Paprastinamas ir trumpinamas fizinių asmenų bankrotas

Nuo penkerių iki trejų metų trumpinama bei paprastinama fizinių asmenų bankroto procedūra.

Pasak ūkio ministro Evaldo Gusto, šiuo metu fizinį asmenų bankrotą, Lietuvoje veikiantį nuo 2013 m., apsunkina ilgos procedūros, pagal įstatymą galinčios tęstis iki 5 metų, ir tai, kad bankrutuojančiam asmeniui galima atimti visą turtą, ir jis netenka galimybės vykdyti bet kokią individualią veiklą. Vyriausybei remiantis Europos Komisijos rekomendacijomis dėl fizinių asmenų nemokumo buvo paruoštos įstatymo pataisos - trumpinamas bankroto laikas, bankrutuojantiems gyventojams, kurie užsiima individualia veikla, siūloma leisti papildomai skolintis šiai veiklai.

"Sutrumpinama bankroto procedūra, t. y. nuo 5 iki 3 metų, taip pat yra įtvirtinamos aiškesnės nuostatos dėl neparduodamo turto bankroto atveju. Toks turtas galėtų būti vienintelis gyvenamasis plotas fizinio asmens ir jo šeimos narių, arba būtinas turtas, kuris reikalingas tęsti individualią veiklą. Taip pat yra numatoma galimybė prisiimti tam tikrus skolinius įsipareigojimus būtent bankroto atveju fiziniam asmeniui, kad jisai galėtų veikti ir vykdyti tą individualią veiklą. Taip pat yra numatoma, kad bankroto vykdymo planą dabar tvirtina ne bendras kreditorių susirinkimas, bet atskirose kreditorių grupėse (...), t. y., kad kreditoriai būtų vienodose sąlygose bankroto atveju", - pirmadienį Vyriausybėje po pasitarimo žurnalistams sakė ūkio ministras E. Gustas. 

Tokias nuostatas numato Fizinių asmenų bankroto įstatymo pataisos, kurias pirmadienį pasitarime svarstė ir kurioms pritarė Vyriausybė. Pataisos keliauja į Seimą, ir jeigu parlamentas pritars pateiktiems pasiūlymams, jie turėtų įsigalioti nuo 2016 metų balandžio 1 dienos.

Ministras tikisi, kad naujoji tvarka sumažins Lietuvos piliečių kreipimųsi bankrutuoti kaimyninėse šalyse, dėl ko išauga kreditorių išlaidos, mažėja galimybės atgauti skolas. 

ELTA primena, kad Lietuvoje Fizinių asmenų bankroto įstatymas galioja nuo 2013 m. kovo. Jis suteikia galimybę bankrutuoti tik sąžiningiems fiziniams asmenims. Nustačius, kad bankrutuojantis asmuo veikė nesąžiningai, pradėtas fizinio asmens bankroto procesas bus nutrauktas, o pasinaudoti šia įstatymo teikiama galimybe jam bus uždrausta 10 metų.

Fizinių asmenų bankroto įstatymas taikomas asmenims, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvoje. Fizinio asmens bankroto procesą gali inicijuoti tik pats asmuo, kai jis negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių suma viršija 25 minimaliąsias mėnesines algas (25 tūkst. litų).

Pagal dabartinį galiojantį įstatymą fizinio asmens kreditorių reikalavimams tenkinti ir jo mokumui atkurti turės būti parengtas planas, kurio įgyvendinimo trukmė negali būti ilgesnė nei 5 metai. Planui turi pritarti kreditorių susirinkimas, o jį patvirtinti - bankroto bylą nagrinėjantis teismas. Baigus fizinio asmens bankroto procesą, plane numatyti likę nepatenkinti kreditorių reikalavimai nurašomi.

2013 m. kovo 1 d. Lietuvoje įsigaliojus Fizinių asmenų bankroto įstatymui, per vienerius metus bankrutavo 141 fizinis asmuo, 56 proc. sudarė vyrai. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenys rodo, kad daugiausiai bankrutuojama Klaipėdoje, Kaune, Vilniuje ir Panevėžyje.

Prieš Seimui priimant Fizinių asmenų bankroto įstatymą, Lietuvos gyventojai, nebegalintys vykdyti savo finansinių įsipareigojimų, dažnai bankrutuodavo Jungtinėje Karalystėje ir Latvijoje, kurioje bankrutuoti fiziniams asmenims tapo įmanoma nuo 2008 m. Latvijoje pernai bankrutavo 1572 fiziniai asmenys, Jungtinėje Karalystėje 2013 m. nemokiais pripažinti 101 049 žmonės, o Lietuvoje bankroto byla buvo iškelta tik 141 fiziniam asmeniui - toks skaičius žmonių Latvijoje bankrutuoja beveik kas mėnesį.

Šaltinis: http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/paprastinamas_ir_trumpinamas_fiziniu_asmenu_bankrotas/