Civilinė byla Nr. B2-2326-638/2016

Teisminio proceso Nr. 2-56-3-00918-2016-3

Procesinio sprendimo kategorijos:

(S)

3.4.2.2.; 3.4.2.3.

 

 

KAUNO APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2016 m. rugpjūčio 9 d.

Kaunas

 

Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Diana Labokaitė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi įmonės administracijos vadovo A. S. pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Optimus CRM“ iškėlimo,

 

n u s t a t ė:

 

Kauno apygardos teisme 2016 m. liepos 18 d. yra priimtas ieškovo A. S. pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Optimus CRM“ (toliau – UAB „Optimus CRM“). Ieškovas nurodo, kad įmonė formaliai nemokumo būklę atitiko jau 2015 m., vykdant verslą bei netekus klientų. Dėl skolų kreditoriams įmonės banko sąskaitos areštuotos, faktiškai nebegali vykdyti jokios ūkinės–komercinės veiklos. 2015 m. įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 8 810 Eur, turto vertė buvo 15 235 Eur. 2016 m. įmonės per vienerius metus mokėtinos sumos (18981 Eur) sudaro daugiau nei pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės (14525 Eur).

Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

Iš atsakovės 2015 m. gruodžio 31 d. balanso matyti, kad 2015 m. ji turėjo turto už 15 235 Eur, per vienerius metus mokėtinų skolų dydis sudarė 8 810 Eur, iš 2016 m. liepos 13 d. balanso matyti, kad 2016 m. turto turėjo už 14 525 Eur, per vienerius metus mokėtinos skolų dydis sudarė 18 691 Eur. Valstybės ir savivaldybės biudžetams atsakovės įmonė skolinga 5 939,35 Eur. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis atsakovės įmonė Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui skolinga 3176,02 Eur. Pagal atsakovės įmonės vadovo pateiktą kreditorių sąrašą atsakovės įmonės pradelsti įsipareigojimai sudaro 18 696,09 Eur. Minėti duomenys pagrindžia, jog tokia UAB „Optimus CRM“ būsena atitinka Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Kreditoriai į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo nėra kreipęsi. Šios aplinkybės sudaro pagrindą tenkinti įmonės vadovo pareiškimą ir iškelti UAB „Optimus CRM“ bankroto bylą (Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 2 punktas, 8 straipsnio 1 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 2 punktas). Kitų pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 3 dalis).

Bankroto administratorius – tai teismo paskirtas atlikti įmonės bankroto procedūras asmuo (Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1 dalis). Iš Bankroto administratorių atrankos kompiuterinės programos duomenų nustatyta, jog pagal Bankroto administratorių atrankos taisykles šios įmonės administratoriumi atrinkta UAB „Katalonija“, kuri skirtina atsakovės bankroto administratore (Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2, 4 dalys).

Iškėlus atsakovei bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu,

 

n u t a r i a:

             

iškelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Optimus CRM“ (juridinio asmens kodas 301695376, registracijos adresas: Kauno m. sav. Kauno m. I. Kanto g. 24-17) bankroto bylą.

Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Optimus CRM“ bankroto administratore uždarąją akcinę bendrovę „Katalonija“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA129).

Uždėti uždarosios akcinės bendrovės „Optimus CRM“ (juridinio asmens kodas 301695376, registracijos adresas: Kauno m. sav. Kauno m. I. Kanto g. 24-17) nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos. Nutarties kopiją išsiųsti Turto arešto aktų registrui, po nutarties įsiteisėjimo tai padaryti pakartotinai.

Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Optimus CRM“ valdymo organai (vadovas) ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ieškovui, atsakovei, bankroto administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

Pavesti bankroto administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

 

 

Teisėja                                                                      Diana Labokaitė