(S) Civilinė byla Nr. eB2-1705-524/2016

(Proceso Nr. 2-57-3-00764-2016-3)Procesinio sprendimo kategorija 3.4.2.2.

 

 

 

 

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

 

2016 m. lapkričio 17 d.

Klaipėda

 

Klaipėdos apygardos teismo teisėja Erika Misiūnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo VSDFV Klaipėdos skyriaus ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Electus“,

 

n  u  s  t  a t  ė:

 

ieškovas teismo prašo iškelti įmonei bankroto bylą, nurodo, jog įmonė yra nemoki, nuo 2015  m. nemoka mokesčių.

Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, ieškovo procesiniai dokumentai jai įteikti viešo paskelbimo būdu.

Ieškinys tenkintinas.

Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. numato, kad bankroto byla įmonei keliama, jeigu teismas nustato, jog įmonė yra nemoki ar vėluoja išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, taip pat jeigu įmonė pasiskelbė, kad negali atsiskaityti su kreditoriumi ar neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

Įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai ji nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis). Sprendžiant dėl bankroto bylos iškėlimo, labai svarbu nuodugniai išsiaiškinti, ar bendrovė yra iš tiesų nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos ir bankroto bylos iškėlimas yra optimaliausia priemonė, leidžianti apsaugoti kreditorių interesus, sudarant sąlygas jiems patenkinti savo reikalavimus iš bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto, ar įmonė turi tik laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti nekeliant bankroto bylos ir išsaugant bendrovę kaip veikiantį rinkos dalyvį. Tam, kad teismas, nagrinėdamas bankroto bylos iškėlimo klausimą, galėtų spręsti dėl įmonės finansinės padėties ir jos mokumo, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta pareiga įmonės, kurios atžvilgiu inicijuojama bankroto byla, vadovui pateikti teismui įmonės kreditorių ir skolininkų sąrašus, įsipareigojimų ir skolų sumas, atsiskaitymo terminus, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditorių pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus.

Įvertinus bylos medžiagą, darytina išvada, kad yra teisinės prielaidos iškelti atsakovei bankroto bylą. Visų pirma teisiškai reikšminga aplinkybė, jog atsakovė pagal CPK 178 str. nustatytas įrodinėjimo naštos paskirstymo taisykles neįrodinėja savo mokumo, neįvykdė pareigos pateikti įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus teismui. Įmonė nemoka privalomųjų mokesčių nuo 2015 m. Įmonės 2013 m. balanso duomenimis, įmonės turtas sudarė 178 762,74 Eur, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 168 505,56 Eur. Konstatuotina, kad mokėtinos sumos ir įsipareigojimai viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės.

Esant tokiems įrodymams bei aplinkybėms yra pagrindas įmonei iškelti bankroto bylą dėl nemokumo (ĮBĮ 2 str. 8 d., 9 str. 5 d. 1 p., 10 str.).

Įmonės administratoriumi skirtina atrinkta UAB "VALEKSA".

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9, 10 str., CPK  290, 291,  335 str., teisėja

n u t a r i a:

 

        iškelti UAB „Electus“, juridinio asmens kodas 302317867, reg. Kretingos g. 39, Klaipėda, bankroto bylą.

UAB „Electus“ administratoriumi paskirti UAB "VALEKSA", įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA040.

        Pavesti administratoriui nedelsiant atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 ir 4 punktuose.

        Nustatyti, kad UAB „Electus“ kreditoriai turi teisę pareikšti savo finansinius reikalavimus bendrovei per 45 dienas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

        Pavesti administratoriui sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą  Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka.

        Įpareigoti įmonės vadovą per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo datos perduoti administratoriui įmonės turtą ir visus turimus dokumentus.

         Įpareigoti įmonės vadovą ir administratorių pranešti per 5 dienas nuo nutarties įteikimo datos Klaipėdos apygardos teismui apie įmonei iškeltus turtinius reikalavimus nagrinėjamus teismuose, apie civilinius ieškinius baudžiamosiose bylose bei vykdomąsias bylas dėl išieškojimo iš šios įmonės ar dėl jos turto arešto.

        Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo datos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos  apeliaciniam teismui per  Klaipėdos apygardos teismą.

 

 

        Teisėja                                                                                                                Erika Misiūnienė