Restruktūrizavimas

Įmonių restruktūrizavimą reglamentuoja 2010 m. spalio 1 d. įsigaliojęs LR Įmonių restruktūrizavimo įstatymas ir kiti teisės aktai.

Biuras į įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašą įrašytas Nr. JA12, įrašymo į sąrašą data: 2002-04-15.

Šiandien biuras administruoja 18 įmonių restruktūrizavimo procedūrų.

Įmonės restruktūrizavimas – procedūra, kuria siekiama išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto, gaunant įmonės kreditorių pagalbą, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones. Įmonės restruktūrizavimo trukmė nustatoma restruktūrizavimo plane. Restruktūrizavimas negali tęstis ilgiau kaip 4 metus. Teismas arba teisėjas gali pratęsti restruktūrizavimo trukmę, bet ne ilgiau kaip vieniems metams.

Restruktūrizavimas gali būti pradėtas, jeigu įmonė:

  • turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius;
  • nėra nutraukusi veiklos;
  • nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi;
  • įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos;
  • nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą arba nutarties nutraukti bylą (kai visi kreditoriai atsisako savo reikalavimų ir teismas patvirtina jų atsisakymus arba restruktūrizuojama įmonė anksčiau, negu buvo nustatyta restruktūrizavimo plane, patenkino visų kreditorių reikalavimus ir restruktūrizavimo administratorius pateikė teismui tai patvirtinančius įrodymus) įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai.

Įmonės, atitinkančios aukščiau nurodytus kriterijus ir siekiančios, kad būtų pradėtas jos restruktūrizavimas, valdymo organas turi parengti įmonės restruktūrizavimo plano metmenis, kuriuos patvirtina įmonės dalyvių susirinkimas, savininkas arba valstybės ar savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

Pareiškimas dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo teikiamas vietovės, kurioje yra įmonės buveinė, apygardos teismui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo įmonė įgyja restruktūrizuojamos įmonės statusą.

Įmonių restruktūrizavimo teismų praktiką galite peržiūrėti čia .

Įmonių restruktūrizavimo naujienos

2012 03 16
Ukraina pradėjo derybas su Tarptautiniu valiutos fondu (TVF) dėl įsiskolinimo restruktūrizavimo, apie tai pareiškė pirmasis ekonominės plėtros ir prekybos ministro pavaduotojas Vadimas Kopylovas. Pasak jo, derybos vyks dėl skolos grąžinimo atidėjimo dešimčiai metų. Kiek anksčiau šią savaitę Ukrainos premjeras Nikolajus Azarovas pareiškė, kad vyriausybė prašys TVF refinansuoti skolą naujomis paskolomis. Tuomet vyriausybės vadovas pažymėjo, kad konkrečių derybų su TVF...
Skaityti