Dėl pareiškimo iškelti įmonės bankroto bylą priėmimo

Teismas: Kauno apygardos teismas
Bylos tipas: Civilinė byla
Pranešimo tipas: Dėl pareiškimo iškelti įmonės bankroto bylą priėmimo
Pranešimo paskelbimo laikas: 2018-01-19 15:37:48
Pranešimo būsena : Aktualus
Pranešimą paskelbė: Rasa Juronienė
Bylos nr.: eB2-1480-657/2018
Teismo proceso nr: 2-56-3-00047-2018-8
Paskirtas teisėjas: Žibutė Budžienė

Kauno apygardos teisme (A.Mickevičiaus g. 18A, 44312 Kaunas) civilinėje byloje Nr. eB2-1480-657/2018 priimtas pareiškėjos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimas iškelti atsakovei UAB ,,Gautransa“, juridinio asmens kodas 303654855, buveinės adresas Partizanų g. 94-35, Kaunas) bankroto bylą. Teismui priėmus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu dėl įmonės buvo priimti teismų ir kitų institucijų sprendimai ir pagal juos išduoti vykdomieji dokumentai, įmonės turtas (lėšos) pagal šiuos vykdomuosius dokumentus gali būti areštuojamas, tačiau šio turto realizavimas ir (ar) išieškojimas sustabdomas. Teismas arba teisėjas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo pareiškimo gavimo dienos priima nutartį iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją iškelti. Teismas turi teisę dėl svarbių priežasčių pratęsti pasirengimo nagrinėti bankroto bylą teisme terminą, bet ne ilgiau kaip vieną mėnesį. Informacijos teirautis civilinių bylų raštinėje telefonu (8 37) 490946.