Civilinė byla Nr. e2-1338-450/2019

Teisminio proceso Nr. 2-56-3-00596-2019-8

Procesinio sprendimo kategorijos: 3.1.18.2.13.; 3.3.1.17

 (S)

 

img1 

 

LIETUVOS APELIACINIS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2019 m. lapkričio 7 d.

Vilnius

 

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta Radzevičienė,

teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės  uždarosios akcinės bendrovės „Saulės sonata“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 26 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje pagal   uždarosios akcinės bendrovės „Veikmės statyba“ pareiškimą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Saulės sonata“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

 

Teismas 

 

n u s t a t ė :

 

1.       Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Veikmės statyba“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos uždarai akcinei bendrovei (toliau – UAB)  „Saulės sonata“ iškėlimo.

2.       Pareiškėja (kreditorė) UAB „Veikmės statyba“ prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki nutarties iškelti UAB „Saulės sonata“ bankroto bylą priėmimo dienos ar nutarties atsisakyti ją iškelti įsiteisėjimo dienos areštuoti UAB „Saulės sonata“ priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jo nesant arba nepakankant, ir pinigines lėšas bei turtines teises 875 325,23 Eur dydžio sumai, uždraudžiant areštuotu turtu disponuoti (įskaitant, bet neapsiribojant draudimu parduoti, mainyti, padovanoti, kitaip perleisti, įkeisti ar kitokiu būdu suvaržyti šį turtą bei iš jo kylančias teises). 

3.       Kauno apygardos teismas 2019 m. liepos 26 d. nutartimi kreditorių reikalavimų įvykdymo užtikrinimui iki nutarties iškelti atsakovei bankroto bylą arba atsisakyti ją iškelti įsiteisėjimo areštavo atsakovei UAB „Saulės sonata“ priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jo nesant arba nepakankant, ir pinigines lėšas bei turtines teises 875 325,23 Eur dydžio sumai, uždraudžiant areštuotu turtu disponuoti (įskaitant, bet neapsiribojant draudimu parduoti, mainyti, padovanoti, kitaip perleisti, įkeisti ar kitokiu būdu suvaržyti šį turtą bei iš jo kylančias teises). 

4.       Atsakovė UAB „Saulės sonata“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 26 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atsisakyti tenkinti pareiškėjos UAB „Veikmės statyba“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovei UAB „Saulės sonata“; įpareigoti pareiškėją UAB „Veikmės statyba“ įnešti į teismo depozitinę sąskaitą 300 000 Eur dydžio užstatą, kaip minimalių atsakovės UAB „Saulės sonata“ nuostolių užtikrinimą pereinamuoju laikotarpiu (iki teismas nuspręs – kelti bankroto bylą ar atsisakyti tenkinti pareiškimą).

 

Apeliacinis procesas nutrauktinas.

5.       Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeko (toliau – CPK) 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas teismo sprendimas (nutartis), kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Jei šis trūkumas paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 straipsnio 5 dalis). Šios nuostatos taikomos ir atskirųjų skundų nagrinėjimui (CPK 338 straipsnis). 

6.       Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 9 d. nutartimi atsisakė iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Saulės sonata“. Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. spalio 24 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 9 d. nutartis palikta nepakeista.

7.       Kauno apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 9 d. įsiteisėjusia nutartimi, kuria atsisakyta iškelti bankroto bylą UAB „Saulės sonata“, pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės buvo panaikintos (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 3 d.). Kaip matyti iš informacinės teismų sistemos Liteko duomenų, teismas išsiuntė pranešimą antstoliui apie tai, kad teismui atsisakius iškelti įmonei bankroto bylą, išieškojimas ir turto realizavimas atnaujinamas, taikytos laikinosios apsaugos priemonės panaikinamos.

8.       Atsižvelgiant į laikinųjų apsaugos priemonių paskirtį užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą bei į aplinkybes, kad nagrinėjamu atveju atsisakius iškelti bankroto bylą, laikinosios apsaugos priemonės panaikintos, pirmos instancijos teismo nutartis jau yra įsiteisėjusi, darytina išvada, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir su juo susijusių klausimų nagrinėjimas yra netikslingas, skundžiamos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas nebesukelia jokių procesinių pasekmių. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad skundžiama 2019 m. liepos 26 d. nutartis nebegali būti apeliacinio apskundimo objektu, dėl ko apeliacinis procesas nutrauktinas (CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas, 5 dalis, 338 straipsnis). 

9.       Vadovaujantis CPK 315 straipsnio 5 dalimi, nutraukus apeliacinį procesą, apeliantui turi būti grąžinamas už atskirąjį skundą sumokėtas žyminis mokestis, todėl apeliantui nesumokėjus žyminio mokesčio už atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, procesinio pobūdžio klausimas dėl žyminio mokesčio sumokėjimo už atskirąjį skundą nėra aktualus.

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir 5 dalimi bei 338 straipsniu,  

 

n u t a r i a :

 

apeliacinį procesą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Saulės sonata“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 26 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, nutraukti.

 

Teisėja                                                         Asta Radzevičienė

-->