Civilinė byla Nr. eB2-3754-803/2018

Teisminio proceso Nr. 2-55-3-00786-2018-7

Procesinio sprendimo kategorija 3.4.3.4.

(S)

image001

 

VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS

 

N U T A R T I S

 

2018 m. gegužės 24 d.

Vilnius

 

Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei individualiai įmonei „VerČerA“, bendraatsakovei V. Č., trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,

 

n u s t a t ė:

 

 1. Ginčo esmė

 

 1. ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius (toliau –VSDFV Vilniaus skyrius) pateikė pareiškimą, prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovei individualiai įmonei (toliau – IĮ) „VerČerA“.
 2. Nurodė, jog IĮ ,,VerČerA“ įsiskolinimas VSDFV Vilniaus skyriui susidarė nuo 2010 metų ir nuolat didėjo. Pagal 2018 m. pirmojo ketvirčio valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų preliminarią finansinę ataskaitą IĮ „VerČerA“ įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2018-03-15 sudaro 4 018,42 Eur, iš jų: 2 728,46 Eur valstybinio socialinio draudimo įmokų ir 23,91 Eur delspinigių už įmonės savininkę, 1 237,97 Eur privalomojo socialinio draudimo įmokų ir 28,08 Eur delspinigių už įmonės savininkę. Nurodė, jog VSDFV Vilniaus skyrius, siekdamas iš individualios įmonės „VerČerA“ išieškoti valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų įsiskolinimą, vadovaudamasis Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 20 straipsnio nuostatomis, taikė įmonei priverstinio poveikio priemones. Nuo 2010-10-13 į visas žinomas individualios įmonės ir jos savininkės asmenines sąskaitas buvo teikiami mokėjimo nurodymai dėl lėšų pervedimo ne ginčo tvarka įmokų įsiskolinimui padengti, tačiau mokėjimo nurodymai iki šiol neįvykdyti, įsiskolinimas nepadengtas. Teigia, kad lėšų sumokėti įsiskolinimą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui įmonė neturi. Nurodė, jog vykdydamas individualios įmonės „VerČerA“ įsiskolinimo išieškojimą, VSDFV Vilniaus skyrius nuo 2011-11-03 siuntė draudėjui raginimus sumokėti įsiskolinimą, tačiau draudėjas skolos nesumokėjo. Nurodė, jog VSDFV Vilniaus skyrius priėmė sprendimus dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka (2010-10-13 sprendimas Nr. (8.5) 7-10-57170, 2010-11-03 sprendimas Nr. (8.5) 7-10-64953, 2011-01-12 sprendimas Nr. (8.5) 7-10-361, 2011-02-25 sprendimas Nr. (8.5) 7-10-13656, 2011-03-08 sprendimas Nr. (8.5) 7-10-14835, 2011-04-26 sprendimas Nr. (8.5) 7-10-27314, 2011-07-13 sprendimas Nr. (8.5) 7-10-44471, 2011-08-22 sprendimas Nr. (8.5) 7-10-54258, 2011-11-25 sprendimas Nr. (8.5) 7-10-85535, 2012-01-30 sprendimas Nr. (7.5-) 7-10-7093, 2012-02-02 sprendimas Nr. (7.5-) 7-10-8838, 2016-06-16 sprendimas Nr. (7.5) 7-10-68267) ir perdavė juos vykdyti antstoliui. Antstolė B. P. 2017-06-05 raštu Nr. S-100796  informavo, kad įmonė ir jos savininkė registruotino turto neturi. Nurodė, jog įmonės savininkė V. Č. į VSDFV Vilniaus skyrių su prašymu dėl įsiskolinimo atidėjimo nesikreipė. Nurodė, jog pagal 2018-03-06 VĮ „Registrų centras“ ir VĮ „Regitra“ duomenis individualios įmonės „VerČerA“ ir jos savininkės V. Č. vardu nekilnojamasis turtas ir transporto priemonės neįregistruotos. Remiantis nurodytomis aplinkybėmis, taip pat, kad atsakovei taikomi priverstinio išieškojimo veiksmai nerezultatyvūs, visos išieškojimo galimybės išnaudotos, įmonė ir jos savininkė realaus turto į kurį galima būtų nukreipti išieškojimą neturi, įmonėje nėra darbuotojų, įmonės sąskaitose lėšų nėra, veikla nevykdoma, savininkė nesikreipė dėl skolos sumokėjimo atidėjimo, teigia, kad IĮ „VerČerA“ negali įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų, t. y. vadovaujantis ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies nuostatomis, IĮ „VerČerA“ yra nemoki ir jai keltina bankroto byla. Kartu su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo teismui pateikė įrodymus, patvirtinančius, jog pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo IĮ ,,VerČerA“ kopija su priedais taip pat buvo išsiųsta atsakovei ir jos vadovei. Pranešimas įteiktas asmeniškai V. Č..
 3. Atsakovė IĮ ,,VerČerA“, bendraatsakovė V. Č. teismo nustatytu terminu atsiliepimo į pareiškimą nepateikė.
 4. Trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, jog pagal VMI prie FM apskaitomas prievoles 2018 m. gegužės 8 d. IĮ ,,VerČerA“ Lietuvos Respublikos valstybės, savivaldybių, fondų biudžetams neskolinga. Nurodė, jog remiantis mokesčių apskaitos informacinės sistemos duomenimis, 2018 m. gegužės 8 d. atsakovės vadovės ir savininkės V. Č. mokestinė nepriemoka yra 14,48 Eur. Nurodė, jog Antstolių informacinės duomenų bazės duomenimis vykdomųjų bylų, kuriuose išieškotojas yra VMI prie FM nėra.  Remiantis nurodytomis aplinkybėmis nurodo, jog VMI prie FM neprieštarauja ieškovo pareiškimui dėl bankroto bylos iškėlimo IĮ ,,VerČerA“ ir prašo klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo šioje byloje išnagrinėti teismo nuožiūra.

 

 

 1. Teismo motyvai, išaiškinimai ir išvados

 

 1. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalis nustato, jog bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nustatytų sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.
 2. Nustatyta, kad IĮ ,,VerČerA“ Juridinių asmenų registre įregistruota 2009-02-02, juridinio asmens kodas 302302801, registracijos adresas Pylimo g. 38D-2, Vilnius. VSDFV Vilniaus skyriuje įmonė draudėju įregistruota 2009-02-05, draudėjo kodas 2005541. Nuo 2009-02-02 IĮ ,,VerČerA“ vadovė ir savininkė V. Č.. Atsakovė IĮ ,,Verčera“, bendraatsakovė V. Č. teismui nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį, įmonės finansinės atskaitomybės, bei kitų dokumentų, kuriais remiantis būtų galima nustatyti realią atsakovės finansinę padėtį. Byloje yra duomenys, jog VSDFV Vilniaus skyrius pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo IĮ ,,VerČerA“ kopija su priedais įteikta asmeniškai V. Č.. Vilniaus apygardos teismas teismo procesinius dokumentus taip pat siuntė atsakovės ir atsakovės vadovės deklaruotu registracijos ir gyvenamosios vietos adresais. Esant nurodytoms aplinkybėms, klausimas dėl įmonės pradelstų įsipareigojimų ir jos balansinio turto vertės santykio, bei bankroto bylos IĮ ,,VerČerA“ iškėlimo sprendžiamas pagal byloje esančius šalių pateiktus dokumentus bei teismui viešai prieinamus viešųjų registrų duomenis.
 3. Pagal 2018 m. pirmojo ketvirčio valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų preliminarią finansinę ataskaitą IĮ „VerČerA“ įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2018-03-15 sudaro 4 018,42 Eur, iš jų: 2 728,46 Eur valstybinio socialinio draudimo įmokų ir 23,91 Eur delspinigių už įmonės savininkę, 1 237,97 Eur privalomojo socialinio draudimo įmokų ir 28,08 Eur delspinigių už įmonės savininkę. Remiantis viešais Sodra duomenimis IĮ ,,VerČerA“ neturi apdraustųjų asmenų, 2018-05-21 skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui sudaro 4 018,42 Eur.
 4. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, jog siekiant išieškoti įsiskolinimą atsakovei buvo taikytos priverstinio poveikio priemonės. VSDFV Vilniaus skyrius nuo 2011-11-03 siuntė atsakovei raginimus sumokėti įsiskolinimą, tačiau atsakovė skolos nesumokėjo, įmonės savininkė ir vadovė V. Č. į VSDFV Vilniaus skyrių su prašymu dėl įsiskolinimo atidėjimo nesikreipė. Nurodė, jog VSDFV Vilniaus skyrius priėmė sprendimus dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka (2010-10-13 sprendimas Nr. (8.5) 7-10-57170, 2010-11-03 sprendimas Nr. (8.5) 7-10-64953, 2011-01-12 sprendimas Nr. (8.5) 7-10-361, 2011-02-25 sprendimas Nr. (8.5) 7-10-13656, 2011-03-08 sprendimas Nr. (8.5) 7-10-14835, 2011-04-26 sprendimas Nr. (8.5) 7-10-27314, 2011-07-13 sprendimas Nr. (8.5) 7-10-44471, 2011-08-22 sprendimas Nr. (8.5) 7-10-54258, 2011-11-25 sprendimas Nr. (8.5) 7-10-85535, 2012-01-30 sprendimas Nr. (7.5-) 7-10-7093, 2012-02-02 sprendimas Nr. (7.5-) 7-10-8838, 2016-06-16 sprendimas Nr. (7.5) 7-10-68267) ir perdavė juos vykdyti antstoliui. Kartu su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo, ieškovas pateikė teismui antstolės B. P. 2017-06-05 raštą dėl informacijos pateikimo Nr. S-100796, kuriame nurodyta, jog antstolė B. P. vykdo šešias vykdomąsias bylas išieškotojo VSDFV Vilniaus skyriaus naudai. Antstolė nurodo, jog IĮ ,,VerČerA“ bei įmonės savininkės V. Č. vardu registruoto nekilnojamojo bei kilnojamojo turto nėra. Remiantis VSDFV duomenimis V. Č. nedirba, kitų draudžiamųjų pajamų negauna. Antstolė taip pat nurodė, jog IĮ ,,VerČerA“ atžvilgiu iš viso vykdoma 13 vykdomųjų bylų, V. Č. atžvilgiu iš viso vykdoma 13 vykdomųjų bylų.
 5. VĮ ,,Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro duomenimis nustatyta, jog atsakovė IĮ ,,VerČerA“, bendraatsakovė V. Č. nuosavybės teise registruoto nekilnojamojo turto neturi.
 6. VĮ „Regitra“ duomenimis nustatyta, jog atsakovė IĮ ,,VerČerA“, bendraatsakovė V. Č. nuosavybės teise neturi registruotų transporto priemonių.
 7. IĮ VerČerA“ Registro tvarkytojui metinės finansinės atskaitomybės dokumentų nėra pateikusi, kadangi teisės aktai, reglamentuojantys Juridinių asmenų registro tvarkymą, nenumato individualioms įmonėms pareigos šiuos dokumentus teikti.
 8. Nagrinėjamu atveju ieškovas ieškinį grindžia ĮBĮ 4 straipsnio 1 dalies 3 punktu, kuriame nurodyta, kad vienas iš bankroto bylos iškėlimo įmonei pagrindų atsiranda tada, kai įmonė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų. Minėta, jog pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Tačiau pagal teismų praktiką įmonė galėtų būti pripažinta nemokia pradelstiems įsipareigojimams formaliai net ir neviršijant pusės balansinės turto vertės, jeigu nustatoma, kad įmonė daug metų nesugeba bent iš dalies atsiskaityti su tais pačiais kreditoriais (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1785-798/2017 ir joje nurodyta teismų praktika). Šiame kontekste pažymėtina, kad sprendžiant bankroto bylos iškėlimo įmonei klausimą, mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis, ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis). Nustatyta, jog bylos nagrinėjimo metu pagal teismui pateiktus duomenis atsakovės įsiskolinimas ieškovui sudaro 4 018,42 Eur. Trečiasis asmuo atsiliepime į ieškinį nurodė, jog atsakovės vadovės ir savininkės V. Č. mokestinė nepriemoka yra 14,48 Eur. Atsakovei nepateikus, įrodymų, patvirtinančių individualios įmonės mokumą, teismas vertina, jog IĮ ,,VerČerA“ atitinka nemokios įmonės sąvoką pagal ĮBĮ.
 9. Teismas vertina, jog ieškovo VSDFV Vilniaus skyriaus pateikti duomenys, bei teismo aukščiau nustatytos aplinkybės, patvirtina IĮ ,,VerČerA“ nemokumą ir akivaizdų negalėjimą atsiskaityti su kreditoriais bei ketinimą nevykdyti savo įsipareigojimų. Nustatyta, kad ieškovas VSDFV Vilniaus skyrius, prieš teismui pateikdamas pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo laikėsi ĮBĮ 6 straipsnio reikalavimų. Ieškovas taip pat teismui pateikė duomenis, jog pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo kopiją išsiuntė atsakovei ir jos vadovei. Pranešimas įteiktas asmeniškai įmonės savininkei – vadovei V. Č..
 10. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad IĮ ,,VerČerA“ iškeltų ir nagrinėjamų bylų Lietuvos teismuose nėra.
 11. Bankroto procesas taikomas tada, kai reikia likviduoti neveiklius, nemokius rinkos dalyvius. Vertintina, jog minėtos aplinkybės pagrindžia tai, jog IĮ ,,VerČerA“ veiklos nevykdo, neturi darbuotojų, yra nemoki ir negali atsiskaityti su savo kreditoriais, todėl atsakovei keltina bankroto byla, skirtinas įmonės administratorius (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1, 2 punktai, 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas).
 12. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo paskirtas Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis, ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įregistruotas kitos valstybės narės juridinio asmens padalinys (filialas), turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Nuo 2015 m. sauso 1 d. įsigaliojo ĮBĮ pakeitimai, kuomet administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis (Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalis).
 13. Pasinaudojus bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa buvo parinkta bankroto administratorės UAB ,,Bankroto valdymas“ (sąrašo eilės Nr. B-JA099) administratoriaus kandidatūra. Duomenų, kad siūloma administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi. Atsižvelgiant į tai, jog bankroto administratorius yra pateikęs sutikimą – deklaraciją administruoti įmonę ir sutikime – deklaracijoje nenurodomi ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalyje numatyti apribojimai, dėl kurių šis asmuo negali būti paskirtas įmonės administratoriumi, spręstina IĮ ,,VerČerA“ bankroto administratore paskirti UAB ,,Bankroto valdymas“ (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis).
 14. Išaiškintina, jog teismo nutartis paskirti administratorių neskundžiama ir neprivalo būti motyvuota (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis).
 15. Iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos areštuotinas visas bankrutuojančios IĮ ,,VerČerA“ nekilnojamasis turtas ir kitas ilgalaikis materialusis turtas (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).
 16. Nutarties dalis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdytina skubiai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 152 straipsnio 1 dalis).

 

Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1, 2 punktais, 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

n u t a r i a :

 

iškelti IĮ ,,VerČerA“ (juridinio asmens kodas 302302801, registracijos vieta Vilniaus m. sav., Vilniaus m. Pylimo g. 38D-2) bankroto bylą.

IĮ ,,VerČerA“ bankroto administratore paskirti UAB ,,Bankroto valdymas“ (sąrašo eilės Nr. B-JA099).

Areštuoti visą bankrutuojančios IĮ ,,VerČerA“ (juridinio asmens kodas 302302801, registracijos vieta Vilniaus m. sav., Vilniaus m. Pylimo g. 38D-2) nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialų turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

Nustatyti ne ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį, nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos ir pavesti įmonės administratoriui po termino pabaigos per vieną mėnesį pateikti teismui tvirtinti kreditorių sąrašą.

Nustatyti laikotarpį, ne ilgesnį kaip 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį IĮ ,,VerČerA“ valdymo organai privalo perduoti administratoriui visus IĮ ,,VerČerA“ dokumentus ir turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis. Įmonės savininkė V. Č. per tą patį terminą įpareigotina pateikti administratoriui viso jos turimo turto sąrašą, įskaitant ir turtą, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė.

Pavesti bankrutuojančios įmonės paskirtam bankroto administratoriui: 1. atlikti ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus; 2. ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti; 3 ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą.

Įpareigoti bankrutuojančios įmonės paskirtą administratorių ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 4 punkto pagrindu pranešti kitiems teismams apie bankrutuojančiai įmonei iškeltas bylas, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir susiję su darbo santykiais, apie ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūrose atliekamus tyrimus, baudžiamąsias bylas, jeigu baudžiamosiose bylose pareikšti bankrutuojančios įmonės kreditorių civiliniai ieškiniai, jeigu baudžiamosiose bylose areštuotas bankrutuojančios įmonės turtas, antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš bankrutuojančios įmonės, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

Nutarties dalį dėl bankrutuojančios įmonės nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto arešto vykdyti skubiai.

Nutarties patvirtintą kopiją nedelsiant siųsti Turto arešto aktų registrui, pateikti nutarties patvirtintas kopijas pareiškėjai, atsakovei ir bankroto administratorei.

Nutarties dalis dėl bankroto bylos iškėlimo per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos teismą. Kita nutarties dalis neskundžiama.

             

 

Teisėja                                                                                                       Rūta Petkuvienė