Civilinė byla Nr. eB2-998-730/2018

Teisminio proceso Nr. 2-57-3-00068-2018-2

     Procesinio sprendimo kategorijos: 3.4.3.2;

(S)

3.4.3.2.1; 3.4.3.2.1.3; 3.4.3.2.2; 3.4.3.4;      3.4.3.5; 3.4.3.5.1

 

                                          KLAIPĖDOS  APYGARDOS  TEISMAS

 

                            NUTARTIS

 

                                                                  2018 m. balandžio 3 d.

       Klaipėda

 

 

Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erinija Kazlauskienė,

           rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje civilinėje byloje pagal  ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei  „Dalikta“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

 

n u s t a t ė :

               

byloje buvo nagrinėjamas ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos reikalavimas  iškelti atsakovei bankroto bylą. Ieškovė reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, jog atsakovės įsiskolinimas valstybės biudžetui susidarė už mokestinį laikotarpį nuo 2006 metų. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nuostatomis, ieškovė nuo 2006 m. lapkričio mėn. vykdė mokestinės nepriemokos išieškojimą, mokestinė nepriemoka nėra išieškota. VĮ „Registrų centras“ ir VĮ „Regitra“ duomenimis, atsakovės vardu registruoto kilnojamojo ir nekilnojamojo turto nėra. Atsakovė VĮ Registrų centro duomenimis nėra teikusi finansinės atskaitomybės (Juridinių asmenų balanso). Vadovaujantis ĮBĮ 2 straipsnio  8 dalimi, 5 straipsnio, 6 straipsnio 2 dalies nuostatomis, ieškovė 2017 m. rugsėjo 26 d. raštu Nr.(23.31-08-3-5)-RNA-29610 atsakovės adresu pateikė pranešimą apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo Pranešimo įteikti nepavyko ir siunta gražinta siuntėjui. Vadovaujantis ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalies nuostatomis, atsakovei 2017 m. lapkričio 21 d. registruotu laišku išsiųstas pakartotinis Pranešimas Nr. (23.1-08)-RNA-35461 dėl ketinimo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Ieškovė įvykdė visas ĮBĮ numatytas sąlygas, kuriomis buvo siekiama informuoti atsakovę apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Pranešimuose ieškovė įspėjo, kad atsakovei per 30 dienų nuo pranešimo gavimo dienos nesumokėjus mokestinės nepriemokos, pateiks teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovė atsakymo į pranešimą nepateikė. Iki nurodyto termino atsakovė į valstybės biudžeto surenkamąją sąskaitą nieko nesumokėjo. Ieškovės turimais 2018 m. vasario 6 d. apskaitos duomenimis, atsakovės skola biudžetui sudaro 6 731,34 EUR: 4 207,56 EUR pridėtinės vertės mokesčio, 864,81 EUR pridėtinės vertės mokesčio delspinigių, 1 586,54 EUR pridėtinės vertės mokesčio baudą, 72,43 EUR pagal Lietuvos institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus.  Ieškovės nuomone, atsakovė yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla.

 

Ieškinys tenkintinas

 

Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje numatyti pagrindai bankroto bylai iškelti: 1) įmonė yra nemoki; 2) įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 3) įmonė viešai paskelbė ar kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 punkte numatyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

Teismas atsakovei nustatė terminą atsiliepimui, bankroto bylai nagrinėti reikalingiems finansinės atskaitomybės dokumentams pateikti, tačiau  atsiliepimas ir finansinės atskaitomybės dokumentai teismo nustatytu terminu nebuvo pateikti. Teismo procesiniai dokumentai atsakovei įteikti CPK nustatyta tvarka. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teismas sprendžia, jog nesant galimybės gauti papildomų dokumentų apie atsakovės finansinę būklę, klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo  atsakovei spręstinas vadovaujantis  ieškovės pateiktais ir teismo savo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais.

Įvertinus byloje esančių įrodymų visumą, nustatyta, kad atsakovė įregistruota Juridinių asmenų registre nuo 1999 m. liepos 28 d. Valstybės įmonės Registrų centras duomenimis, atsakovė registruotino nekilnojamojo turto, neturi. Atsakovės vardu Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre transporto priemonės šiuo metu neįregistruotos. Byloje nėra duomenų apie kitokį atsakovei realiai  nuosavybės teise priklausantį turtą. Duomenų apie atsakovės Juridinių asmenų registre įregistruotą vykdomą veiklą nėra. Byloje esančiais duomenimis, atsakovė dirbančių darbuotojų neturi. Atsakovės įsiskolinimas ieškovei jos pateiktais duomenimis, sudaro 6 731,34 EUR. Atsakovė įstatymų nustatyta tvarka finansinės atskaitomybės dokumentų Juridinių asmenų registrui jos įregistravimo laikotarpiu neteikė. Esant tokioms aplinkybėms, vertinant, jog atsakovė ilgą laiką nevykdo įsipareigojimų ieškovei, nėra duomenų apie realiai esamą atsakovės turtą, nesant kitų duomenų apie atsakovės pradelstus įsipareigojimus, yra pagrindas pripažinti, kad šiuo metu pradelsti atsakovės  įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) yra 6 731,34 EUR ir akivaizdžiai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Todėl yra pagrindas išvadai padaryti, kad  atsakovė veiklos nevykdo, nevykdo įsipareigojimų ir yra nemoki (Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 punktas),  todėl yra pagrindas atsakovei iškelti bankroto bylą   (Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1 dalies nuostatas,  įmonės bankroto administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka. Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalies redakcija, įsigaliojusia nuo 2015 m. sausio 1 d., bankroto administratoriaus kandidatūra iš asmenų, įrašytų į asmenų, teikiančių įmonių bankroto paslaugas sąrašo, parinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės 2014 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 647 patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Atsakovės bankroto administratoriumi skirtina uždaroji akcinė bendrovė „Lideres“, sąrašo eilės Nr.: B-JA147.

Byloje šiuo metu nėra duomenų apie atsakovės atžvilgiu nagrinėjamas civilines, baudžiamąsias  bylas, atliekamus ikiteisminius tyrimus, vykdomus išieškojimus.

Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis CPK 290–291 straipsniais,

 

n u t a r i a :

 

1. iškelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei  „Dalikta“, įmonės kodas 135502782, buveinės adresas Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Minijos g.169I, bankroto bylą.

  2. Bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Dalikta“ bankroto administratoriumi paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Lideres“, sąrašo eilės Nr.: B-JA147, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Rinktinės g. 55-24, tel. (8 5) 2102080, 8 687 13087, el. p. Lideres@administratoriai.lt.

3. Pranešti apie iškeltą bankroto bylą ne vėliau kaip kitą darbo dieną, išsiunčiant neįsiteisėjusios nutarties patvirtintą kopiją, Juridinių asmenų registrui, šalims, paskirtam bankroto administratoriui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos. Taip pat išsiųsti neįsiteisėjusios nutarties patvirtintą kopiją Turto areštų aktų registro tvarkytojui.

4. Pavesti bankroto administratoriui atlikti kitus veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose bei 7 dalies 8 punkte, kartu sudarant galimybę bankroto administratoriui teisme gauti bankroto bylos duomenis pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 9 punktą.

5. Įpareigoti bankroto administratorių gavus duomenis apie antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš  atsakovės, apie atsakovės atžvilgiu nagrinėjamas civilines, baudžiamąsias  bylas, atliekamus ikiteisminius tyrimus, nedelsiant apie tai informuoti teismą raštu.

6. Areštuoti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Dalikta“, įmonės kodas 135502782, buveinės adresas Klaipėdos m. sav., Klaipėdos m., Minijos g.169I, nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą, taip pat sustabdyti visas pas antstolius esančias vykdomąsias bylas, kuriose iš  atsakovės uždarosios akcinės bendrovės  „Dalikta“, vykdomas išieškojimas, iki įsiteisės nutartis iškelti atsakovei bankroto bylą. Nutarties vykdymą dėl atsakovės uždarosios akcinės bendrovės  „Dalikta“ turto arešto pavesti ieškovės pasirinktiems antstoliams CPK nustatyta tvarka ir vykdyti skubiai.

7. Nustatyti, kad atsakovės uždarosios akcinės bendrovės  „Dalikta“  kreditoriai turi teisę pareikšti savo finansinius reikalavimus bankroto administratoriui per 30 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, o pirmąjį kreditorių susirinkimą bankroto administratoriui pavesti sušaukti per 15 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

8. Nustatyti, kad atsakovės  uždarosios akcinės bendrovės  „Dalikta“ valdymo organai (administracijos vadovas) privalo perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per 10 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

9. Išaiškinti, kad jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui turtą ir visus dokumentus, turto ir dokumentų neperduoda arba perduoda ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas arba teisėjas gali skirti jam iki 2 896 eurų baudą. Taip pat teismas gali apriboti asmens teisę nuo 3 iki 5 metų eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas, jeigu šis asmuo po nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo neperdavė turto ir (ar) dokumentų, vengia pateikti bankroto procesui reikalingą informaciją ar kitaip trukdo procedūroms.

Nutartis dalyje dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Nutarties dalis dėl bankroto administratoriaus paskyrimo yra neskundžiama.

 

Teisėja                                                                                                                                                          Erinija Kazlauskienė