Civilinė byla Nr. eB2-886-796/2018

                                                                     Teisminio proceso Nr. 2-57-3-00798-2017-1

             Procesinio sprendimo kategorija:

(S)

3.4.3.4; 3.4.3.5.1; 3.1.18.2.1; 3.1.18.2.3

 

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMAS

N U T A R T I S

2018 m. vasario 6 d.

Klaipėda

 

Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Kristina Domarkienė,

rašytinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus (toliau – VSDFV Klaipėdos skyrius) pareiškimą atsakovei UAB „V“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

n u s t a t ė :

 1. 2017-12-11 ieškovė VSDFV Klaipėdos skyrius pateikė pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „V“. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo (VSD įstatymas) 2 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad draudėjai - juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų padaliniai (filialai, atstovybės), taip pat fiziniai asmenys, kurie įstatymų nustatyta tvarka privalo mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas (VSD įmokos). VSD įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad priskaičiuotas socialinio draudimo įmokas draudėjas sumoka ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos. Šio įstatymo 17 straipsnio 2 dalis nustato, jog draudėjai privalo teisingai ir laiku apskaičiuoti ir mokėti socialinio draudimo įmokas pagal tarifus ir terminus, nustatytus šio ir kitų įstatymų. Nurodė, kad atsakovė nevykdo Lietuvos Respublikos (toliau – LR) valstybinio socialinio draudimo įstatymu nustatytų privalomųjų mokėjimų. UAB „V“ įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2017-12-24 sudarė 717,48 Eur, iš jų 676,51 Eur VSD įmokų ir 40,97 Eur delspinigių. Atsakovei buvo siųsti įspėjimai dėl skolos sumokėjimo, tačiau ji iki šiol neįvykdė skyriaus reikalavimo ir skolos nesumokėjo, todėl ieškovas turi pagrindo teigti, kad bendrovė yra nemoki.
 2. Atsakovė atsiliepimo į gautą pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo nepateikė, teismo įpareigojimų neįvykdė. Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti CPK 123 str. 4 d. nuostatomis, dokumentus išsiunčiant UAB „V“ paskutiniu žinomu vadovo I. K. ir laikotarpiu nuo 2008-09-24 iki 2013-11-12 buvusiu buveinės adresu (duomenys neskelbtini). Pažymėtina, jog buveinė išregistruota patalpų savininko prašymu ir šiuo metu atsakovės buveinės adresas Klaipėdos miesto savivaldybės teritorija. Atsakovės vadovas I. K. nėra deklaravęs savo gyvenamosios vietos, taip pat nėra duomenų Sodroje apie jo kitas darbovietes. Apie paskirtą teismo posėdį paskelbta viešo paskelbimo būdu.

Pareiškimas iškelti bankroto bylą tenkintinas.

 1. Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 9 str. 7 d. nurodyti bankroto bylos iškėlimo pagrindai: 1) įmonė yra nemoki; 2) įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 3) įmonė viešai paskelbė ar kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p. numato, kad bankroto byla keliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas.
 2. Iš 2017-12-01 VĮ „Regitra“ ir Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro duomenų nustatyta, kad UAB „V“ vardu registruoto turto nėra. Iš byloje pateiktų VĮ Registrų centro, 2017-12-19 duomenų nustatyta, jog atsakovo vardu yra registruotos keturios transporto priemonės: MAN, valst. Nr. (duomenys neskelbtini) VOLVO FH12, valst.Nr. (duomenys neskelbtini) (laikinieji automobiliui), IVECO, valst.Nr. (duomenys neskelbtini) (laikinieji automobiliui), Volvo FH12, valst.Nr. (duomenys neskelbtini) (laikinieji automobiliui), kurių būsena išregistruota, jų dalyvavimas viešajame eisme draudžiamas.
 3. 2017-12-01 duomenimis UAB „V“ registro tvarkytojui nėra pateikusi metinės finansinės atskaitomybės dokumentų.
 4. Kaip nurodo ieškovas nuo 2013-12-30 į atsakovo turimas sąskaitas ir nuo 2016-04-07 per Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą pateikti Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus mokėjimo nurodymai nėra įvykdyti. Pats atsakovas paskutinį kartą 2013-03-21 sumokėjo 283,79 Eur. Atsakovas nėra sumokėjęs VSD įmokų, priskaičiuotų už apdraustuosius už 2013 m. gruodžio mėn. – 2014 m. sausio mėn., 2014 m. kovo mėn. Bendrovėje apdraustųjų nėra nuo 2015-04-25.
 5. Pagal LR juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo su istorija 2017-12-19 duomenis UAB „V“ vadovas ir akcininkas nuo 2008-09-24 yra I. K..
 6. Atsiliepimo į ieškinį atsakovė nepateikė, duomenų apie turimą turtą, debitorių skolas ar kreditorinius įsiskolinimus neteikė, tokie atsakovės veiksmai liudija, jog ji nėra suinteresuota savo teisių gynimu. Duomenų, jog atsakovė veda derybas su kreditoriais ir (ar) yra susitarę su ieškove ir (ar) kitais įmonės kreditoriais dėl skolų mokėjimo atidėjimo ir pan., byloje nepateikta. Įvertinęs anksčiau nurodytas aplinkybes teismas sutinka su ieškovės argumentais, kad atsakovė yra nemoki. Todėl atsakovei keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.).
 7. Įvertinęs anksčiau nurodytas aplinkybes teismas sutinka su ieškovės argumentais, kad atsakovė yra nemoki. Todėl atsakovei keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.).

Dėl bankroto administratoriaus skyrimo

 1. Iškėlus bankroto bylą, įmonei skirtinas bankroto administratorius (ĮBĮ 10 str. 4 d. 1 p.). Atsakovės administratoriumi skirtina UAB „L.“ (sąrašo eilės Nr. (duomenys neskelbtini)), įgaliotas asmuo R. Ž. (sąrašo Nr. (duomenys neskelbtini)). Pažymėtina, kad bankroto administratorius nagrinėjamoje byloje atrinktas vadovaujantis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis, patvirtintomis LR Vyriausybės 2014-07-09 nutarimu Nr. 647. Šio administratoriaus skyrimas bankroto administratoriumi nepažeis tiek įmonės, tiek kitų kreditorių interesų, atitinka sąžiningumo ir protingumo principus (ĮBĮ 11 str. 1 d.).

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

n u t a r i a:

 1. Atsakovei UAB „V“, juridinio asmens kodas (duomenys neskelbtini), buveinės adresas Klaipėdos miesto savivaldybės teritorija, iškelti bankroto bylą.
 2. Bankrutuojančios UAB „V“ administratoriumi paskirti UAB „L“ (sąrašo eilės Nr. (duomenys neskelbtini)).
 3. Areštuoti UAB „V“, juridinio asmens kodas (duomenys neskelbtini), buveinės adresas Klaipėdos miesto savivaldybės teritorija, nuosavybės teise priklausančius kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus bei kitą turtą, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą, taip pat sustabdyti visas pas antstolius esančias vykdomąsias bylas, kuriose iš įmonės ar jos savininko vykdomas išieškojimas, iki įsiteisės nutartis iškelti UAB „V“ bankroto bylą.
 4. Nustatyti, kad bankrutuojančios UAB „V“ kreditoriai turi teisę pareikšti savo finansinius reikalavimus administratorei UAB „L“ per 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, o pirmąjį kreditorių susirinkimą administratoriui pavesti sušaukti per 30 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos.
 5. Įpareigoti bankrutuojančios UAB „V“ valdymo organus per 10 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus, o administratorių įpareigoti perimti visus dokumentus ir perduodamą turtą.
 6. Įpareigoti bankrutuojančios UAB „V“ administratorę UAB „L“ atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte bei 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus, kartu sudarant galimybę bankroto administratoriui teisme gauti bankroto bylos duomenis pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 9 p.
 7. Įpareigoti bankrutuojančios administratorę UAB „L“, gavus duomenis apie antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš atsakovės, apie atsakovei iškeltas civilines, baudžiamąsias bylas, atliekamus ikiteisminius tyrimus, nedelsiant apie tai informuoti teismą raštu.

Neįsiteisėjusios nutarties kopijas išsiųsti šalims, paskirtajai administratorei, Turto areštų aktų registrui, Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Nutartį per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos galima apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos apygardos teismą.

 

 

 

Teisėja                                                                                               Kristina Domarkienė