Civilinė byla Nr. B2-2437-390/2016

Teisminio proceso Nr. 2-56-3-01018-2016-5

Procesinio sprendimo kategorija: 3.4.2.2;   3.4.2.3

(S)

 

KAUNO APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2016 m. spalio 11 d.

Kaunas

 

Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algimantas Kukalis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovės Lenkijos įmonės Janusz Lewandowski pareiškimą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Diabona“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

 

n u s t a t ė:

 

Kauno apygardos teisme 2016 m. rugpjūčio 17 d. yra priimtas ieškovės Lenkijos įmonės Janusz Lewandowski (toliau – ieškovė) pareiškimas dėl bankroto bylos UAB „Diabona“ iškėlimo. Pareiškime nurodoma, kad UAB „Diabona“ neatsiskaitė ieškovei už krovinio pervežimo paslaugas, liko skolinga 2 250 Eur. Ieškovė kreipėsi į teismą dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų iš atsakovės UAB „Diabona“ priteisimo. Kauno apylinkės teismas 2015 m. vasario 13 d. sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. 2-571-375/2015 priteisė iš UAB „Diabona“ ieškovės naudai 2 313,62 Eur skolos, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-11-21) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 427,01 Eur bylinėjimosi išlaidų. Atsakovė UAB „Diabona“ teismo sprendimo neįvykdė ir su ieškove neatsiskaitė. Ieškovė kreipėsi į antstolio kontorą dėl priverstinio skolos išieškojimo, tačiau teismo sprendimas iki šiol nėra įvykdytas. Atsakovė ilgą laiką neatsiskaito su ieškove, ieškovė neturi galimybės įteikti korespondencijos nei atsakovės buveinės registracijos adresu, nei korespondencijos adresais. Ieškovės nuomone, atsakovė yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla.  

Atsakovei UAB „Diabona“ keltina bankroto byla.

Dėl įmonės nemokumo nustatymo.

Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, jog bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis nustato, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovei UAB „Diabona“ teismo procesiniai dokumentai dėl dokumentų pateikimo siųsti ieškovės nurodytu adresu korespondencijai (duomenys neskelbtini), D.-1388, Vilnius, du kartus grįžo neįteikti. A. K., kuris Juridinių asmenų registre nurodytas kaip atsakovės vadovas nuo 2013 m. gegužės 15 d., teismo siųsti procesiniai dokumentai taip pat grįžo neįteikti. Teismas bankroto bylos iškėlimo klausimą sprendžia tirdamas civilinėje byloje teismo iniciatyva surinktais rašytiniais įrodymais (CPK 179 str. 3 d. ).

VSDFV duomenimis valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui šiai dienai atsakovė nėra skolinga, įmonėje apdraustųjų asmenų nėra. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viešaisiais duomenimis deklaruotų mokesčių mokestinės nepriemokos nėra. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo nustatyta, kad atsakovės vardu registruoto nekilnojamojo turto nėra. Iš VĮ „Regitra“ duomenų nustatyta, kad atsakovės vardu registruotų transporto priemonių nėra. Juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės dokumentai paskutinį kartą buvo teikti už 2012 metus, iš kurių matyti, kad atsakovės turtą 32 032 Lt (kas atitinka 9 277 Eur) sudarė trumpalaikis turtas (25 652 Lt (7 429 Eur) per vienerius metus gautinos sumos ir 5 796 Lt (1 678 Eur) pinigai ir pinigų ekvivalentai), įsipareigojimai sudarė 9 072 Lt (kas atitinka 2 627 Eur). Turto arešto registro išrašo duomenimis nustatyta, kad civilinėje byloje Nr. 2-15712-151/2014 Kauno apylinkės teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones ieškinio reikalavimo ribose, t. y. 2 270 Eur sumai. Byloje nėra jokių duomenų, kurie rodytų atsakovės siekius išlikti aktyviu rinkos dalyviu.  

Taigi, įvertinus visus byloje esančius duomenis, darytina išvada, kad atsakovė UAB „Diabona“ galimai veiklos nevykdo, registruotino turto neturi, nevykdo įsipareigojimų kreditoriams, apdraustųjų asmenų UAB „Diabona“ nėra, dėl ko pripažintina, kad įmonė yra nemoki, nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais, kas sudaro pagrindą iškelti įmonei bankroto bylą (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.).

Administruoti atsakovės UAB „Diabona“ bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius UAB „BANKROTO LYDERIAI“. Paskirta administratoriaus kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.).

Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu,

 

n u t a r i a:

Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Diabona“ (juridinio asmens kodas 302559176, buveinės registracijos adresas Kauno m. sav. Kauno m. Europos pr. 122) bankroto bylą.

Administruoti uždarąją akcinę bendrovę „Diabona“ paskirti bankroto administratorių UAB „BANKROTO LYDERIAI“ (sąrašo Nr. B-JA098, adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Saltoniškių g. 29, el. p. info@bankrotolyderiai.lt).

Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Diabona“ kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo, per kurį uždarosios akcinės bendrovės „Diabona“ vadovas privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

Išaiškinti uždarosios akcinės bendrovės „Diabona“ vadovui, kad jeigu per teismo nustatytą terminą nurodyti dokumentai administratoriui nebus perduoti arba perduoti ne visi dokumentai, teismas gali jam skirti iki 2 896 eurų baudą.

Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Ukmergės g. 222, Vilnius), byloje dalyvaujantiems asmenims ir administratoriui.

Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

Informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

Įsiteisėjusios nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto areštų aktų registrui.

Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus paskyrimo, gali būti apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

 

Teisėjas                                                                       Algimantas Kukalis