Pasak ūkio viceministro Mariaus Busilo, iki šiol Lietuvos Respublikos įstatymai nenumatė nemokaus asmens bankroto galimybės – turto išieškojimas galėjo būti atliekamas neribotą laikotarpį, todėl mūsų valstybės piliečiai...
Skaityti
2013 03 12
Žengus vieną žingsnį arčiau civilizuotos valstybės, Lietuvoje nuo kovo 1 dienos atsirado galimybė bankrutuoti fiziniams asmenims. Tačiau, specialistų teigimu, įstatymas fizinių asmenų atžvilgiu per sudėtingas, todėl labiau palaiko kreditorių nei fizinių asmenų pusę. Pirmieji bankrutuojantieji – po mėnesio Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto skyriaus vedėjas Povilas Valiukas teigė, kad kol kas Įmonių bankroto valdymo departamentas negavo nė vieno fizinio asmens prašymo skelbti jam...
Skaityti
2013 01 22
Nuo šių me­tų ko­vo mė­ne­sio įsi­ga­lio­sian­čia Fi­zi­nių as­me­nų bank­ro­to ga­li­my­be ga­lės pa­si­nau­do­ti per 12 tūks­tan­čių ša­lies gy­ven­to­jų. Su­si­kau­pu­sių sko­lų kan­ki­na­miems pi­lie­čiams at­si­ras ga­li­my­bė pra­dan­gin­ti sa­vo sko­las ir pra­dė­ti nau­ją gy­ve­ni­mą. De­ja, ne vis­kas taip pa­pras­ta. Bank­ru­ta­vę as­me­nys liks už bor­to, o jų iš­lai­dos bus kruopš­čiai kont­ro­liuo­ja­mos. Ge­rai tik tai, kad bi­jo­da­mos žmo­nių bank­ro­tų grei­tų­jų...
Skaityti
2013 01 11
Kartu su Fizinių asmenų bankroto įstatymu įsigalios ir hipotekos reforma Hipotekos reforma palies ne tik nesąžiningus skolininkus, bet gali turėti neigiamų pasekmių asmenims, įkeitusiems savo būstus ir patiriantiems laikinus finansinius sunkumus. Hipotekos reforma pagreitins išieškojimo procesą ir liūdna, bet reikia pripažinti, kad tai labiausiai naudinga tik bankams. Jei apie fizinio asmens bankrotas įteisinimą buvo kalbama jau keleri metai ir  įstatymo priėmimas buvo vilkinamas, tai...
Skaityti