Civilinė byla Nr. eB2-1254-459/2018

                                             Teisminio proceso Nr. 2-57-3-00293-2018-2

                                                                                      Procesinio sprendimo kategorija: 3.2.3.1.;

(S)

      3.4.3.2.1.3.; 3.4.3.2.2.1.; 3.4.3.4.; 3.4.3.5.1.

     

                                                                                     

 

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

 

2018 m. liepos 13 d.

  Klaipėda

 

Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Raimonda Andrulienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus pareiškimą atsakovei MB „Minties namai“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

 

n u s t a t ė :

 

Klaipėdos apygardos teisme 2018-05-16 gautas ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei MB „Minties namai“. Pareiškėja nurodė, kad turi pagrindo manyti, jog MB „Minties namai“ yra nemoki, nes jos įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2018-05-07 sudarė 3 693,60 Eur. Nurodė, kad atsakovė ilgą laiką nevykdo VSD įstatymu nustatytų privalomųjų mokėjimų.

Atsakovė MB „Minties namai“ per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į pareiškimą nepateikė. Procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, CPK 123 str. 4 d. numatyta tvarka.

                     Pareiškimas iškelti bankroto bylą tenkintinas (LR CPK 177, 185 str.).

Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas numato, kad bankroto byla keliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. To paties įstatymo 2 straipsnio 8 punkte nurodyta, kad įmonės nemokumas – Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

Įvertinus bylos medžiagą darytina išvada, kad egzistuoja teisinės prielaidos iškelti atsakovei bankroto bylą. Visų pirma, teisiškai reikšminga aplinkybė yra ta, jog atsakovė savo mokumo neįrodinėja. Iš į bylą pateiktų dokumentų nustatyta, jog MB „Minties namai“ įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2018-05-07 sudarė 3 693,60 Eur. Remiantis VĮ Registrų centro duomenimis registruoto turto nėra. Remiantis VĮ „Regitra“ ir Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro duomenimis MB „Minties namai“ vardu registruoto turto nėra. Be to, kas aptarta anksčiau, turėtina omenyje, kad vertinti įmonės finansinės padėties pagal balanso duomenis nėra galimybės, kadangi remiantis VĮ Registrų centro duomenimis, įmonė Registro tvarkytojui nėra pateikusi metinės finansinės atskaitomybės dokumentų (balansų, pelno nuostolių ataskaitų). Teismui jie taip pat nepateikti.

Atsižvelgiant į tai kas aptarta anksčiau, kadangi nustatyta, jog MB „Minties namai“ nemoka nei privalomųjų mokėjimų ieškovei, nei susidariusios skolos, o ieškovei raštu informavus atsakovę apie skolą ir pateikus įrodymus teismui, jog apie kreipimąsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei pranešė tinkamai, skola nei per nurodytą terminą, nei iki šiol nesumokėta, yra pagrindas manyti, kad įmonė pajamų negauna, galimybių atsiskaityti su kreditoriais neturi ir yra nemoki. Įvertinus byloje esančių įrodymų visumą akivaizdu, jog duomenų apie tai, kad atsakovė dar vykdo realią veiklą, nėra.

Esant nustatytoms aplinkybėms ir įrodymams atsakovei iškeltina bankroto byla (LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., 4 str. 1-3 p., 5 str. 1 d. 1 p., 9 str. 5 d. 1 p., 10 str.).

Administratorių atrankos sistema atrinko administratoriumi MB „Atisa“, todėl ji skirtina bankrutuojančios MB „Minties namai“ administratoriumi (Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 2 d.).

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 291 straipsniais, teismas

 

n u t a r i a :

 

1. Iškelti MB „Minties namai“, juridinio asmens kodas 303105995, registracijos adresas Brožių g. 11, Stirbių k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r., bankroto bylą.

2. Paskirti bankrutuojančios MB „Minties namai“ bankroto administratoriumi MB „Atisa“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA314), įgaliotas asmuo Z. V. S.).

3. Įpareigoti MB „Minties namai“ direktorių per 15 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratoriui įmonės dokumentus, antspaudą bei įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, o administratorių įpareigoti perimti visus dokumentus ir perduodamą turtą. Išaiškinti, kad asmeniui už nustatyto įpareigojimo nevykdymą arba asmeniui trukdžiusiam administratoriui atlikti šiame punkte nurodytus veiksmus gali būti skirta bauda iki 2 896 eurų.

4. Nustatyti, kad MB „Minties namai“ kreditoriai turi teisę pareikšti savo finansinius reikalavimus administratorei per 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, o pirmąjį kreditorių susirinkimą įpareigoti įmonės administratorių sušaukti ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

     5. Įpareigoti MB „Minties namai“ administratorių MB „Atisa“ atlikti ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose bei 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus kartu sudarant galimybę bankroto administratoriui teisme gauti bankroto bylos duomenis pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 9 p.

6. Apie iškeltą įmonei bankroto bylą informuoti įmonės buveinės vietos teismą, prokuratūrą ir antstolių kontoras.

7. Areštuoti MB „Minties namai“, juridinio asmens kodas 303105995, registracijos adresas Brožių g. 11, Stirbių k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r., turtą. Sustabdyti bet kokius priverstinio skolų išieškojimo ar mokėjimo veiksmus, iki įsiteisės teismo nutartis iškelti bankroto bylą ir bankroto administratorius perims įmonės turtą ir dokumentus. Laikinosios apsaugos priemonės taikomos visų MB „Minties namai“ kreditorių reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ir galioja iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo. Išaiškinti atsakovei, kad ji atsako už nustatytų apribojimų pažeidimą nuo nutarties įregistravimo turto arešto aktų registre momento.

Nutartį dalyje dėl arešto pavesti vykdyti skubiai antstoliams Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

  Neįsiteisėjusios nutarties kopijas išsiųsti šalims, paskirtajam administratoriui, Turto areštų aktų registro tvarkytojui, Juridinių asmenų registrui ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai.

Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

 

 

Teisėja                                                                                                                     Raimonda Andrulienė