Civilinė byla Nr.B2-1022-372/2012

                                                                        Teisminio proceso Nr.2-58-3-00412-2012-0

                                                                                         Procesinio sprendimo kategorija

                                                                                      113.2; 117.1; 117.2; 117.3; 126.1

(S)

 

ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

 

2012 m. lapkričio 26 d.

Šiauliai

 

Šiaulių apygardos teismo teisėja Birute Simonaitienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų ir trečiųjų asmenų J. P., D. M., A. M., V. S., UAB „Serpantinas“, R. K., VSDFV Šilalės skyriaus, R. K., S. Ž., UAB „CONLEX“, V. K., Č. V., UAB „DG group“, N. G., E. B., M. D., UAB „L. B.“, G. V. įmonės ,,Šoklys“, R. K., UAB „ViaCon tinklai“, UAB „Apsaga“, A. P., A. Ž., V. G., S. I., J. R., P. V., V. B., M. P., M. V., A. D., P. M., E. D., V. B., L. M., V. P., UAB „Perdanga“, J. J., E. S., UAB „N. G.“, G. M., A. R., A. L., P. S., K. M., P. S., A. Ž., E. M., Z. Š., A. R., A. S., L. J., UAB „Laugina“, R. M., N. P., E. S., G. Č., A. B., V. K., A. U., A. V., V. D., E. A., G. L., A. P., R. G., AB „Lesto“, A. K. ieškinius ir pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui AB „Raseinių melioracija“ ir

 

n u s t a t ė :

 

Ieškovai ir tretieji asmenys pateikė ieškinį, kuriuo prašo iškelti bankroto bylą atsakovui AB “Raseinių melioracija”. Teismui pateikti ieškovų ir trečiųjų asmenų sąrašai, kuriuose išvardinti su darbo santykiais susiję reikalavimai. Įmonė neatsiskaitė su šiais ieškovais ar trečiaisiais asmenimis: A. M. – 5370,72 Lt, S. Ž. – 5654 Lt, V. B. – 7489 Lt, A. P. – 7126 Lt, D. M. – 6789 Lt, J. R. – 7000 Lt, R. G. – 27612,27 Lt, A. L. – 6086,33 Lt, A. V. – 5321,64 Lt, V. B. – 14228,21 Lt, E. M. – 5948,33 Lt, G. M. – 4697,31 Lt, A. P. – 5392,78 Lt, A. K. – 5524,34 Lt, K. M. – 5807,08 Lt, L. M. – 2832,46 Lt, R. M. – 4446,30 Lt, A. R. – 5552,03 Lt, J. J. – 4109,93 Lt, N. P. – 5813,25 Lt, Z. Š. – 4026,31 Lt, A. S. – 3198,40 Lt, G. Č. – 5448,80 Lt, A. U. – 5432,27 Lt, E. S. – 5700,65 Lt, P. S. – 5837,66 Lt, L. J. – 7168,99 Lt, V. K. – 6496,72 Lt, A. Z. – 6464,58 Lt, E. S. – 3493,04 Lt, V. D. – 12252,86 Lt, G. L. – 7020,30 Lt, E. A. – 7630,54 Lt, A. B. – 15649,42 Lt, A. R. – 12007 Lt, V. S. – 3260,71 Lt, M. D. – 5257,40 Lt, R. K. – 8533,13 Lt, A. Ž. – 12828,25 Lt, E. B. – 5399,09 Lt, R. K. – 6638,75 Lt, V. G. – 7555,72 Lt,  R. K. – 1988,22 Lt, P. V. – 6374,44 Lt, N. G. – 5640,62 Lt, S. I. – 7388,08 Lt, V. K. – 5766,37 Lt, Č. V. – 8810,78 Lt, M. V. – 9447,85 Lt, P. M. – 4835,29 Lt, A. D. – 4986 Lt, M. P. – 5977,79 Lt, E. D. – 2946,60 Lt, P. S. – 10411,68 Lt, V. P. – 9055,54 Lt. Šie ieškovui ir tretieji asmenys nurodo, kad įmonė su jais daugiausia neatsiskaitė nuo 2011 m. lapkričio mėnesio. Jie nurodo, kad bankroto administratoriumi gali būti skiriami UAB “Adminova”, UAB “I. P.” arba UAB “Bankrotų administravimas”.

Ieškovas UAB “Conlex” prašo iškelti bankroto bylą atsakovui. Ieškovas nurodo, kad atsakovas jam skolingas 184853,48 Lt skolos bei 6179,17 Lt delspinigių. Ši suma atsirado, ieškovui sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr.2012/04/11-1. Bankroto administratoriumi siūlo UAB “Verslo valdymo centras”.

Trečiasis asmuo, nepareiškęs savarankiškų reikalavimų, UAB “Perdanga” nurodė, kad atsakovas skolingas 1787,25 Lt už parduotą, tačiau neapmokėtą produkciją. Bankroto administratoriumi siūlo UAB “Vakarų Lietuvos bankrotoų biuras”.

Ieškovas G. V. įmonė “Šoklys” yra skolingas atsakovui 122188,75 Lt už parduotus naftos produktus. Bankroto administratoriumi siūlo UAB “Šiauleksa”. G. V. įmonė “Šoklys” prašymą iškelti bankroto bylą išdėstė  du kartus (126 b.l., 2 t., 51 b.l., 8 t.)

Ieškovas UAB “Apsaga” nurodo, kad atsakovas skolingas 12230,62 Lt už parduotus naftos produktus. Bankroto administratoriumi siūlo UAB “Valdsita”.

Ieškovas VSDFV Šilalės skyrius nurodo, kad atsakovas nuo 2012.02.01 nesumokėjo į VSDF 214418,28 Lt, nors ieškovas reikalavo tai padaryti. Bankroto administratoriumi siūlo kooperatinę bendrovę “Jonas ir sūnūs”.

Trečiasis asmuo, pareiškęs savarankiškus reikalavimus, UAB “DG group” nurodo, kad atsakovas jam skolingas 24087,26 Lt skolos ir 6 procentų dydžio metines palūkanas. Skola kilo iš pirkimo-pardavimo santykių. Bankroto administratoriumi siūlo UAB “Renavita”. Savo reikalavimus trečiasis asmuo išdėstė dviejuose pareiškimuose (37 b.l., 4 t., 85 b.l., 8 t.).

Ieškovas UAB “ViaCon tinklai” nurodė, kad atsakovas skolingas 211898,14 Lt skolos, 7780,60 Lt delspinigių,1713 Lt bylinėjimosi išlaidų bei 6 proc. Metines palūkanas iki teismo įsakymo visiško įvykdymo. Bankroto administratoriumi siūlo UAB “Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras”.

Ieškovas J. P. nurodo, kad 2011 m. gruodžio 20 d. paskolino atsakovui 430000 Lt. Paskola turėjo būti grąžinta 2012 m. kovo 31 d., tačiau atsakovas to nepadarė. Bankroto administratoriumi prašo paskirti UAB “Restrus”.

Trečiasis asmuo, nepareiškęs savarankiškų reikalavimų, AB “Lesto” nurodė, kad atsakovas skolingas 3290,20  Lt. Skola turėjo būti sumokėta 2012-06-15. Bankroto administratoriumi siūlo UAB “Vakarų Lietuvos bankrotų biuras”.

UAB “Lex bonum” nurodo, kad atsakovas skolingas 26860,01 Lt skolos ir 1778,70 Lt skolos administravimo mokesčio. Bankroto administratoriumi siūlo UAB “I. P.”.

Ieškovas UAB “Serpantinas” nurodė, kad atsakovas skolingas 842,12 Lt už pirktas prekes. Bankroto administratoriumi siūlo UAB “Bankroto administravimas’.

Trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, UAB “Laugina” nurodė, kad pagal jungtinės veiklos sutartį ir rangos sutartis kartu su atsakovu vykdė statybos darbus. Atsakovas jam skolingas 129790,96 Lt. Bankroto administratoriumi siūlo UAB “Bankroto administratorių biuras”.    

Pareiškimai tenkintinas.

Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 1 ir 2 p. yra įtvirtinti trys savarankiški bankroto bylos iškėlimo pagrindai: 1) jei įmonė yra nemoki; 2) jei įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 3) jei įmonė viešai paskelbė ar kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Šiuo atveju byloje dalyvaujantys asmenys prašo iškelti atsakovui bankroto bylą, remdamiesi savarankiškais bankroto bylos iškėlimo pagrindais - įmonės nemokumu bei jos nesugebėjimu atsiskaityti su darbuotojais. Dėl tos priežasties teismas tiria ir vertina byloje esančius įrodymus, nustatinėdamas, ar egzistuoja minėtu bankroto bylos iškėlimo pagrindai. 

Teismas sujungė keletą bylų, kuriose ieškovai reikalauja iškelti bankroto bylą atsakovui. Dauguma ieškinių pareiškė arba trečiaisiais asmenimis prašė būti įtraukiami darbuotojai, kuriems neišmokėti atlyginimai. Prašymą iškelti bankroto bylą atsakovei pareiškė A. M., S. Ž., V. B., A. P., D. M., J. R., J. P., D. M., A. M., V. S., R. K., R. K., V. K., Č. V., N. G., E. B., M. D., R. K., A. Ž., V. G., S. I., P. V., M. P., M. V., A. D., P. M., E. D., V. B., L. M., V. P., J. J.,  E. S., G. M., A. R., A. L., P. S., K. M., P. S., A. Ž., E. M., Z. Š., A. R., A. S., L. J., R. M., N. P., E. S., G. C., A. B., V. K., A. U., A. V., V. D., E. A., G. L., A. P., R. G., A. K.. Teismas pripažįsta, kad atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad su šiais darbuotojais bent iš dalies atsiskaityta. Pagal 2011 m. gruodžio 31 d. balansą su darbo santykiais susijusių reikalavimų suma sudarė 1059963 Lt (70 b. l.,5 t.). Tokiu atveju pripažintina, kad vien šio pagrindo užtenka tam, kad būtų iškelta bankroto byla.

Įmonės nemokumas yra apibrėžtas Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., kur nurodyta, kad tai įmonės būsena, kai ji nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Kaip matyti iš AB „Raseinių melioracija“ 2011 m. gruodžio 31 d. balanso, įmonė turto turėjo už 10004528 Lt, o viso mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekė 6408837 Lt (94-96 b. l., 7 t.). Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 584337 Lt (70 b. l., 5 t.). Sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi įmonės ne visos skolos, o tik pradelstos skolos, t. y. tokios, kurių mokėjimo terminai suėję. Pagal 2011 m. gruodžio 31 d. balansą per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 584337 Lt (70 b. l., 5 t.). Tam, jog išsiaiškintų įmonės realią turtinę padėtį, teismas įmonės nemokumo klausimą pirmiausia turi spręsti pagal naujausius finansinės atskaitomybės duomenis ir remtis kitais byloje esančiais įrodymais, kurie pagrįstų pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį pagal naujausius įmonės finansinius duomenis (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 2 d. nutartis byloje Nr. 2-1273/2010). Atsakovas nepateikė teismui naujų įrodymų, nors direktorius A. K. už tai buvo nubaustas 2000 Lt bauda, kurios neprašė panaikinti ar sumažinti. Tokiu atveju teismas remiasi ir vertina turimus įrodymus, o naujų įrodymų nepateikimą vertina kaip sąmoningą atsakovo įmonės blogos turtinės padėties ir nemokumo slėpimą, siekiant išvengti bankroto bylos iškėlimo. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše (47-91 b. l., 7 t.) matyti, kad dalis atsakovui priklausančių pastatų turi bendraturčius. Tai reiškia, kad balanse nurodyta pastatų ir statinių vertė 2186944 Lt realiai nebus tokio dydžio. Bankroto administratorius turtą pirmiausia pardavinės pagal turto vertintojų nustatytą kainą. Pastarieji nurodo likvidacinę vertę, kuri būna gerokai mažesnė, nei balansinė. Pateiktame sąraše dauguma pastatų yra specifinės paskirties dideli pastatai (pvz., karvidė ir su ja susiję pastatai, grūdų sandėlys, daržinė, siurblinės). Pagal susiformavusią pirkimo praktiką šie pastatai yra nepaklausūs. Balanse kaip įmonės turtas yra užfiksuotas pirkėjų, t.y. debitorių įsiskolinimas. Jis sudarė 3114795 Lt. Vertindamas atsakovo pateiktus įrodymus, teismas analizavo ir tai, iš ko susideda debitorių skolos. Teismas nustatė, kad pats didžiausias įmonės debitorius yra UAB „Luidas“, kurio įsiskolinimas atsakovui sudarė 1229248,91 Lt (78 b. l., 5 t.). Tačiau Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis šiam debitoriui Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 23 d. nutartimi iškelta bankroto byla. Nors AB „Raseinių melioracija“ kreditorinis reikalavimas buvo patvirtintas trečiąja eile, tačiau realios jo patenkinimo galimybės abejotinos, kadangi UAB „Luidas“ turtas buvo įkeistas bankui. Vadinasi, ši suma negali būti laikoma įmonės turtu, iš kurio gali būti tenkinami kreditorių reikalavimai. Vertindamas atsakovo galimybę išvengti bankroto bylos, teismas įvertina tai, kad 2010 m. gruodžio 31 d. balanse įmonės turtas sudarė 9194623 Lt, o per vienerius metus mokėtinos skolos – 2375791 Lt. Lyginant abiejų metų balansų duomenis, darytina išvada, kad įmonės skolos išaugo daugiau nei dvigubai. Pelno (nuostolių) ataskaitoje užfiksuota, kad 2011 metų veiklos nuostoliai sudarė 2973441 Lt. 2010 metų nuostoliai sudarė 778566 Lt. Tai reiškia, kad įmonė jau ne vienerius metus dirba nuostolingai ir nuostoliai smarkiai auga. Tokiu atveju yra pagrindo teigti, jog AB „Raseinių melioracija“ yra nemoki, t.y. jos pradelsti įsipareigojimai kreditoriams viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad vertinant įmonės nemokumą, į įmonės pradelstų įsipareigojimų sumą neįskaitomi tie įmonės įsipareigojimai, kuriuos atsakovas ginčija teisme, jei šių įsipareigojimų dydis turi esminės reikšmės, sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2006 m. spalio 13 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-7-564/2006, Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 3 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-562/2011 ir kt.). Nagrinėjamoje byloje nėra jokių įrodymų, kad AB “Raseinių melioracija” ginčija kurio nors kreditoriaus reikalavimus.

Analizuodamas galimų administratorių kandidatūras, teismas pripažįsta, kad dėl jų kvalifikacijos abejonių nekyla. Tokiu atveju pirmiausia vertinamas kreditorių pasitikėjimo bankroto administratoriumi kriterijus. Pagal jį 40 kreditorių (daugiau nei pusė visų pateikusių pareiškimus asmenų) siūlo UAB “Bankrotų administravimas”. Šie kreditoriai yra atsakovo darbuotojai, kurių interesai šiuo metu yra labiausiai pažeidžiami, jie turi didžiausią galimybę nepasitikėti ne jų pasiūlytu bankroto administratoriumi. Tokiu atveju bankroto administratoriui gali būti sunku administruoti įmonę, kuri savaime yra probleminė. Skirdamas šią įmonę bankroto administratoriumi, teismas taip pat įvertina tą aplinkybę, kad administratoriaus buveinė yra Kaune, t.y. jo buveinė yra pakankamai netoli įmonės buveinės. Kandidatūrai pritarė ir Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos.

Vadovaudamasis CPK 290-291 straipsniais, Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 punktu,4 straipsnio 1-3 punktais, 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 6, 10 straipsniais, teismas 

                                          

n u t a r i a :

 

Iškelti bankroto bylą akcinei bendrovei “Raseinių melioracija” (įmonės kodas (duomenys neskelbtini), buveinė (duomenys neskelbtini), Raseinių r. sav. ).

Administratoriumi paskirti UAB „Bankrotų administravimas” (leidimo teikti bankroto administravimo paslaugas Nr.(duomenys neskelbtini), įmonės kodas (duomenys neskelbtini)).

Areštuoti įmonei priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį materialųjį turtą, nustatant, kad šis areštas galioja iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

Įpareigoti administratorių per 10 dienų nuo bankroto bylos iškėlimo nutarties įsiteisėjimo pranešti kreditoriams bei kitiems asmenims, išsinuomojusiems, pasiskolinusiems, saugantiems ar valdantiems įmonės turtą, apie šios nutarties priėmimą.

Įsiteisėjus nutarčiai, įpareigoti administratorių apie bankroto bylos iškėlimą pranešti teismams, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, išieškojimus vykdantiems antstoliams

Nustatyti 30 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriams pareikšti reikalavimus įmonės administratoriui.

Įpareigoti per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos įmonės vadovą ar jo įgaliotą asmenį perduoti administratoriui bendrovės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

Nutarties nuorašą išsiųsti ieškovams ir tretiesiems asmenims J. P., D. M., A. M., V. S., UAB "Serpantinas", R. K., VSDFV Šilalės skyriui, R. K., S. Ž., UAB "CONLEX", V. K., Č. V., UAB DG group, N. G., E. B., M. D., UAB "L. B.", G. V. įmonei ,,Šoklys“, R. K., UAB "C. T.", UAB "Apsaga", A. P., A. Ž., V. G., S. I., J. R., P. V., V. B., M. P., M. V., A. D., P. M., E. D., V. B., L. M., V. P., UAB "Perdanga", J. J., E. S., UAB "N. G.", G. M., A. R., A. L., P. S., K. M., P. S., A. Ž., E. M., Z. Š., A. R., A. S., L. J., UAB "Laugina", R. M., N. P., E. S., G. C., A. B., V. K., A. U., A. V., V. D., E. A., G. L., E. Z., A. P., R. G., AB "Lesto", A. K., atsakovei UAB „Raseinių melioracija“, administratoriui UAB „Bankrotų administravimas”, Centrinei hipotekos įstaigai, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos.

Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

 

 

Teisėja                                                                                                                              Birutė Simonaitienė