Civilinė byla Nr. eB2-1458-796/2017

                                                                                    Teisminio proceso Nr. 2-57-3-00449-2017-4

                    Procesinio sprendimo kategorija:

  3.4.3.4; 3.4.3.5.1.; 3.1.18.2.1; 3.1.18.2.3.

(S)

 

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

 

2017 m. rugpjūčio 29 d.

Klaipėda

 

Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Kristina Domarkienė,

rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovės Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus (toliau – VSDFV Klaipėdos skyrius) pareiškimą atsakovei J. D. įmonei, trečiasis asmuo J. D. dėl bankroto bylos iškėlimo,

 

n u s t a t ė :

 

 1. 2017-06-30 ieškovė VSDFV Klaipėdos skyrius pateikė pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei J. D. įmonei. Nurodė, kad atsakovė nevykdo LR Valstybinio socialinio draudimo įstatymu nustatytų privalomųjų mokėjimų. Teigia, jog J. D. įmonės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – fondas) biudžetui 2017-06-15 sudarė 4 372,37 Eur, iš jų 4 073,51 Eur savarankiškai dirbančio asmens VSD įmokų už laikotarpį nuo 1997-02-01 iki 2008-12-31, nuo 2010-01-01 iki 2010-06-30; 229,35 Eur delspinigių, priskaičiuotų už pavėluotą VSD įmokų už savarankiškai dirbantį asmenį pervedimą už laikotarpį nuo 1995-03-15 iki 2009-07-04; 69,51 Eur baudą.
 2. Atsakovė bei trečiasis asmuo atsiliepimo į gautą pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo nepateikė, procesiniai dokumentai atsakovei įteikti CPK 123 str. 4 d. nustatyta tvarka, o trečiajam asmeniui J. D. įteikti viešo paskelbimo būdu. Teismo įpareigojimų atsakovė bei trečiasis asmuo neįvykdė.

Pareiškimas iškelti bankroto bylą tenkintinas.

 1. Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 9 str. 7 d. nurodyti bankroto bylos iškėlimo pagrindai: 1) įmonė yra nemoki; 2) įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 3) įmonė viešai paskelbė ar kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p. numato, kad bankroto byla keliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas.
 2. Iš byloje pateiktų VĮ Registrų centro ir Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro 2017-05-18 duomenų nustatyta, kad J. D. įmonės vardu registruoto turto nėra. VĮ „Regitra“ 2017-05-18 duomenimis, J. D. įmonės vardu registruotos dvi transporto priemonės, kurių būsena „išregistruotos“. J. D. įmonė Registro tvarkytojui nėra pateikusi metinės finansinės atskaitomybės dokumentų. Kaip nurodo ieškovas nuo 2015-10-01 per piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą pateikti Klaipėdos skyriaus mokėjimo nurodymai nėra įvykdyti. Įsiskolinimas nebuvo išieškotas ir pagal 2005-06-15; 2005-11-02; 2006-11-24 antstolei B. T. perduotus Fondo valdybos Klaipėdos skyriaus sprendimus. Remiantis Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre 2017-06-15 esančiais duomenimis, J. D. įmonėje apdraustųjų nebuvo. Remiantis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio sąrašo su istorija 2017‑05‑18 duomenimis, J. D. įmonės likvidatorius nuo 2016-04-05 yra M. G.. Remiantis Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybinių socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio drausimo išmokų gavėjų registre 2017-06-15 esančiais duomenimis, J. D. įmonės vadovu nuo 1995-10-02 iki 2016-04-28 buvo J. D.. 
 3. Atsiliepimo į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo nei atsakovė, nei trečiasis asmuo nepateikė, tokie atsakovės bei trečiojo asmens veiksmai liudija, jog jie nėra suinteresuoti savo teisių gynimu. Pažymėtina, jog 2017-04-14 raštas Nr. IB-95 „Dėl pranešimo apie ketinimą kreiptis į teismą dėl J. D. įmonės bankroto bylos iškėlimo“, pasirašytinai buvo įteiktas J. D. įmonės likvidatoriui M. G. 2017-04-18, jam atvykus į VSDFV Klaipėdos skyrių. Taip pat pažymėtina, jog duomenų, kad atsakovė veda derybas su kreditoriais ir (ar) yra susitarę su ieškove ir (ar) kitais įmonės kreditoriais dėl skolų mokėjimo atidėjimo ir pan., byloje nepateikta. Įvertinęs anksčiau nurodytas aplinkybes teismas sutinka su ieškovės argumentais, kad atsakovė yra nemoki. Todėl atsakovei keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.).

Dėl bankroto administratoriaus skyrimo

 1. Iškėlus bankroto bylą, įmonei skirtinas bankroto administratorius (ĮBĮ 10 str. 4 d. 1 p.). Atsakovės administratoriumi skirtinas D. J. (sąrašo eilės Nr.(duomenys neskelbtini)). Pažymėtina, kad bankroto administratorius nagrinėjamoje byloje atrinktas vadovaujantis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis, patvirtintomis LR Vyriausybės 2014-07-09 nutarimu Nr. 647. Šio administratoriaus skyrimas bankroto administratoriumi nepažeis tiek įmonės, tiek kitų kreditorių interesų, atitinka sąžiningumo ir protingumo principus (ĮBĮ 11 str. 1 d.).

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

 

n u t a r i a:

 

 1. Atsakovei J. D. įmonei, juridinio asmens kodas (duomenys neskelbtini), buveinės adresas (duomenys neskelbtini), iškelti bankroto bylą.
 2. Bankrutuojančios J. D. įmonės administratoriumi paskirti D. J. (sąrašo eilės Nr. (duomenys neskelbtini)).
 3. Areštuoti J. D. įmonei, juridinio asmens kodas (duomenys neskelbtini), buveinės adresas (duomenys neskelbtini), nuosavybės teise priklausančius kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus bei kitą turtą, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą, taip pat sustabdyti visas pas antstolius esančias vykdomąsias bylas, kuriose iš įmonės ar jos savininko vykdomas išieškojimas, iki įsiteisės nutartis iškelti J. D. įmonei bankroto bylą.
 4. Nustatyti, kad bankrutuojančiai J. D. įmonei kreditoriai turi teisę pareikšti savo finansinius reikalavimus administratoriui D. J. per 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, o pirmąjį kreditorių susirinkimą administratoriui pavesti sušaukti per 30 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos.
 5. Įpareigoti bankrutuojančios J. D. įmonės valdymo organus per 10 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus, o administratorių įpareigoti perimti visus dokumentus ir perduodamą turtą.
 6. Įpareigoti bankrutuojančios J. D. įmonės administratorių D. J. atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte bei 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus, kartu sudarant galimybę bankroto administratoriui teisme gauti bankroto bylos duomenis pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 9 p.
 7. Įpareigoti bankrutuojančios J. D. įmonės administratorių D. J., gavus duomenis apie antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš atsakovės, apie atsakovei iškeltas civilines, baudžiamąsias bylas, atliekamus ikiteisminius tyrimus, nedelsiant apie tai informuoti teismą raštu.

Neįsiteisėjusios nutarties kopijas išsiųsti šalims, paskirtajam administratoriui, Turto areštų aktų registrui, Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Nutartį per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos galima apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos apygardos teismą.

 

 

 

 

 

Teisėja                                                                                               Kristina Domarkienė