Administravimo išlaidos

ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

 1. Išlaidas bankroto procedūroms sudaro:
  • turto saugojimo ir pardavimo;
  • pašto, transporto, ryšių, kanceliarinės;
  • fizinio asmens gautų lėšų ir jų naudojimo apskaitos tvarkymo;
  • išlaidos teisinei pagalbai apmokėti;
  • atlyginimas administratoriui;
  • kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos.
 2. Administravimo išlaidų sąmatą tvirtina ir keičia kreditorių susirinkimas;
 3. Administratoriaus atlyginimas laikotarpiui nuo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos iki nutarties dėl plano patvirtinimo dienos negali būti didesnis negu 3 MMA (3.000,00 Lt / 868.86 Eur).
 4. Administravimo išlaidoms negali būti skiriama daugiau kaip 15 % lėšų, gautų pardavus įkeistą turtą.
 5. Administravimo išlaidos apmokamos iš fizinio asmens visų rūšių lėšų.