Civilinė byla Nr. eB2-950-796/2018

                                                                                   Teisminio proceso Nr. 2-57-3-00031-2018-2

                    Procesinio sprendimo kategorija:

(S)

  3.4.3.4; 3.4.3.5.1; 3.1.18.2.1; 3.1.18.2.3

 

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

 

2018 m. kovo 23 d.

Klaipėda

 

Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Kristina Domarkienė,

rašytinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus (toliau – VSDFV Klaipėdos skyrius) pareiškimą atsakovams V. B. individualiai įmonei „A. M. K“ ir V. B. dėl bankroto bylos iškėlimo,

n u s t a t ė :

 1. 2018-01-19 ieškovė VSDFV Klaipėdos skyrius pateikė pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei V. B. individualiai įmonei „A. M. K“. Nurodė, kad atsakovė nevykdo Lietuvos Respublikos (toliau – LR) valstybinio socialinio draudimo įstatymu nustatytų privalomųjų mokėjimų. Nemoka Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 12 straipsnio 4 dalyje numatytos socialinio draudimo įmokos už šių įmonių savininkus, nuo individualios įmonės įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.
 2. Teigia, jog V. B. IĮ „A. M. K“ Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau - Fondas) biudžetui 2018-01-11 sudarė 2489,01 Eur, iš jų 1123,26 Eur savarankiškai dirbančio asmens valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokų, apskaičiuotų už laikotarpį nuo 2009-01-01 iki 2010-06-30; 1249,17 Eur savarankiškai dirbančio asmens privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokų, apskaičiuotų už laikotarpį nuo 2010-01-01 iki 2014-07-31, 51,50 Eur delspinigių, priskaičiuotų už pavėluotą VSD įmokų už apdraustuosius pervedimą už laikotarpį nuo 2010-02-01 iki 2011-03-30; 65,08 Eur delspinigių, priskaičiuotų už pavėluotą savarankiškai dirbančio asmens PSD įmokų pervedimą už laikotarpį nuo 2010-02-01 iki 2015-01-27.
 3. Atsakovė atsiliepimo į gautą pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo nepateikė, teismo įpareigojimų neįvykdė. Procesiniai dokumentai atsakovei V. B. IĮ „A. M. K“ įteikti CPK 123 str. 4 d. nuostatomis, dokumentus išsiunčiant atsakovės buveinės adresu (duomenys neskelbtini), atsakovui V. B. procesiniai dokumentai įteikti viešo apskelbimo būdu, apie paskirtą teismo posėdį paskelbta CPK 133 str. 3 d. nustatyta tvarka.

Pareiškimas iškelti bankroto bylą tenkintinas.

 1. Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 9 str. 7 d. nurodyti bankroto bylos iškėlimo pagrindai: 1) įmonė yra nemoki; 2) įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 3) įmonė viešai paskelbė ar kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p. numato, kad bankroto byla keliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas.
 2. Iš byloje pateiktų VĮ Registrų centro ir Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro 2018-01-09 duomenų nustatyta, kad V. B. IĮ „A. M. K“ vardu registruoto turto nėra. Remiantis VĮ „Regitra“ 2018-01-09 duomenimis, V. B. IĮ „A. M. K“ vardu registruota viena transporto priemonė TAURAS, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), kurios būsena „išregistruota“.
 3. Remiantis 2017-11-29 VĮ Registrų centro duomenimis, V. B. IĮ „A. M. K“ Registro tvarkytojui nėra pateikusi metinės finansinės atskaitomybės dokumentų.
 4. Nuo 2009-09-23 į atsakovo turimas sąskaitas kredito įstaigose pateikti Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus mokėjimo nurodymai bei 2016-02-29 per Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą pateikti Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus mokėjimo nurodymai nėra įvykdyti.
 5. Pagal LR juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo su istorija 2017-11-29 duomenis V. B. IĮ „A. M. K“ savininkas nuo pat bendrijos įregistravimo dienos, t.y. 2004-05-06 buvo V. B.. Jisai taip pat nuo 2014-05-06 iki 2014-08-18 buvo įmonės vadovas, o nuo 2014-08-18 likvidatorius.
 6. Remiantis Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro 2018-01-11 duomenimis, įmonėje apdraustųjų nėra nuo 2009-09-01.
 7. Atsiliepimo į ieškinį atsakovai nepateikė, tokie atsakovų veiksmai liudija, jog jie nėra suinteresuoti savo teisių gynimu. Duomenų, jog atsakovai veda derybas su kreditoriais ir (ar) yra susitarę su ieškove ir (ar) kitais įmonės kreditoriais dėl skolų mokėjimo atidėjimo ir pan., byloje nepateikta. Įvertinęs anksčiau nurodytas aplinkybes teismas sutinka su ieškovės argumentais, kad atsakovė V. B. IĮ „A. M. K“ yra nemoki. Todėl atsakovei keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.).

Dėl bankroto administratoriaus skyrimo

 1. Iškėlus bankroto bylą, įmonei skirtinas bankroto administratorius (ĮBĮ 10 str. 4 d. 1 p.). Atsakovės administratoriumi skirtinas J. G. (sąrašo eilės (duomenys neskelbtini)). Pažymėtina, kad bankroto administratorius nagrinėjamoje byloje atrinktas vadovaujantis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis, patvirtintomis LR Vyriausybės 2014-07-09 nutarimu Nr. 647. Šio administratoriaus skyrimas bankroto administratoriumi nepažeis tiek įmonės, tiek kitų kreditorių interesų, atitinka sąžiningumo ir protingumo principus (ĮBĮ 11 str. 1 d.).

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

n u t a r i a:

 1. Atsakovei V. B. individualiai įmonei „A. M. K“, juridinio asmens kodas (duomenys neskelbtini), buveinės adresas (duomenys neskelbtini), iškelti bankroto bylą.
 2. Bankrutuojančios V. B. individualios įmonės „A. M. K“ administratoriumi paskirti J. G. (sąrašo eilės (duomenys neskelbtini)).
 3. Areštuoti V. B. individualios įmonės „A. M. K“, juridinio asmens kodas (duomenys neskelbtini), buveinės adresas (duomenys neskelbtini), nuosavybės teise priklausančius kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus bei kitą turtą, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą, taip pat sustabdyti visas pas antstolius esančias vykdomąsias bylas, kuriose iš įmonės ar jos savininko vykdomas išieškojimas, iki įsiteisės nutartis iškelti V. B. individualiai įmonei „A. M. K“ bankroto bylą.
 4. Nustatyti, kad bankrutuojančios V. B. individualios įmonės „A. M. K“, kreditoriai turi teisę pareikšti savo finansinius reikalavimus administratoriui J. G. per 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, o pirmąjį kreditorių susirinkimą administratoriui pavesti sušaukti per 30 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos.
 5. Įpareigoti bankrutuojančios V. B. individualios įmonės „A. M. K“ valdymo organus per 10 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus, o administratorių įpareigoti perimti visus dokumentus ir perduodamą turtą.
 6. Įpareigoti bankrutuojančios V. B. individualios įmonės „A. M. K“ administratorių J. G. atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte bei 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus, kartu sudarant galimybę bankroto administratoriui teisme gauti bankroto bylos duomenis pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 9 p.
 7. Įpareigoti bankrutuojančios V. B. individualios įmonės „A. M. K“ administratorių, gavus duomenis apie antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš atsakovės, apie atsakovei iškeltas civilines, baudžiamąsias bylas, atliekamus ikiteisminius tyrimus, nedelsiant apie tai informuoti teismą raštu.

Neįsiteisėjusios nutarties kopijas išsiųsti šalims, paskirtajai administratorei, Turto areštų aktų registrui, Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Nutartį per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos galima apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos apygardos teismą.

 

 

 

 

Teisėja                                                                                               Kristina Domarkienė