Civilinė byla Nr. B2-1421-230/2016

Teisminio proceso Nr. 2-56-3-00123-2016-1

Procesinio sprendimo kategorija: 3.4.2.2.; 3.4.2.3.

(S)

 

KAUNO APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2016 m. kovo 4 d.

Kaunas

 

Kauno apygardos teismo teisėja Nijolia Indreikienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Simbolita“ direktoriaus A. G. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Simbolita“,

 

n u s t a t ė :

 

ieškovas UAB „Simbolita“ direktorius A. G. prašo iškelti atsakovei UAB ,,Simbolita“ bankroto bylą. Pareiškime nurodo, jog įmonė yra nemoki, kadangi pradelsti bendrovės įsipareigojimai viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės. Visas įmonės turtas pareiškimo padavimo dieną sudaro 34 177 Eur, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 154 774 Eur. Įsiskolinimai įmonės darbuotojams, susiję su darbo santykiais, sudaro 7 239 Eur. Bendrovė 2015 metais patyrė 37 837 Eur nuostolį. UAB „Simbolita“ nekilnojamojo turto ir transporto priemonių neturi. Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi, įmonės vadovas pranešimą apie inicijuojamą bankroto bylą bei pareiškimą teismui ir pateikiamų prie pareiškimo priedų nuorašus įmonės akcininkams pateikė registruota pašto siunta.

Prašymas tenkintinas, o atsakovei keltina bankroto byla. Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies nuostatas bankroto byla iškeliama, kai yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

Pagal VĮ Registrų centras duomenis UAB „Simbolita“ įregistruota 2007-08-24, bendrovės direktorius – A. G. (b. l. 6-9). Pagal atsakovės direktoriaus pateikto UAB „Simbolita“ 2015 metų balanso duomenis įmonė 2015 metais turto iš viso apskaitė už 48 315 Eur. 2015 metais mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 173 887 Eur, iš kurių per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 173 887 Eur (b. l. 28). Iš 2015 metų pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, jog įmonės grynasis pelnas (nuostoliai) sudarė -32 022 Eur sumą (b. l. 29). Pagal bendrovės 2016 metų balanso duomenis įmonė 2016-01-28 dienai turto iš viso apskaitė už 34 135 Eur, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 154 127 Eur, iš kurių per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 154 127 Eur  (b. l. 43). Iš 2016 metų pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, jog įmonės grynasis pelnas (nuostoliai) sudarė 5 580 Eur sumą (b. l. 44). Iš UAB „Simbolita“ direktoriaus A. G. teismui pateikto kreditorių sąrašo matyti, jog visi bendrovės įsipareigojimai kreditoriams yra pradelsti (b. l. 11-12). VSDFV 2016 m. vasario 25 d. duomenimis įmonėje yra 17 apdraustųjų asmenų (darbuotojų), tačiau privalomi mokėti mokesčiai už juos nėra mokami, įmonė valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui turi 2 786,79 Eur įsiskolinimą (b. l. 64). VMI prie LR FM duomenimis bendrovė 2016 m. vasario 29 d. turi 5 936,59 Eur mokestinę nepriemoką valstybės, savivaldybių biudžetams ir valstybės pinigų fondams (b. l. 65). VĮ Registrų centras duomenimis UAB „Simbolita“ nekilnojamojo turto neturi (b. l. 63). VĮ „Regitra“ duomenimis UAB „Simbolita“ vardu registruotų transporto priemonių nėra (b. l. 66).

Nustačius, kad atsakovė UAB „Simbolita“ neatsiskaito su kreditoriais, laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų, nors įmonėje yra 17 apdraustųjų asmenų (darbuotojų), tačiau valstybinio socialinio draudimo įmokos už juos nėra mokamos, įmonė nekilnojamojo turto neturi, jos vardu registruotų transporto priemonių nėra, pagal pateiktus 2015 ir 2016 metų finansinės atskaitomybės dokumentus atsakovės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai viršija jos turimą turtą, spręstina, jog UAB „Simbolita“ yra nemoki, dėl ko jai keltina bankroto byla Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktų pagrindu. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Byloje administruoti įmonės bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius S. G., kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2, 4 dalys).

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1, 2 ir 4 dalimis, 6 ir 7 dalimis, teismas

 

n u t a r i a :

 

iškelti uždarajai akcinei bendrovei ,,Simbolita“ (įmonės kodas 301063533, buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. Alsėdžių g. 5-40) bankroto bylą.

Paskirti administratoriumi S. G. (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA018).

Uždėti uždarajai akcinei bendrovei ,,Simbolita“ (įmonės kodas 301063533, buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. Alsėdžių g. 5-40) priklausančiam nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditorių reikalavimams pareikšti.

Nustatyti, kad įmonės administracijos vadovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo pateikti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę ir visus dokumentus.

Įpareigoti įmonės administracijos vadovą nedelsiant informuoti apie šią nutartį tas antstolių kontoras, kuriose vykdomi išieškojimai iš uždarosios akcinės bendrovės ,,Simbolita“, jeigu tokie išieškojimai yra vykdomi.

           Apie bankroto bylos iškėlimą pranešti juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ieškovui, atsakovei, administratoriui. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte nustatytus veiksmus, sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

Nutartis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo, jei ji nebus apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šią nutartį priėmusį teismą.

 

Teisėja                                                                                                     Nijolia Indreikienė