Civilinė byla Nr. B2-1441-254/2015

Teisminio proceso Nr. 2-56-3-00028-2015-4

Procesinio sprendimo kategorijos:

(S)

126.2; 126.3.

KAUNO APYGARDOS TEISMAS NUTARTIS

2015 m. kovo 17 d. Kaunas

Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė, sekretoriaujant Vytautei Rolskytei,  nedalyvaujant  bylos šalims teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės UAB „Energo life“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Minvilus“,

nustatė:

 

ieškovė UAB „Energo life“ prašo iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Minvilus“ ir nurodo, kad atsakovė ilgą laiką nevykdo pareigos atsiskaityti su ieškove, nereaguoja į raginimus, nors skolą pripažįsta. Skola šiuo metu sudaro 9963,14 Lt (2885,52 Eur). Ieškovės teigimu, atsakovė vėluoja atsiskaityti ir su kitas kreditoriais.

Teismas atsakovei ieškovės procesinius dokumentus 2015-01-09 ir 2015-01-22 išsiuntė buveinės adresu, nurodytu Juridinių asmenų registre (duomenys neskelbtini) tačiau dokumentai grįžo neįteikti su žyma „neatsiėmė“. Teismas dokumentus siuntė atsakovės direktoriui R. M. Gyventojų registre nurodytu adresu, tačiau jie taip pat grįžo neįteikti. Taip pat procesiniai dokumentai atsakovės vadovui 2015-02-06 ir 2015-02-18 buvo išsiųsti į jo darbovietę UAB „Deslita“, tačiau taip pat grįžo neįteikti. Paskyrus bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, dokumentai pakartotinai buvo siųsti atsakovės registracijos adresu, bet grįžo neįteikti, tačiau pagal CPK 123 straipsnio 4 dalį laikomi įteikti tinkamai. Atsakovės pozicijos dėl pareiškimo pagrįstumo nepateikimas nelaikytinas kliūtimi klausimui dėl bankroto bylos iškėlimo spręsti.

 

Atsakovei keliama bankroto byla, jos administratoriumi skiriama Rimantas Paulauskas

 

Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo tvarkos ir sąlygų, nustatytų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ ) 4 straipsnio ir 6 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos.

ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

Atsakovei neįvykdžius ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje numatytos pareigos, teismas, nagrinėdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, vadovaujasi tiek prie pareiškimo pridėtais dokumentais, tiek kitais ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka gautais duomenimis apie įmonės ūkinę ir finansinę būklę. Teismas, spręsdamas ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo pagrįstumo klausimą, turi būti aktyvus, gali savo iniciatyva rinkti įrodymus tam, kad tinkamai atskleistų įmonės pradelstų įsipareigojimų bei į jos balansą įrašyto turto vertės santykį, iš kurio galima spręsti apie įmonės (ne)mokumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-528/2014). Sprendžiant dėl bankroto bylos iškėlimo, labai svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos ir bankroto bylos iškėlimas yra optimaliausia priemonė, leidžianti apsaugoti kreditorių interesus, sudarant sąlygas jiems patenkinti savo reikalavimus iš bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto, ar įmonė turi tik laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti nekeliant bankroto bylos ir išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį. (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. vasario 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-502-186/2015).

Atsakovė Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui balansą yra pateikusi 2013 m., iš kurio matyti, kad atsakovės laikotarpiu nuo 2013-01-01 iki 2013-12-31 turtas buvo 102 658,13 Eur (354 458 Eur), iš jų ilgalaikis turtas – 288 856 Lt, trumpalaikis turtas – 65 602 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 107 040 Lt (31 000,93 Eur). Tačiau remiantis Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenimis, atsakovė neturi nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto (b.l. 60). Iš VĮ „Regitra“ Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro išrašo matyti, kad atsakovė turi vieną transporto priemonę (b.l. 62), bet jos būsena nurodyta – išregistruota. Atsakovės balanse didžiąją dalį įmonė turto sudaro kitas ilgalaikis turtas (288 856 Lt), kurio sudėties nustatyti nėra galimybės nustatyti, tačiau Nekilnojamo turto registro duomenys patvirtina, kad įmonė nuosavybės teise nekilnojamojo turto neturi, atsakovė valdo pastatus, esančius Savanorių pr. 352, Kaunas ir Savanorių pr. 352A, Kaunas, valdo turto administravimo teise. 2013 m. balanse pateikta informacija, kad įmonė turi 6534 Lt piniginių lėšų. Atsakydamas į teismo paklausimą Danske bank 2015-03-12 rašte nurodo, kad įmonė turi dvi banko sąskaitas, viena iš jų uždaryta, kitoje likutis 2,03 Eur, tačiau paskutinės įplaukos į sąskaitą gautos 2014-10-30. Ši aplinkybė patvirtina, kad įmonė nevykdo jokių mokėjimų ir sąskaitose piniginių lėšų neturi. Centrinės hipotekos įstaigos Turto arešto aktų registro išrašo duomenimis atsakovės atžvilgiu yra registruoti du turto arešto aktai (b.l. 59). Vadinasi, atsakovės turto, net jeigu jo ir būtų, realizavimas yra apribotas. Jeigu turtas yra apsunkintas turto areštu, ši aplinkybė suteikia pagrindą spręsti klausimą dėl įmonės pripažinimo nemokia ĮBĮ prasme (Lietuvos apeliacinio teismo 2013-10-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2449/2013).

Pareiškime nurodyta, kad skola ieškovei sudaro 9963,14 Lt (2885,52 Eur). Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija nurodė, kad atsakovės įsiskolinimas 2015-01-20 duomenimis valstybės, savivaldybių biudžetams sudarė  14 931,96 (b. l. 54), o skola 2015-03-16 duomenimis padidėjo iki 16 650,69 Eur. Remiantis viešais Sodros duomenimis, atsakovo skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2015-02-05 buvo 2662,21 Eur (b. l. 61), 2015-03-02 sudarė 2782,05 Eur (b.l. 83), 2015-03-12 duomenimis skola jau sudarė 2782,05 Eur. Taigi skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui didėja. Darytina išvada, kad atsakovė UAB „Minvilus“ nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų, todėl atsakovė laikytina nemokia ĮBĮ 2  straipsnio 8 punkto prasme. Remiantis teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, atsakovės atžvilgiu 2014 m. buvo iškeltos dvi bylos: Kauno apylinkės teismas 2014-10-17 sprendimu už akių priteisė 6227,44 Eur skolos (ieškovas AB „Kauno energija“), Kauno apylinkės teismas 2014-12-29 teismo įsakymu priteisė 1169,28 Eur  skolos (kreditorius AB LESTO). Pagal antstolių rūmų pateiktą informaciją (b.l. 88) atsakovės atžvilgiu yra vykdomos 5 vykdomosios bylos (anksčiausiai nuo 2013-11-25): 6580,99 Eur (išieškotojas AB „Kauno energija), 4872,65 Eur (išieškotojas VMI), 1469,53 Eur (išieškotojas AB „Kauno energija“), 442,02 Eur (išieškotojas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius), 2137,97 Eur (išieškotojas AB LESTO), viso vykdoma išieškojimo suma yra 15 503,16 Eur, antstolė A. A. 2015-03-09 rašte nurodė, kad atsakovės banko sąskaitose piniginių lėšų nėra nuo 2014-11-14 (b.l. 110). Išieškota yra tik seniausioje vykdomojoje byloje 2045,80 Eur (b.l. 110).

Teismo turimais duomenimis nutarties iškelti bankroto bylą pradelsti atsakovės įsipareigojimai sudaro: 69 991,63 Eur ( 38 990,70 Eur  + 31 000,93 Eur), todėl darytina išvada, kad įmonės pradelsti įsipareigojimai, net vertinant 2013 m. balanso duomenis, viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertę 102 658,13 Eur (354 458 Eur), todėl atsakovė laikytina nemokia ĮBĮ 2  straipsnio 8 punkto prasme. Šių faktų kontekste akcentuotina, kad delsimas iškelti įmonei bankroto bylą, jei ji iš tiesų yra nemoki, gali pažeisti tiek esamų, tiek būsimų kreditorių interesus, kurie nežinodami apie įmonės finansinę situaciją teiktų jai prekes ar paslaugas (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. sausio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-233-381/2015). Nurodytų aplinkybių visumą (atsižvelgdamas į tai, jog buvo išbandytos visos galimybės gauti patikslintą informaciją, kuri nebuvo gauta dėl atsakovės kaltės), teismas vertina kaip patvirtinančią atsakovės nemokumo faktą, o tai yra pagrindas iškelti jai bankroto bylą.

Administruoti atsakovės įmonės bankroto procedūrą skirtina bankroto administratorius Rimantas Paulauskas, kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.).

 

Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10 straipsniu, teismas,

 

n u t a r i a:

 

iškelti bankroto bylą UAB „Minvilus“ (j. a. k. 302739498, buveinės adresas: Tvenkinių g. 8A-54, Šakių km., Kauno r.).

UAB „Minvilus“ administratoriumi paskirti Rimantą Paulauską, leidimo teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. B-FA135).

Uždėti UAB „Minvilus“ (įmonės kodas 302739498) turtui ir piniginėms lėšoms areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus bankrutuojančiai UAB „Minvilus“.

Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį UAB „Minvilus“ valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, pareiškėjai, atsakovei, administratoriui.

Apie UAB „Minvilus“ turtui pritaikytą areštą informuoti turto arešto aktų registrą.

Pavesti UAB „Minvilus“ administratoriui atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte.

Pavesti administratoriui per ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą sušaukti pirmąjį UAB „Minvilus“ kreditorių susirinkimą.

Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

 

 

Teisėja                                                                                                                                             Dalė Burdulienė