Civilinė byla Nr. eB2-1772-826/2016                                                                  

Teisminio proceso Nr. 2-57-3-00825-2016-1

Procesinio sprendimo kategorijos:

3.1.18.1.; 3.4.2.2.

(S)

                                                                                                                                                                  

 

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMAS

N U T A R T I S

 

2016 m. gruodžio 15 d.

Klaipėda

 

Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Dobrovolskis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus pareiškimą atsakovei A. J. IĮ, trečiajam asmeniui A. J., dėl bankroto bylos iškėlimo,

 

n u s t a t ė :

 

  1. Ieškovė kreipėsi į teismą su pareiškimu prašydama atsakovei A. J. IĮ iškelti bankroto bylą.
  2. Nurodė, kad atsakovės įsiskolinimas valstybės biudžetui yra  3 890,07 EUR. Įmokų ieškovei atsakovė tinkamai nemoka nuo 2010 metų. Ieškovė siuntė raginimus sumokėti skolą, tačiau skolos atsakovė nesumokėjo. Atsakovė į raginimus ir pranešimus nereaguoja, įmonė jokio turto neturi, todėl ieškovė mano, kad atsakovė yra nemoki.
  3. Atsakovė A. J. IĮ atsiliepimo į gautą pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo nepateikė, procesiniai dokumentai atsakovei įteikti CPK 123 str. 4 d. nuostatomis, teismo įpareigojimų atsakovė neįvykdė.

Pareiškimas iškelti bankroto bylą tenkintinas.

  1. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 1, 2 p. reikalavimus bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą, viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui, kad negali atsiskaityti su kreditoriais ir neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų ir pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d.).
  2. VĮ Registrų centras duomenų bazėje atsakovės pateiktų finansinės atskaitomybės dokumentų nėra.
  3. Duomenų, jog atsakovė veda derybas su kreditoriais ir (ar) yra susitarusi su ieškove ir (ar) kitais įmonės kreditoriais dėl skolų mokėjimo atidėjimo ir pan., byloje nepateikta.
  4. Atsiliepimo į ieškinį atsakovė neteikė, tokie atsakovės veiksmai liudija, jog ji nėra suinteresuota savo teisių gynimu, dėl to darytina išvada, kad A. J. IĮ yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla.
  5. Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 2 d. atlikus bankroto administratorės atranką, A. J. IĮ bankroto administratore skirtina UAB „Gudara“ (sąrašo eilės Nr.B-JA189).

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 p., 9 str. 5 d. 1 p., 10 str. 4 d. ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

 

n u t a r i a :

 

1. Atsakovei A. J. individualiai įmonei, įmonės kodas 240861510, buveinės adresas (duomenys neskelbtini), Klaipėda, iškelti bankroto bylą.

2. Bankrutuojančios A. J. IĮ administratore paskirti UAB „Gudara“ (sąrašo eilės Nr.B-JA189).

3. Uždėti A. J. individualiai įmonei, įmonės kodas 240861510, buveinės adresas (duomenys neskelbtini), Klaipėda, nekilnojamam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

4. Įpareigoti bankrutuojančios A. J. IĮ valdymo organus per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus, o administratorių įpareigoti perimti visus dokumentus ir perduodamą turtą.

5. Nustatyti, kad A. J. IĮ kreditoriai turi teisę per 30 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pareikšti savo reikalavimus šiai įmonei, o pirmąjį kreditorių susirinkimą administratoriui pavesti sušaukti per 30 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

6. Įpareigoti bankrutuojančios A. J. IĮ bankroto administratorę UAB „Gudara“ (sąrašo eilės Nr.B-JA189) atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte bei 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus.

Nutarties kopiją išsiųsti ieškovei, atsakovei ir paskirtai bankroto administratorei.

Nutartis dalis dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per nutartį priėmusį teismą, nutarties dalis dėl administratoriaus paskyrimo neskundžiama.

 

 

 

Teisėjas                                                                                      Marius Dobrovolskis