Civilinė byla Nr. eB2-1603-459/2016

                                             Teisminio proceso Nr. 2-57-3-00665-2016-3

                                                                        Procesinio sprendimo kategorija:

(S)

      3.1.18.1.; 3.2.7.1.; 3.2.7.2.; 3.2.7.3.;

      3.4.2.2.; 3.4.2.3.;                    

 

 

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

 

2016 m. lapkričio 4 d.

   Klaipėda

 

 

Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja R. A., rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus pareiškimą atsakovei UAB „Centena“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

 

n u s t a t ė :

 

Klaipėdos apygardos teisme 2016-09-14 gautas ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Centena“. Pareiškėjas nurodė, kad turi pagrindo manyti, jog UAB „Centena“ yra nemoki, nes jos įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2016-09-05 sudarė 5780,46 Eur, iš jų 5538,42 Eur valstybinio socialinio draudimo įmokų ir 242,04 Eur delspinigių. Remiantis Lietuvos Respublikos Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro, VĮ Registrų centro, VĮ „Regitra“ 2016-09-05 duomenimis, UAB „Centena“ vardu registruoto turto nėra. Remiantis VĮ Registrų centrui pateikto 2013 m. balanso duomenimis, UAB „Centena“ turtas sudarė 10 000,00 Lt/ 2896,20 Eur, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai - 0,00 Lt/ 0,00 Eur. Tačiau bendrovė finansinės atskaitomybės dokumentų VĮ Registrų centrui  už 2014-2015 m. nėra pateikusi, todėl mano, kad 2013 m. balanso duomenys neatitinka realios bendrovės finansinės padėties. Nuo 2015-10-22 į atsakovo turimas sąskaitas kredito įstaigose pateikti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus mokėjimo nurodymai iki šiol nėra įvykdyti. Pats atsakovas paskutinį kartą  2015-08-17 sumokėjo 424,45 Eur įmokų. Remiantis Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro 2016-09-05 duomenimis, UAB „Centena“ yra 1 apdraustasis.

Atsakovė UAB „Centena“ direktorius per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į pareiškimą. Procesiniai dokumentai įteikti CPK 123 str. 4 d. numatyta tvarka.

                     Pareiškimas iškelti bankroto bylą tenkintinas (LR CPK 177, 185 str.).

Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas numato, kad bankroto byla keliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. To paties įstatymo 2 straipsnio 8 punkte nurodyta, kad įmonės nemokumas – Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

Įvertinus bylos medžiagą darytina išvada, kad egzistuoja teisinės prielaidos iškelti atsakovei bankroto bylą. Visų pirma, teisiškai reikšminga aplinkybė yra ta, jog atsakovė savo mokumo neįrodinėja.

Iš į bylą pateiktų dokumentų nustatyta, jog UAB „Centena“ įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2016-09-05 sudarė 5780,46 Eur, iš jų 5538,42 Eur valstybinio socialinio draudimo įmokų ir 242,04 Eur delspinigių. Remiantis Lietuvos Respublikos Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro, VĮ Registrų centro, VĮ „Regitra“ 2016-09-05 duomenimis, UAB „Centena“ vardu registruoto turto nėra. Remiantis VĮ Registrų centrui pateikto 2013 m. balanso duomenimis, UAB „Centena“ turtas sudarė 10 000,00 Lt/ 2896,20 Eur (trumpalaikis turtas - pinigai ir pinigų ekvivalentai), mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 0,00 Lt/ 0,00 Eur. Bendrovė finansinės atskaitomybės dokumentų VĮ Registrų centrui už 2014-2015 m. nėra pateikusi, todėl manytina, kad nepaneigta, jog 2013 m. balanso duomenys galimai neatitinka realios bendrovės finansinės padėties. Nuo 2015-10-22 į atsakovo turimas sąskaitas kredito įstaigose pateikti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus mokėjimo nurodymai iki šiol nėra įvykdyti. Pats atsakovas paskutinį kartą 2015-08-17 sumokėjo 424,45 Eur įmokų. Remiantis Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro 2016-09-05 duomenimis, UAB „Centena“ yra tik 1 apdraustasis. Remiantis Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre 2016-09-05 esančiais Mokesčių mokėtojų registro duomenimis, UAB „Centena“ vadovas nuo 2016-02-01 ir akcininkas nuo 2016-02-02 yra V. Š..  Nustatyta, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus 2016-04-27 raštas Nr. IB-144 „Dėl pranešimo apie ketinimą kreiptis į teismą dėl UAB „Centena“ bankroto bylos iškėlimo“ dėl 4654,13 Eur įsiskolinimo Fondo biudžetui sumokėjimo, UAB „Centena“ vadovui V. Š., įteiktas 2016-07-18 jam atvykus į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrių, tačiau skola iki šiol nesimokėta.

Įvertinus byloje esančių įrodymų visumą akivaizdu, jog duomenų, kad atsakovė dar vykdo realią veiklą nėra, skolų kreditoriams, tame tarpe ir pareiškėjai, nemoka, todėl yra pagrindas daryti išvadą, jog įmonė pajamų negauna, neturi galimybių atsiskaityti su kreditoriais ir yra nemoki. Esant nustatytoms aplinkybėms ir įrodymams atsakovei iškeltina bankroto byla (LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., 4 str. 1-3 p., 5 str. 1 d. 1 p., 9 str. 5 d. 1 p., 10 str.).

Administratorių atrankos sistema atrinko administratoriumi R. J., todėl ji skirtina bankrutuojančios UAB „Centena“ administratoriumi (Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 2 d.).

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 291 straipsniais, teismas

 

n u t a r i a :

 

1. Iškelti UAB „Centena“, juridinio asmens kodas (duomenys neskelbtini), registruotai adresu (duomenys neskelbtini), bankroto bylą.

2. Paskirti bankrutuojančios UAB „Centena“ bankroto administratoriumi R. J. (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA309).

3. Įpareigoti UAB „Centena“ direktorių per 15 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratoriui įmonės dokumentus, antspaudą bei įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, o administratorių įpareigoti perimti visus dokumentus ir perduodamą turtą. Išaiškinti, kad asmeniui už nustatyto įpareigojimo nevykdymą arba asmeniui trukdžiusiam administratoriui atlikti šiame punkte nurodytus veiksmus gali būti skirta bauda iki 2 896 eurų.

4. Nustatyti, kad UAB „Centena“ kreditoriai turi teisę pareikšti savo finansinius reikalavimus administratorei per 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, o pirmąjį kreditorių susirinkimą įpareigoti įmonės administratorių sušaukti ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

     5. Įpareigoti UAB „Centena“ administratorių R. J. atlikti ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose bei 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus kartu sudarant galimybę bankroto administratoriui teisme gauti bankroto bylos duomenis pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 9 p.

6. Apie iškeltą įmonei bankroto bylą informuoti įmonės buveinės vietos teismą, prokuratūrą ir antstolių kontoras.

7. Areštuoti UAB „Centena“, juridinio asmens kodas (duomenys neskelbtini), registruotai adresu (duomenys neskelbtini), turtą. Sustabdyti bet kokius priverstinio skolų išieškojimo ar mokėjimo veiksmus, iki įsiteisės teismo nutartis iškelti bankroto bylą ir bankroto administratorius perims įmonės turtą ir dokumentus. Laikinosios apsaugos priemonės taikomos visų UAB „Centena“ kreditorių reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ir galioja iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo. Išaiškinti atsakovei, kad ji atsako už nustatytų apribojimų pažeidimą nuo nutarties įregistravimo turto arešto aktų registre momento.

Nutartį dalyje dėl arešto pavesti vykdyti skubiai antstoliams Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

  Neįsiteisėjusios nutarties kopijas išsiųsti šalims, paskirtajam administratoriui, Turto areštų aktų registro tvarkytojui, Juridinių asmenų registrui ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai.

Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

 

 

Teisėja                                                                                                                     Raimonda Andrulienė