Civilinė byla Nr. eB2-332-252-2019 

                                          Teisminio proceso Nr. 2-59-3-00022-2019-5                                          Procesinio sprendimo kategorija:

 (S)

                                              3.4.3.4.; 3.4.3.5.; 3.4.3.5.1.

                                                                                                  

                                                             img1

   

                            PANEVĖŽIO APYGARDOS TEISMAS

                                                    N U T A R T I S

                 LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

                                 2019 m. vasario 12 d.

                                   Panevėžys

 

 

Panevėžio apygardos teismo teisėja Nijolė Danguolė Smetonienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo VSDFV Panevėžio skyriaus pareiškimą atsakovei O. K. įmonei, O. K. dėl bankroto bylos iškėlimo ir,

 

n u s t a t ė:

 

ieškovas prašo atsakovei iškelti bankroto bylą. Nurodo, kad atsakovė nemoka privalomų mokesčių į socialinio draudimo biudžetą. Skola 2019-01-06 yra 3814,96 Eur. Atsakovė buvo įspėta apie skolos padengimą ir ketinimą kreiptis į teismą. Pranešimas atsakovei įteiktas ĮBĮ 6 str. 2 d pagrindu.  

Atsakovė teismui nepateikė jokių duomenų apie įmonę, procesiniai dokumentai atsakovei įteikti CPK 123 str. 4 d. pagrindu.

O. K. įmonei keltina bankroto byla, nes yra pagrindas teigti, kad įmonė yra nemoki. Iš viešai prieinamų duomenų matyti, kad įmonė nekilnojamojo turto neturi, taip pat neturi įmonės vardu registruotų transporto priemonių. Įmonės savininko vardu taip pat nėra registruotino turto. Įmonės skolos yra ieškovui, todėl nėra pagrindo abejoti ieškovo teiginiais, kad įmonė yra nemoki.

 LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. įmonės nemokumą apibrėžia, kaip įmonės būseną, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. LR Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 1 p. nustato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą, o 2 p. nustato, kad kai įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui, kad negali atsiskaityti ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

              Nagrinėjamojoje byloje atsakovės O. K. įmonės nemokumą patvirtina ieškovo ieškinyje teismui nurodytos aplinkybės apie tai, kad įmonė nemoka privalomų mokesčių į socialinio draudimo biudžetą bei kitų mokesčių į valstybės biudžetą, įmonė nepateikė duomenų apie tai, kad įmonė vykdytų kokią nors veiklą ir dengtų įsiskolinimą ieškovui.

Iš nurodytų aplinkybių nustatyta, kad O. K. įmonė dėl nemokumo neatsiskaito pilnai su ieškovu ir darytina pagrįsta išvada, kad O. K. įmonė  dėl nemokumo negali ir negalės įvykdyti visų savo įsipareigojimų kreditoriams, todėl yra pagrindas jai iškelti bankroto bylą (LR ĮBĮ 9 str. 5 d. 1, 2 p.). Nenustatyta pagrindų, dėl kurių bankroto bylą atsisakytina iškelti (LR ĮBĮ 10 str.3 d.).

Teikti administravimo paslaugas atrinktas administratorius N. L. turintis teisę ir galintis teikti bankroto administravimo paslaugas atsakovei (ĮBĮ 11 str.1 d., 4 d., b.l. 12-14).

ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p. pagrindu taikytinos laikinosios apsaugos O. K. įmonės nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiui materialiam turtui –areštas.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 2 str., 9 str. 5 d. 1 p., 10 str. 1 d., 4 d., Civilinio proceso kodekso 290-291 str. str.,

 

n u t a r i a :

 

atsakovei O. K. įmonei  (į.k. (duomenys neskelbtini), buveinė (duomenys neskelbtini))  iškelti bankroto bylą.

Bankrutuojančios įmonės administratoriumi skirti N. L. (sąrašo eilės Nr. (duomenys neskelbtini)).

Taikyti laikinąsias apsaugos priemones O. K. įmonei, į.k. (duomenys neskelbtini), buveinė (duomenys neskelbtini) m. nekilnojamojo turto ir kito materialaus turto areštą , galiojantį iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

Nustatyti įmonės savininkui O. K., a.k. (duomenys neskelbtini) gyv. (duomenys neskelbtini) 10 dienų laikotarpį nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, visus įmonės dokumentus bei viso turimo turto sąrašą.

Nustatyti kreditoriams 30 dienų terminą nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pareikšti bankrutuojančiai įmonei savo finansinius reikalavimus.

Pranešti Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmams, kad civilinės bylos, kai iki nutarties skirti nagrinėti bylą, kuriose O. K. įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, teismo posėdyje priėmimo paaiškėja yra sustabdytinos ir perduotinos Panevėžio apygardos teismui prijungimui prie bankroto bylos.

Pranešti Panevėžio apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, Panevėžio apygardos prokuratūrai, Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmams, kad jeigu baudžiamosiose bylose yra pareikšti O. K. įmonei kreditorių civiliniai ieškiniai arba areštuotas bendrovės turtas, visi su pareikštais ieškiniais ar areštuotu turtu susiję dokumentai perduotini Panevėžio apygardos teismui prijungimui prie bankroto bylos.

Pranešti Panevėžio miesto ir rajono teritoriją aptarnaujančioms antstolių kontoroms, kad visi vykdomieji dokumentai dėl išieškojimo iš bankrutuojančios įmonės ar dėl jos turto arešto ne vėliau kaip per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, perduotini Panevėžio apygardos teismui.

Bankrutuojančios įmonės administratoriui pavesti atlikti šiuos veiksmus:

apie iškeltą bankroto bylą O. K. įmonei ne vėliau kaip kitą dieną raštu pranešti VĮ Registrų centras ir Vyriausybės įgaliotai institucijai, nurodytai ĮBĮ 11 str. 12 d.;

per 10 d. nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, apie įmonei iškeltą bankroto bylą pranešti raštu įmonės kreditoriams, visiems asmenims išsinuomojusiems, pasiskolinusiems, saugantiems arba kitais pagrindais naudojantiems, ar valdantiems įmonės turtą, mokesčių, privalomojo socialinio draudimo bei privalomojo sveikatos draudimo administratoriams, kredito įstaigoms bei draudimo įmonėms, aptarnaujančioms įmonę, t.y. visiems Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p. nurodytiems asmenims;

per 30 d. nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį bankrutuojančios O. K. įmonės kreditorių susirinkimą;

Nutarčiai įsiteisėjus, visus areštus, uždėtus O. K. įmonės turtui, piniginėms lėšoms bankuose panaikinti.

Nutartis per 10 d. nuo priėmimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui paduodant skundą Panevėžio apygardos teismui.

 

Teisėja   Nijolė Danguolė Smetonienė