Civilinė byla Nr. e2S-1258-653/2019

Teisminio proceso Nr. 2-68-3-35948-2018-9

Procesinio sprendimo kategorijos: 3.2.9.12; 3.3.2.5; 3.4.3.11

(S)

img1 

 

VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

 

2019 m. rugpjūčio 12 d.

Vilnius

 

Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina,

teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantės (ieškovės) uždarosios akcinės bendrovės „Finansų bitė verslui“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gegužės 30 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Finansų bitė verslui“ ieškinį atsakovams bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Dairana“ ir A. A. dėl skolos priteisimo.

 

Teismas, išnagrinėjęs bylą,

 

n u s t a t ė :

 

I. Ginčo esmė

 

1.       Ieškovė UAB „Finansų bitė verslui“ ieškiniu (e. b. l. 1–4, 82–83) prašė teismo iš atsakovo A. A. priteisti 6 050,28 Eur skolą ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo 6 050,28 Eur sumos, skaičiuojamas nuo kreipimosi į teismą dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 100 Eur bylinėjimosi išlaidų.

2.       Ieškinyje nurodo, jog bylos nagrinėjimo metu BUAB „Dairana“ buvo iškelta bankroto byla, o 2019-03-06 buvo patvirtintas UAB „Finansų bitė verslui“ 6 050,28 Eur kreditorinis reikalavimas. Įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl UAB „Finansų bitė verslui“ kreditorinio reikalavimo patvirtinimo BUAB „Dairana“ bankroto byloje, už BUAB „Dairana“ skolos grąžinimą garantavęs A. A. yra atsakingas už tokio pat dydžio sumos grąžinimą, kuri yra lygi ieškovo kreditorinio reikalavimo patvirtinto BUAB „Dairana“ bankroto byloje sumai – 6 050,28 Eur. BUAB „Dairana“ bankroto administratorius informavo ir pateikė ieškovei duomenis, patvirtinančius, kad BUAB „Dairana“ bankroto byloje lėšų užteks tik administravimo išlaidoms padengti, o trečios eilės UAB „Finansų bitė verslui“ kreditoriniam reikalavimo patenkinimui lėšų neliks. Todėl ieškovė daro išvadą, kad ji turi reikalavimo teisę į A. A., kuris išdavė garantiją, užtikrinančią paskolos, išduotos BUAB „Dairana“, grąžinimą.

 

3.       Atsakovė  BUAB „Dairana“ atsiliepime į ieškinį (e. b. l. 63) nurodė, kad sutinka su ieškovo reikalavimu, taip pat nurodė, kad šio kreditoriaus reikalavimas bus įtrauktas į bankrutuojančios BUAB „Dairana“ kreditorių sąrašą.

 

II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

 

4.       Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019-05-30 nutartimi (e. b. l. 156–158) ieškovės ieškinį paliko nenagrinėtu, taip pat priteisė ieškovei sumokėtą žyminį mokestį bei valstybei iš ieškovės patirtas pašto išlaidas.

5.       Teismas bylos duomenimis nustatė, kad ieškovė ir BUAB „Dairana“ 2017-04-24 pasirašė Paskolos sutartį dėl naudojimosi portalu, kuria ieškovė suteikė BUAB „Dairana“ 8 000 Eur paskolą. BUAB „Dairana“ įsipareigojimų UAB „Finansų bitė verslui“ pagal Paskolos sutartį įvykdymas buvo užtikrintas 2017-04-24 A. A. garantija. BUAB „Dairana“ savo įsipareigojimų pagal paskolos sutartį nevykdė ir suteiktos paskolos negrąžino. Šiaulių apygardos teismo 2019-03-06 nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-348-357/2019 patvirtinti bankrutuojančios UAB „Dairana“ kreditorių finansiniai reikalavimai, kurių trečiosios eilės kreditoriumi nurodytas UAB „Finansų bitė verslui“, t. y. ieškovė, kurios kreditorinis reikalavimas yra 6 050,28 Eur.

6.       Teismas, įvertinęs Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.90, 6.245 str. 5 d. įtvirtintą teisinį reglamentavimą, nustatė, jog pagrindinis skolininkas skolą pripažįsta, o ieškovės nurodyti argumentai, kad bankrutuojančios įmonės turto neužteks trečios eilės kreditorių reikalavimams patenkinti, nėra pagrindas reikšti reikalavimą subsidiariam skolininkui, iki nebus nustatyta bankroto byloje, kad lėšų patenkinti ieškovo reikalavimus, neužtenka, tik tada ieškovui atsiras teisė reikšti reikalavimą subsidiariam skolininkui. Teismas konstatavo, jog ieškovės reikalavimas pažeidžia CK 6.245 str. 5 d. nuostatas, todėl ieškinys paliekamas nenagrinėtu Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 296 str. 1 d. 12 p. pagrindu.

 

III. Atskirojo skundo argumentai

 

7.       Apeliantė (ieškovė) UAB „Finansų bitė verslui“ atskiruoju skundu (e. b. l. 166–169) prašo teismo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-05-30 nutartį civilinėje byloje ir grąžinti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios informacijos teismui.

8.       Atskirajame skunde nurodoma, kad skundžiama teismo nutartis priimta neišsiaiškinus faktinių aplinkybių, pažeidus procesines ir materialinės teisės normas. Teigia, jog teismas, nurodydamas, jog ieškinys paliekamas nenagrinėtu, privalėjo nurodyti ir konkrečią CPK ar CK normą, kuri būtų suteikusi teisę teismui palikti apeliantės ieškinį nenagrinėtu. Teismas netinkamai aiškino CK 6.290 str. normą bei nepagrįstai nurodė, kad šioje proceso stadijoje ieškovė neturi teisės reikalauti, kad garantas įvykdytų savo prievolę.

9.       Teigia, jog teismas, nustatęs, kad UAB „Dairana“ yra iškelta bankroto byla, turėjo pripažinti, kad BUAB „Dairana“ yra nemoki ir apeliantė turi teisę gauti savo reikalavimo patenkinimą iš garanto, t. y. A. A.. Tai, kad ieškovės kreditorinis reikalavimas buvo patvirtintas bankroto byloje, patvirtina, jog apeliantė buvo pareiškusi reikalavimą pagrindiniam skolininkui atlyginti nuostolius ir šis jų neatlygino. Teismas, nurodęs, kad vien dėl to, kad BUAB „Dairana“ skolą pripažįsta (nors jos ir neatlygina), dėl ko apeliantė neturi teisės gauti savo reikalavimo patenkinimo iš garanto, nepagrįstai suformavo praktiką, jog pagrindiniam skolininkui užtenka tik pripažinti kreditoriaus reikalavimą, bet jo nevykdyti, dėl ko kreditorius praranda teisę gauti savo reikalavimo patenkinimą iš garanto.

10.       Teismas, aiškindamas CK 6.245 str. 5 d., jį netinkamai interpretavo, nurodydamas, jog kreditorius neturi teisės reikalauti nuostolių atlyginimo iš subsidiariai atsakingo asmens, kai skolininkas nors ir neatlygina nuostolių, bet juos ir pripažįsta. Tuo atveju, jei teismas pripažintų tinkamą CK 6.245 str. 5 d. taikymą, nurodo, kad byloje surinkti įrodymai patvirtina, jog BUAB „Dairana“ neturi jokio turto, į kurį savo reikalavimo patenkinimą galėtų nukreipti apeliantė. Šiaulių apygardos teismo 2019-05-13 sprendimu pripažinta, jog                   BUAB „Dairana“ veikla pasibaigė, kas tik patvirtina, jog įmonė jokių nuostolių neatlygino, nors juos ir pripažino.

11.       Nurodo, kad teismas netinkamai įvertino 2017-04-24 A. A. garantijos turinį ir aplinkybes, kadangi A. A. įsipareigojo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, be jokių išlygų, sąlygų ar prieštaravimų sumokėti apeliantei reikalaujamą sumą tuo atveju, jeigu BUAB „Dairana“ nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo savo įsipareigojimus. Apeliantė ir A. A. taip pat susitarė, kad bus laikoma, jog BUAB „Dairana“ nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo savo įsipareigojimus, jeigu pažeidė su apeliante pasirašyta sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir per 10 (dešimt) dienų nuo pareikalavimo tokio pažeidimo nepašalina. BUAB „Dairana“ pažeidė prisiimtus įsipareigojimus ir nei per 10 dienų, nei vėliau jų nepašalino bei skolos apeliantei negrąžino. Tai reiškia, jog apeliantė įgijo teisę gauti savo reikalavimo patenkinimą iš A. A.. Teismas taip pat neišsiaiškino ir CK 6.90 str. 3 d.

 

12.       Atsakovai BUAB „Dairana“ ir A. A. atsiliepimo į atskirąjį skundą teismui nepateikė.

 

                IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir motyvai

 

13.       Atskirasis skundas tenkintinas.

14.       Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.).

15.       Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria teismas ieškovės ieškinį paliko nenagrinėtu, teisėtumo ir pagrįstumo. Skundžiamojoje nutartyje teismas iš esmės nurodė, kad ieškovo reikalavimas priteisti iš subsidiaraus skolininko kreditorinį reikalavimą šiuo metu yra nepagrįstas, pažeidžiant CK 6.245 str. 5 d. nuostatas, todėl, vadovaujantis CPK 296 str. 1 d. 12 p., paliekamas nenagrinėtu. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad iki nebus nustatyta bankroto byloje, kad lėšų patenkinti ieškovo reikalavimus, neužtenka, tik tada ieškovui atsiras teisė reikšti reikalavimą subsidiariam skolininkui.

16.       Apeliacinės instancijos teismas, pasisakydamas dėl nurodytų pirmosios instancijos teismo motyvų, pažymi, kad garanto prievolė yra subsidiarioji ir ją riboja garantijoje nustatyta suma (CK 6.92 str. 2 d.).  Subsidiariosios civilinės atsakomybės prievolė yra aksesorinė. Jos esminis bruožas tas, kad subsidiarus skolininkas atsako kreditoriui papildomai greta pagrindinio skolininko, t. y. tada ir tiek, kiek prievolės neįvykdo pagrindinis skolininkas. Pagal CK 6.245 str. 5 d. įtvirtintą bendrąją subsidiaraus skolininko atsakomybės taisyklę kreditorius iki pareikšdamas reikalavimus asmeniui, kuris pagal įstatymus ar sutartį atsako papildomai, kartu su kitu asmeniu (subsidiarioji atsakomybė), turi pagrindiniam skolininkui pareikšti reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo; jeigu pagrindinis skolininkas atsisakė atlyginti nuostolius arba kreditorius per protingą terminą iš skolininko negavo atsakymo į pareikštą reikalavimą, tai kreditorius gali pareikšti reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo subsidiariai atsakingam skolininkui. Įstatyme kreditoriaus teisė pareikšti reikalavimą subsidiariam skolininkui nesiejama su išieškojimo pagal kreditoriaus reikalavimą pagrindiniam skolininkui pabaiga. Aptariamų normų taikymo praktikoje papildomo skolininko subsidiariosios atsakomybės prievolė gali būti teismo konstatuota tiek toje pačioje byloje, kurioje sprendžiama dėl kreditoriaus reikalavimo pagrindiniam skolininkui, tiek atskiroje byloje pagal kreditoriaus ieškinį subsidiariam skolininkui, abiem atvejais teismui nustačius subsidiaraus skolininko civilinės atsakomybės sąlygų visetą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-12-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-576/2009; 2011-02-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-50/2011).

17.       Iš Teismų informacinės sistemos „Liteko“ (CPK 179 str. 3 d.) bei bylos duomenų nustatyta, jog nagrinėjamos bylos nagrinėjimo metu Šiaulių apygardos teismo 2019-01-14 nutartimi BUAB „Dairana“ buvo iškelta bankroto byla. Teismo 2019-03-06 nutartimi patvirtinti bankrutuojančios UAB „Dairana“ kreditorių finansiniai reikalavimai, kurių trečiosios eilės kreditoriumi nurodytas UAB „Finansų bitė verslui“, t. y. ieškovas, kurio kreditorinis reikalavimas yra 6 050,28 Eur. Šiaulių apygardos teismo 2019-05-13 sprendimu pripažino, kad BUAB „Dairana“ veikla pasibaigė. Teismo sprendimas įsiteisėjo 2019-06-13. Pažymėtina ir tai, jog iš civilinės bylos Nr. eB2-348-357/2019 duomenų matyti, kad atsakovas A. A. (garantas) yra buvęs BUAB „Dairana“ vadovas (CPK 179 str. 3 d.).

18.       Įstatyme nėra tiesiogiai apibrėžta, kas laikytina juridinio asmens negalėjimu vykdyti prievolės, kaip sąlyga juridinio asmens dalyvio subsidiariajai atsakomybei kilti. Kasacinio teismo praktikoje juridinio asmens negalėjimu vykdyti prievolės pripažįstamos skirtingos faktinėmis aplinkybėmis situacijos, kai pagrindinis skolininkas – juridinis asmuo – neįvykdo prievolės kreditoriui dėl to, kad neturi reikalingų lėšų ar turto, juridinio asmens negalėjimas vykdyti prievolės kaip juridinio asmens dalyvio subsidiariosios atsakomybės sąlyga, gali būti susijęs, tačiau nėra tapatinamas su juridinio asmens bankrotu ar likvidavimu. <...> Juridinio asmens negalėjimas vykdyti prievolės gali būti teismo konstatuojamas skirtingų faktinių aplinkybių pagrindu, kai nustatoma, kad juridinis asmuo nevykdo prievolės kreditoriui dėl to, kad neturi reikalingų lėšų ar turto, inter alia (lot. be kita ko) dėl bankroto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-03-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-118/2011).

19.       Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas faktinių aplinkybių ar pagrindinis skolininkas realiai turi galimybę įvykdyti prievolę ieškovui esant iškeltai ir nagrinėjamai bankroto bylai netyrė, taip pat nevertino 2017-04-24 garantijos turinio, nevertino byloje esančių ieškovės 2018 m. spalio–lapkričio mėn. pretenzijų, adresuotų pagrindiniam skolininkui ir garantui. Be to, teismas neatsižvelgė į tai, jog Šiaulių apygardos teismo                   2019-05-13 sprendimu pripažino, kad BUAB „Dairana“ veikla pasibaigė, ieškovės kreditorinis reikalavimas nepadengtas. Taigi, nenustačius bylai reikšmingų aplinkybių bei vadovaujantis aukščiu minėta teismų praktika,  darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog iki nebus nustatyta bankroto byloje, kad lėšų patenkinti ieškovo reikalavimus, neužtenka, tik tada ieškovui atsiras teisė reikšti reikalavimą subsidiariam skolininkui. Atitinkamai, teismas negalėjo palikti ieškinio reikalavimo                          A. A. atžvilgiu nenagrinėtu CPK 296 str. 1 d. 12 p. pagrindu.

20.       Kiti atskirojo skundo argumentai nagrinėjamam klausimui teisiškai nereikšmingi, todėl apeliacinės instancijos teismas jų atskirai neanalizuoja ir dėl jų nepasisako. Pažymėtina, jog teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-03-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010-06-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.).

21.       Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, atskirasis skundas tenkintinas, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-05-30 nutartis naikintina ir byla perduodama nagrinėti pirmosios instancijos teismui (CPK 337 str. 1 d. 3 p.).

 

Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. 3 p., 338 str.,

 

n u t a r i a :

 

Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gegužės 30 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

 

 

Teisėja                                                 Jelena Šiškina